Документ 744-94-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава - 538-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 1994 р. N 744
Київ
Про затвердження Положення про порядок призначення
академічних стипендій Президента України студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 45 ( 45-95-п ) від 20.01.95
N 107 ( 107-95-п ) від 08.02.95
N 413 ( 413-95-п ) від 13.06.95
N 780 ( 780-95-п ) від 02.10.95
N 37 ( 37-96-п ) від 10.01.96
N 835 ( 835-96-п ) від 26.07.96
N 1542 ( 1542-96-п ) від 23.12.96 }
{ Дію Постанови поширено на ад'юнктів, слухачів та
курсантів військових навчальних закладів Міністерства
оборони згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-98-п ) від
23.04.98 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ У назві і тексті постанови слова "стипендії Президента
України" в усіх відмінках замінено словами "академічні
стипендії Президента України" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від
12.07.2004 }

На виконання Указу Президента України від 9 червня 1994 р.
N 290 ( 290/94 ) "Про заходи щодо державної підтримки освіти в
Україні" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок призначення академічних
стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів
та аспірантам, що додається.
2. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 1994 року.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1994 р. N 744
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення академічних стипендій Президента України
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
{ У назві і тексті Положення слова "стипендії Президента
України" в усіх відмінках замінено словами "академічні
стипендії Президента України" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від
12.07.2004 }
{ У тексті Положення слово "відомства" в усіх відмінках
замінено словами "інші центральні органи виконавчої
влади" у відповідному відмінку, а слова "у функціональному
управлінні" замінено словами "у підпорядкуванні" згідно з
Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

1. Академічні стипендії Президента України призначаються
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України та
аспірантам, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій
роботі. { Розміри стипендій Президента України студентам-відмінникам та
аспірантам з 1 січня 1995 р. Збільшено в 1,17 раза згідно з
Постановою КМ N 45 ( 45-95-п ) від 20.01.95 }
{ Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1542 ( 1542-96-п ) від 23.12.96 }
{ Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1542 ( 1542-96-п ) від 23.12.96 }
{ Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1542 ( 1542-96-п ) від 23.12.96 }
2. Кандидати на отримання академічної стипендії Президента
України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих
навчальних закладів.
3. Призначення академічних стипендій Президента України
студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за
результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її
закінчення, аспірантам - один раз на рік наказами керівників
міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, у
підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади.
4. Академічні стипендії Президента України студентам вищих
навчальних закладів виплачуються після отримання наказу про їх
призначення з першого числа місяця, що настає після закінчення
екзаменаційної сесії, аспірантам - з дня призначення стипендії.
5. Розподіл академічних стипендій Президента України між
вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації
здійснюється міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, у підпорядкуванні яких вони перебувають, у межах
кількості стипендій, встановленої МОН. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
6. Позбавлення студентів вищих навчальних закладів та
аспірантів академічних стипендій Президента України може бути
здійснено рішенням вчених (педагогічних) рад за умови затвердження
його керівникам міністерств і інших центральних органів виконавчої
влади, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади.вгору