Документ 764_002, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 10.03.2004

               Протокол 
про консультації та співробітництво між Міністерством
закордонних справ України та Міністерством
закордонних справ Королівства Таїланд

Дата підписання: 10.03.2004 Дата набуття чинності: 10.03.2004
Міністерство закордонних справ України та Міністерство
закордонних справ Королівства Таїланд, далі - "Сторони", бажаючи й надалі зміцнювати існуючі відносини між двома
країнами на основі принципів, втілених у Статуті Організації
Об'єднаних Націй ( 995_010 ); рішуче налаштовані розширювати корисні двосторонні
консультації та обмін інформацією у всіх галузях; переконані, що відвертий та конструктивний діалог з усіх
аспектів двосторонніх відносин та з питань міжнародного характеру,
які становлять спільний інтерес, сприятиме кращому взаєморозумінню
та розвиткові дружніх відносин між двома країнами, домовились про таке:
Стаття 1
Загальні цілі
Сторони намагатимуться зміцнювати двосторонні відносини з
метою подальшого розвитку співробітництва та сприяння обміну
візитами, а також з метою проведення консультацій між двома
країнами у всіх галузях, які становлять взаємний інтерес, зокрема
у політичній, економічній, торговельній, інвестиційній,
фінансовій, промисловій, культурній, освітній, соціальній,
спортивній, науковій, технічній та технологічній сферах.
Стаття 2
Візити
Сторони сприятимуть обміну візитами на відповідних рівнях з
метою перегляду і оцінки загальних відносин, а також з метою
визначення шляхів та засобів, які сприяють більш тісному
співробітництву у всіх сферах. Дати та місця здійснення візитів, а
також їхній порядок денний визначатимуться спільно по
дипломатичних каналах.
Стаття 3
Консультації
Сторони заохочуватимуть консультації та обмін думками з
питань двостороннього, регіонального та міжнародного характеру,
які становлять взаємний інтерес, та мирним шляхом усуватимуть
будь-які перешкоди, труднощі або непорозуміння, які можуть
виникнути.
Стаття 4
Інше співробітництво
Сторони заохочуватимуть: a) свої дипломатичні представництва та консульські установи,
включаючи свої постійні представництва при Організації Об'єднаних
Націй та інших міжнародних організаціях, підтримувати тісне
співробітництво та координацію, а також обмінюватись інформацією
та думками, які становлять взаємний інтерес; b) свої делегації на конференціях ООН та інших міжнародних
конференціях; c) започаткування діяльності, яка є вигідною для Сторін.
Стаття 5
Зміни
Цей Протокол може бути змінений за згодою Сторін. Будь-яка
зміна набуває чинності шляхом обміну дипломатичними нотами.
Стаття 6
Набуття чинності та припинення дії
Цей Протокол набуває чинності з дати підписання та
залишається чинним доти, доки його дію не буде припинено будь-якою
зі Сторін шляхом направлення попереднього письмового повідомлення
за шість місяців.
Вчинено у м. Бангкок 10 березня 2004 року у двох примірниках
українською, тайською та англійською мовами, причому всі тексти є
рівно автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні переважну
силу має текст англійською мовою.
За Міністерство За Міністерство
закордонних справ закордонних справ
України Королівства Таїланд
( підпис) ( підпис)
вгору