Документ 807-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.08.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 липня 2011 р. N 807
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів
державного бюджету, передбачених для будівництва
(придбання) житла для громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують
поліпшення житлових умов, насамперед сімей з дітьми,
які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи та потребують особливого догляду,
інвалідів I групи, інвалідність яких пов'язана
з Чорнобильською катастрофою

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету,
передбачених для будівництва (придбання) житла для громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують
поліпшення житлових умов, насамперед сімей з дітьми, які стали
інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують
особливого догляду, інвалідів I групи, інвалідність яких пов'язана
з Чорнобильською катастрофою, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. N 807
ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, передбачених
для будівництва (придбання) житла для громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
та потребують поліпшення житлових умов, насамперед
сімей з дітьми, які стали інвалідами внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потребують особливого
догляду, інвалідів I групи, інвалідність
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів
державного бюджету, передбачених для будівництва (придбання) житла
для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
та потребують поліпшення житлових умов, насамперед сімей з дітьми,
які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та
потребують особливого догляду, інвалідів I групи, інвалідність
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою (далі - бюджетні
кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є МНС, розпорядниками нижчого
рівня - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації (далі -
розпорядники) відповідно до розподілу, затвердженого МНС,
одержувачами бюджетних коштів є уповноважені розпорядниками
підприємства, установи та організації.
3. МНС здійснює розподіл бюджетних коштів між розпорядниками
з урахуванням кількості громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов,
насамперед сімей з дітьми, які стали інвалідами внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду,
інвалідів I групи, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою (далі - громадяни), які потребують поліпшення житлових
умов і перебувають на квартирному обліку в регіонах України за
даними Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
4. Розпорядники спрямовують бюджетні кошти насамперед на
придбання житла на первинному ринку в житлових будинках, введених
в експлуатацію, на умовах пайової участі в об'єктах незавершеного
житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності
(більш як 75 відсотків), введення в експлуатацію яких відповідно
до титулів будов (об'єктів) планується у 2011 році, за умови, що в
квартирах, які придбаваються, будуть виконані внутрішні
опоряджувальні роботи.
Забезпечення житлом громадян за рахунок бюджетних коштів
здійснюється в межах норм, встановлених законодавством.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти під
час будівництва (придбання) житла здійснюється в установленому
законодавством порядку.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням
бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому
Казначейством.
7. Розпорядники подають щокварталу до 5 числа наступного
місяця головному розпоряднику бюджетних коштів інформацію про
використання бюджетних коштів та про стан забезпечення житлом
громадян за встановленою головним розпорядником формою.
8. МНС подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну
інформацію про використання бюджетних коштів, узагальнену
інформацію за рік - до 20 січня наступного року.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору