Про деякі питання державної підтримки книговидавничої справи
Указ Президента України від 23.07.1998816/98
Документ 816/98, поточна редакція — Прийняття від 23.07.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі питання державної підтримки
книговидавничої справи

З метою подолання кризи у вітчизняному книговиданні, надання
йому державної підтримки та створення умов для дальшого розвитку
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України: передбачати під час розроблення законопроектів про Державний
бюджет України та загальнодержавних програм економічного,
соціального та культурного розвитку України фінансування заходів
щодо випуску суспільно необхідної літератури на умовах державного
замовлення та виконання Державної програми розвитку національного
книговидання і преси на період до 2000 року, затвердженої Указом
Президента України від 28 лютого 1995 року N 158 ( 158/95 ); визначати щорічно види суспільно необхідної літератури та
обсяги її випуску на умовах державного замовлення; підготувати і подати у встановленому порядку до 1 листопада
проекти законів України про внесення змін і доповнень до Законів
України "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування
прибутку підприємств", "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності", "Про авторське право і суміжні права"
щодо державної підтримки випуску і розповсюдження вітчизняними
видавництвами і видавничими організаціями, підприємствами
поліграфії, книготорговельними підприємствами та підприємствами
книгорозповсюдження суспільно необхідної літератури за державним
замовленням; вирішити до 1 січня 1999 року питання перепідготовки фахівців
видавничої справи та підвищення їх кваліфікації; забезпечити встановлення пільгових тарифів на послуги
поштового зв'язку з пересилання вітчизняної продукції
книговидавництва.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: визначити і затвердити до 1 січня 1999 року оптимальні
переліки бібліотечних колекторів та спеціалізованих підприємств
книгорозповсюдження; вжити заходів до збереження у процесі приватизації
профільності та цілісності майнових комплексів підприємств,
зазначених в абзаці другому цієї статті; забезпечити виділення коштів на комплектування бібліотечних
фондів вітчизняною продукцією книговидавництва.
3. Органам та організаціям, уповноваженим у встановленому
порядку здійснювати управління об'єктами державної власності,
вирішувати питання щодо передачі видавництвам, підприємствам
книгорозповсюдження в оренду на строк не менше десяти років
приміщень, в яких вони розташовані, та продовження раніше
укладених договорів оренди.
4. Рекомендувати: органам, які здійснюють управління майном, що є в комунальній
власності, вжити заходів, передбачених статтею 3 цього Указу; установити для видавництв, підприємств поліграфії,
підприємств книгорозповсюдження плату за оренду відповідних
приміщень, комунальні послуги у розмірах, передбачених для
закладів культури, навчальних закладів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 липня 1998 року
N 816/98вгору