Документ 75-2013-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2016, підстава - 461-2016-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 лютого 2013 р. № 75-р
Київ

Деякі питання укладення генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 295-р від 05.03.2014
№ 39-р від 21.01.2015
№ 461-р від 01.07.2016}

1. Затвердити керівником групи повноважних представників сторони органів виконавчої влади для проведення колективних переговорів з питань розроблення, укладення або внесення змін до генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців (далі - група) Міністра соціальної політики України Реву Андрія Олексійовича.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 295-р від 05.03.2014, № 39-р від 21.01.2015, № 461-р від 01.07.2016}

2. Керівникові групи:

1) затвердити склад групи та вносити у разі потреби до нього зміни;

2) інформувати Кабінет Міністрів України про хід проведення колективних переговорів з питань розроблення, укладення або внесення змін до генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців (далі - генеральна угода) та її виконання.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади за зверненням Міністерства соціальної політики:

1) делегувати до складу групи представника на рівні заступника керівника центрального органу виконавчої влади та забезпечити його участь у проведенні:

колективних переговорів з питань розроблення, укладення або внесення змін до генеральної угоди;

заходів з метою здійснення контролю за виконанням генеральної угоди;

2) визначити представників до складу робочих груп з підготовки проектів розділів генеральної угоди.

4. Міністерству соціальної політики, Державному комітетові телебачення і радіомовлення сприяти висвітленню у засобах масової інформації ходу проведення колективних переговорів з питань розроблення, укладення або внесення змін до генеральної угоди та її виконання.

5. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади:

1) затвердити склад повноважних представників сторони органу (органів) виконавчої влади для участі у колективних переговорах з питань розроблення, укладення або внесення змін до галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод і здійснення контролю за їх виконанням;

2) доручити своїм повноважним представникам розпочати не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод або у строки, визначені такими угодами, проведення колективних переговорів з питань розроблення, укладення зазначених угод на новий строк або внесення до них змін з власної ініціативи або за письмовим зверненням іншої сторони соціального діалогу;

3) своєчасно подавати повноважним представникам сторін соціального діалогу інформацію, необхідну для проведення колективних переговорів з питань розроблення, укладення генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод;

4) сприяти висвітленню у засобах масової інформації ходу проведення колективних переговорів з питань розроблення, укладення або внесення змін до галузевих (міжгалузевих) і територіальних колективних угод та їх виконання.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26
вгору