Документ 74-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2016, підстава - 442-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2015 р. № 74
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратив чинність, Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 442 від 13.07.2016}

З урахуванням повноважень з питань регулювання цін на природний газ, наданих Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, статтею 4 Закону України “Про засади функціонування ринку природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472).

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 1 квітня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2015 р. № 74

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 442 від 13.07.2016}

2. Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 938 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1965; 2012 р., № 15, ст. 545), викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2006 р. № 938
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2015 р. № 74)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання населенню послуг з газопостачання"

3. У Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472; 2014 р., № 28, ст. 795):

1) у пункті 3:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“фактичних (за попередні три роки) та планових обсягів споживання природного газу населенням у розрізі диференційованих груп за обсягами/видами споживання;

фактичної (за попередні три роки) кількості абонентів, які споживають природний газ, у розрізі диференційованих груп за обсягами/видами споживання;”;

абзац п’ятий виключити;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Механізм формування роздрібних цін на природний газ для потреб населення може передбачати диференціацію таких цін залежно від обсягу споживання природного газу населенням та/або видів його використання.”;

3) абзац шостий пункту 13 після слова “обсягами” доповнити словами “/видами”;

4) у пункті 16:

абзац другий викласти в такій редакції:

“заявленим гарантованим постачальником планованим обсягам споживання населенням природного газу відповідно до диференціації роздрібних цін за обсягами/видами споживання;”;

абзац третій після слова “обсягами” доповнити словом “/видами”;

5) доповнити Порядок пунктом 18 такого змісту:

“18. Після перегляду роздрібних цін НКРЕКП на своєму офіційному веб-сайті розміщує інформацію про структуру роздрібних цін на природний газ для потреб населення.”;

6) у тексті Порядку слово “НКРЕ” замінити словом “НКРЕКП”.вгору