Документ 827-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.03.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.04.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 52
Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.342 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 52 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) викласти в такій редакції:
"Стаття 52. Виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю
пенсіонера
1. Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася
недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується - по місяць
смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з
пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним
членам сім'ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону,
які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали
вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.
2. Члени сім'ї, зазначені в частині першій цієї статті,
повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера
протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.
У разі звернення кількох членів сім'ї, які мають право на
отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті,
належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними
порівну.
3. У разі відсутності членів сім'ї, зазначених у частині
першій цієї статті, або у разі незвернення ними за виплатою
вказаної суми в установлений частиною другою цієї статті строк
сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у
зв'язку з його смертю, входить до складу спадщини".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 березня 2007 року
N 827-Vвгору