Документ 73-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.06.2017, підстава - 439-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 березня 2014 р. № 73
Київ

Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 443 від 26.06.2015
№ 1144 від 23.12.2015
№ 239 від 23.03.2016
№ 439 від 21.06.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації з 1 квітня 2016 р. пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну (далі - пілотний проект).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 443 від 26.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1144 від 23.12.2015}

2. Установити, що:

1) дія пілотного проекту поширюється на препарати інсуліну, зареєстровані в Україні і внесені до Державного реєстру лікарських засобів;

2) з 1 квітня 2016 p.:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанов КМ № 443 від 26.06.2015, № 1144 від 23.12.2015}

обіг препаратів інсуліну, зокрема відшкодування їх вартості за рахунок коштів місцевих бюджетів, здійснюється на рівні не вище затвердженої МОЗ референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанов КМ № 443 від 26.06.2015, № 439 від 21.06.2017}

на період дії пілотного проекту постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” (Офіційний вісник України, 1998 p., № 33, ст. 1241) та постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825) не застосовуються до препаратів інсуліну, що внесені до реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 239 від 23.03.2016}

на препарати інсуліну встановлюються граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10 відсотків та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище 10 відсотків;

{Підпункт 2 пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 239 від 23.03.2016}

3) препарати інсуліну виписуються на рецептурних бланках за формою 1 із зазначенням назви, дозування, форми випуску та упаковки особам, хворим на діабет, за наявності показань;

4) витрати, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну, здійснюються за рахунок цільових видатків місцевих бюджетів на пільгове забезпечення такими препаратами осіб, хворих на діабет.

{Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 23.03.2016}

3. Міністерству охорони здоров’я:

1) затвердити до 1 лютого 2016 р. положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії (далі - реєстр пацієнтів) та ввести в дію до 1 квітня 2016 р. зазначений реєстр пацієнтів;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1144 від 23.12.2015}

2)  за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольним комітетом до 1 березня 2016 р. затвердити положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та порядок внесення до нього змін;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1144 від 23.12.2015}

3) скласти та оприлюднити до 1 квітня 2016 р. реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну;

{Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1144 від 23.12.2015}

4) подати до 1 березня 2016 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо запровадження з 1 квітня 2016 р. відшкодування вартості препаратів інсуліну відповідно до переліку категорій хворих на діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну.

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1144 від 23.12.2015, № 239 від 23.03.2016}

5) за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі затвердити порядок розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 239 від 23.03.2016}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 443 від 26.06.2015}

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732 “Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну” (Офіційний вісник України, 2013 p., № 81, ст. 3000);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 952 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 732” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 4, ст. 98).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
вгору