Документ 764_005, чинний, поточна редакція — Підписання від 19.07.2005

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним комітетом
фінансового моніторингу України та Службою
по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO)
Королівства Таїланд щодо співробітництва
в сфері обміну фінансовими відомостями,
пов'язаними з відмиванням грошей

Дата підписання: 19.07.2005 Дата набуття чинності: 19.07.2005
Державний комітет фінансового моніторингу України, та Служба
по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO) Королівства Таїланд, далі
- "Сторони",
бажаючи в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості,
сприяти виявленню та переслідуванню осіб, підозрюваних у
відмиванні грошей, та кримінальної діяльності, пов'язаної з
відмиванням грошей,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції,
відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей чи
кримінальною діяльністю, пов'язаною з відмиванням грошей. З цією
метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на
запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до
виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням
грошей, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до
здійснення таких операцій у відповідності з законодавством держав
Сторін. Будь-який запит на отримання інформації
супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.
Стаття 2
Інформація або документи, отримані від відповідних Сторін, не
буде ані розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у
адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди
Сторони, яка надала інформацію. Інформація, отримана у
відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при
здійсненні правосуддя, якщо вона стосується відмивання грошей, яке
походить від визначених категорій злочинної діяльності, визначених
у Додатку I для України та Додатку II для Королівства Таїланд.
Сторони поновлюватимуть Додатки у випадку зміни відповідного
національного законодавства.
Стаття 3
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, отриманих від відповідних
Сторін в інших цілях ніж ті, що визначені в цьому Меморандумі, без
попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.
Стаття 4
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці і на неї
поширюється режим захисту аналогічний передбаченому національним
законодавством одержуючої Сторони для подібної інформації,
отриманої з національних джерел. Це положення застосовуватиметься
також у випадку припинення дії Меморандуму.
Стаття 5
Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством
своїх держав, прийнятні процедури співробітництва та
консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього
Меморандуму.
Стаття 6
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською
мовою, якщо не буде досягнуто іншої домовленості.
Стаття 7
Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку якщо по
фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження.
Стаття 8
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими
протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.
Стаття 9
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати його підписання. Дія цього Меморандуму
припиняється через шість (6) місяців з моменту отримання однією із
Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір
припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в м. Київ та м. Бангкок 19 липня 2005 р. у двох
оригінальних примірниках, кожний українською, тайською та
англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або
застосування положень цього Меморандуму перевага надаватиметься
тексту англійською мовою.
За Державний комітет За Службу по боротьбі з
фінансового моніторингу відмиванням грошей (AMLO)
України Королівства Таїланд
Сергій Гуржій Пірафан Премпуті
Голова Державного комітету Генерал-майор поліції,
фінансового моніторингу Генеральний секретар
України
Додаток 1
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )
визначає суспільне небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність
Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є
незаконно одержані доходи.
Додаток 2
Відповідно до Тайського Закону про боротьбу з відмиванням
грошей походження грошей чи майна є незаконним якщо вони походять
від злочинної діяльності, пов'язаної з:
1. наркотиками;
2. торгівлею чи сексуальною експлуатацією дітей та жінок з
метою задоволення сексуальних бажань іншої особи;
3. шахрайством та обманом громадськості;
4. незаконним привласненням або шахрайством через комерційні
банки та фінансове законодавство;
5. посадовими злочинами та злочинами посадових осіб суду;
6. вимаганням чи шантажем, вчиненим організованою злочинною
групою чи незаконним таємним товариством;
7. ухиленням від сплати митних платежів;
8. тероризмом.вгору