Про Державну судову адміністрацію України
Указ Президента України від 29.08.2002780/2002
Документ 780/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.06.2009, підстава - 477/2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 477/2009 ( 477/2009 ) від 23.06.2009 }
Про Державну судову адміністрацію України

Відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статті 125 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Державну судову адміністрацію України як
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.
2. Кабінету Міністрів України здійснити заходи, пов'язані з
утворенням Державної судової адміністрації України та
забезпеченням її функціонування, в тому числі:
затвердити граничну чисельність працівників Державної судової
адміністрації України;
вирішити питання щодо фінансування Державної судової
адміністрації України у поточному році, виходячи з можливостей
Державного бюджету України ( 2905-14 ), та передбачати бюджетні
призначення для забезпечення діяльності Державної судової
адміністрації України та її територіальних управлінь у проектах
Державного бюджету України на 2003 і наступні роки;
подати у місячний строк:
- проект Положення про Державну судову адміністрацію України;
- пропозиції щодо внесення змін, які випливають із цього
Указу, до актів Президента України;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Указом.
3. Внести до Схеми організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України
від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади" (зі змінами, внесеними
Указами від 14 липня 2000 року N 902 ( 902/2000 ), від 23 жовтня
2000 року N 1159 ( 1159/2000 ), від 5 грудня 2000 року N 1303
( 1303/2000 ), від 29 вересня 2001 року N 907 ( 907/2001 ), від
27 грудня 2001 року N 1265 ( 1265/2001 ), зміни, доповнивши
розділ III після абзацу "Державна податкова адміністрація України"
новим абзацом такого змісту:
"Державна судова адміністрація України".
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
здійснити заходи щодо забезпечення територіальних управлінь
державної судової адміністрації службовими приміщеннями,
транспортом, іншими необхідними для їх функціонування
матеріально-технічними ресурсами.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 серпня 2002 року
N 780/2002вгору