Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Список від 06.05.2000770
Документ 770-2000-п, поточна редакція — Редакція від 23.05.2018, підстава - 390-2018-п


__________
Примітка.


До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб;

похідні групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів, N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів, нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів, нафтоїлпіролів, дибензопіранів, триптамінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи триптамінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку);

похідні групи фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи фенетиламінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку).

Список № 3
Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей

Міжнародна незареєстрована назва

Пояснення назви

Рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L)

рослини виду папавер сомніферум Л (опійний, у тому числі олійний та інші, що містять опій)

Рослини роду коноплі (Cannabis)

рослини будь-якого виду роду канабіс

__________
Примітка.


Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищував 0,15 відсотка.

Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка.

Таблиця II

Список № 1
Наркотичні засоби, обіг яких обмежено

Міжнародна
незареєстрована назва

Хімічна назва

Алілпродин

3-аліл-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин

Алфентаніл

N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-4-
піперидиніл]-N-фенілпропанамід

Альфамепродин

альфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин

Альфаметадол

альфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол

Альфапродин

альфа-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин

Альфацетилметадол

альфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан

Анілеридин

етиловий ефір 1-пара-амінофенетил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Ацетилдигідрокодеїн

6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-епоксиморфінан

Ацетилметадол

3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан

Безитрамід

1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-оксо-3-пропіоніл-1-бензимідазолініл-піперидин

Бензетидин

етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Бетамепродин

бета-3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин

Бетаметадол

бета-6-диметиламіно-4-4-дифеніл-3-гептанол

Бетапродин

бета-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин

Бетацетилметадол

бета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан

Бупренорфін

21-циклопропіл-7a-[(S)-1-гідрокси-1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен-6,7,8,14-тетрагідроорипавін

Гідрокодон

4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан-6-он

Гідроксипетидин

дигідрокодеїнон

Гідроморфінол

14-гідроксидигідроморфін

Гідроморфон

дигідроморфінон

Декстроморамід

(+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]морфолін

Декстропропоксифен

альфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-метил-2-бутанолпропіонат

Дигідрокодеїн

4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-N-метилморфінан

Дигідроморфін

7,8-дигідроморфін

Дименоксадол (естоцин)

2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-дифенілацетат

Димепгептанол

6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол

Диметилтіамбутен

3-диметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен

Дипіпанон

4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон

Дифеноксилат

етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Дифеноксин

1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілізопекотинова кислота

Діампромід

N-[2-(метилфенетиламіно)пропіл]-пропіонанілід

Діетилтіамбутен

3-діетиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен

Діоксафетил бутират

етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират

Дротебанол

3,4-диметокси-17-метилморфінан-6b,14-діол

Екгонін, його складні ефіри та похідні, які можуть бути перетворені в екгонін і кокаїн

тропін-2-карбонова кислота

Етилметилтіамбутен

3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен

Етилморфін

3-етилморфін

Етоксеридин

етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Етонітазен

1-діетиламіноетил-2-пара-етоксибензил-5-нітробензимідазол

Ізометадон

6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-гексанон

Клонітазен

2-пара-хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-нітробензимідазол

Кодеїн

3-метилморфін

Кодоксим

дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим

Кокаїн

метиловий ефір бензоїлекгоніну

Левометорфан

(-)-3-метокси-N-метилморфінан

Левоморамід

(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]-морфолін

Леворфанол

(-)-3-гідрокси-N-метилморфінан

Левофенацилморфан

(-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан

Метадон (фенадон)

6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон

Метадону проміжний продукт

4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан

Метазоцин

2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан

Метилдезорфін

6-метил-дельта-6-дезоксиморфін

Метилдигідроморфін

6-метилдигідроморфін

Метопон

5-метилдигідроморфінон

Мірофін

міристилбензилморфін

Мораміду проміжний продукт

2-метил-3-морфоліно-1,1-дифенілпропанкарбонова кислота

Морферидин

етиловий ефір 1-(2-морфоліноетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Морфін

3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7

Морфін метобромід та інші азотисті похідні морфіну

морфін метилбромід

Морфін-N-оксид

3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7-N-оксид

Нікодикодин

6-нікотинілдигідрокодеїн

Нікокодин

6-нікотинілкодеїн

Нікоморфін

3,6-динікотинілморфін

Норациметадол

(±)-a-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-дифенілгептан

Норкодеїн

N-деметилкодеїн

Норлеворфанол

(-)-3-гідроксиморфінан

Норметадон

6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон

Норморфін

деметилморфін

Норпіпанон

4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон

Оксикодон

14-гідроксидигідрокодеїнон

Оксиморфон

14-гідроксидигідроморфінон

Пентазоцин

(2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагідро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол

Петидин

етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Петидину проміжний продукт A

4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин

Петидину проміжний продукт B

етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Петидину проміжний продукт C

1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова кислота

Пімінодин

етиловий ефір 4-феніл-1-(3-феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової кислоти

Піритрамід

1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-піперидил)піперидино-4-карбоксіамід

Прогептазин

1,3-диметил-4-феніл-4-пропіонілоксіазациклогептан

Проперидин

ізопропіловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Пропірам

N-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2-піридилпропіонамід

Рацеметорфан

(±)-3-метокси-N-метилморфінан

Рацеморамід

(±)-4-(2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)бутил]-морфолін

Рацеморфан

(±)-3-гідрокси-N-метилморфінан

Суфентаніл

N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-етил]-4-піперидил]-пропіонанілід

Тебаїн

3,6-диметокси-N-метил-4,5-епоксиморфінадієн-6,8

Тебакон

ацетилдигідрокодеїнон

Тилідин

(±)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат

Трамадол

(±)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-(м-метоксифеніл) циклогексанолу гідрохлорид

Тримеперидин

1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин

Фенадоксон

6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон

Феназоцин

2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-бензоморфан

Фенампромід

N-(1-метил-2-піперидилетил)пропіонанілід

Феноморфан

3-гідрокси-N-фенетилморфінан

Феноперидин

етиловий ефір 1-(3-гідрокси-3-фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Фентаніл

1-фенетил-4-N-пропіоніланілінопіперидин

Фолькодин

морфолінілетилморфін

Фуретидин

етиловий ефір 1-(2-тетрагідрофурфурилоксіетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

__________
Примітка.


До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.

{Абзац восьмий примітки до списку № 1 таблиці II виключено на підставі Постанови КМ № 15 від 09.01.2013}

До цього списку не включаються декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року.

Список № 2
Психотропні речовини, обіг яких обмежено

Міжнародна
незареєстрована назва

Хімічна назва

Амфетамін

(±)-a-метилфенетиламін

Глютетимід

2-етил-2-фенілглютарімід

Дексамфетамін

(+)-a-метилфенетиламін

Дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол)

(6aR,10aR)-6a,7,8,10а-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол

{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012}
{Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011}
{Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011}

Кетамін

(±)-2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексанон)

Левамфетамін

(-)-(R)-a-метилфенетиламін

Левометамфетамін

(-)-N,a-диметилфенетиламін

Меклоквалон

3-(o-хлорфеніл)-2-метил-4(3H)-хіназолінон

Метаквалон

2-метил-3-(o-толіл)-4(3H)-хіназолінон

Метамфетамін

(+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін

Метамфетамін-рацемат

(±)-N,a-диметилфенетиламін

Метилфенідат

метил-a-феніл-2-піперидинацетат

Секобарбітал

5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова кислота

Сибутрамін

1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанамін

Фенетилін

7-[2-[(a-метилфенетил)аміно]-етил]-теофілін

Фенметразин

3-метил-2-фенілморфолін

Ціпепрол

альфа-(a-метоксибензил)-4-(b-метоксифенетил)-1-піперазинетанол

2С-В

4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін


1-(4-хлорфеніл)-піперазинвгору