Про Комісію з розробки Податкового кодексу України
Розпорядження Президента України від 28.04.199578/95-рп
Документ 78/95-рп, поточна редакція — Прийняття від 28.04.1995

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Комісію з розробки Податкового кодексу
України

1. Створити Комісію з розробки Податкового кодексу України
(далі - Комісія). 2. Затвердити персональний склад Комісії (додається). 3. Комісії подати до 1 червня 1995 року проект Податкового
кодексу України. 4. Надати Комісії право залучати до роботи, в тому числі на
договірних засадах, спеціалістів органів державної виконавчої
влади, а також фахівців і вчених та одержувати необхідну для її
діяльності інформацію. 5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи
Комісії покласти на Кабінет Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 28 квітня 1995 року
N 78/95-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 28 квітня 1995 року N 78/95-рп
СКЛАД
Комісії з розробки Податкового кодексу України

ГЕРМАНЧУК - Міністр фінансів України, голова
Петро Кузьмич Комісії
ІЛЬЇН - заступник Міністра фінансів
Віталій Никифорович України, начальник Головної
державної податкової інспекції
України, заступник голови Комісії
БАБИЧ - президент акціонерного товариства
Валерій Георгійович "Українська фінансова група" (за
згодою)
БОГУСЛАЄВ - голова правління акціонерного
В'ячеслав Олександрович товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя
БУКОВИНСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів України
Станіслав Альбінович
ВАСИЛИК - науковий консультант Президента
Остап Дмитрович України з питань фінансової політики
ВОЛКОВ - заступник голови Донецької обласної
Микола Іванович Ради
ВОРОНОВА - завідувач кафедри Київського
Лідія Костянтинівна університету імені Тараса Шевченка
ДАНИЛЕНКО - заступник Міністра економіки
Анатолій Іванович України
ЄВДОКІМОВ - голова Спілки юристів України,
Валерій Олександрович заступник Голови Комісії Верховної
Ради України з питань законності і
правопорядку (за згодою)
ЖОВТЯК - народний депутат України (за згодою)
Євген Дмитрович
КРАВЧЕНКО - заступник директора
Василь Іванович Науково-дослідного фінансового
інституту при Міністерстві фінансів
України
КУЖЕЛЬ - народний депутат України (за згодою)
Олександра Володимирівна
ЛЕВЧЕНКО - головний консультант Управління з
Валентина Петрівна питань економіки Адміністрації
Президента України
ЛОНЮК - начальник юридичного управління
Іван Іванович Головної державної податкової
інспекції України
ЛУБ'ЯНИЦЬКИЙ - начальник Державної податкової
Олександр Григорович інспекції по місту Луганськ
МАЙКО - директор Київського заводу
Віталій Іванович "Буревісник"
ОСОВИЙ - заступник Голови Федерації
Григорій Васильович професійних спілок України
ПОДДЕРЬОГІН - завідувач кафедри Київського
Анатолій Миколайович державного економічного університету
РЕГУРЕЦЬКИЙ - перший заступник начальника
Василь Васильович Головної державної податкової
інспекції України
РОМАНІВ - заступник голови Чернівецької
Михайло Васильович обласної Ради
РЯБЧЕНКО - народний депутат України (за згодою)
Олександр Володимирович
СТЕПАНКОВА - директор міжнародного центру
Тетяна Михайлівна перспективних досліджень
СТИЧИНСЬКИЙ - заступник Міністра юстиції України
Броніслав Станіславович
ТЕРЬОХІН - народний депутат України (за згодою)
Сергій Анатолійович
ФЕДЬКО - начальник Управління доходів
Володимир Іванович Міністерства фінансів України
ШЕВЧЕНКО - голова правління акціонерного
Олександр Петрович товариства "Марс", член асоціації
промисловців і підприємців України
ШЕПЕТІН - президент акціонерного товариства
Володимир Леонідович "Пульс"

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору