Документ 728-95-п, поточна редакція — Редакція від 06.09.2011, підстава - 911-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 вересня 1995 р. N 728
Київ

Про створення національної системи сейсмічних
спостережень та підвищення безпеки проживання
населення у сейсмонебезпечних регіонах
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004
N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }

{ У тексті Постанови слова "Державного комітету по геології і
використанню надр" в усіх відмінках замінено словами
"Державного комітету природних ресурсів" у відповідному
відмінку; слова "Головного управління геодезії, картографії
та кадастру при Кабінеті Міністрів України" виключено
згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 }

З метою підвищення безпеки проживання населення та
експлуатації виробничих фондів у сейсмонебезпечних регіонах
країни, здійснення контролю за дотриманням вимог міжнародних
договорів України про обмеження та заборону випробовувань ядерної
зброї, вивчення сейсмічного і геогідродеформаційного стану
території України та суміжних держав Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Національної академії наук і
Міністерства оборони, погоджену із заінтересованими міністерствами
та відомствами, про створення національної системи сейсмічних
спостережень та підвищення безпеки проживання населення у
сейсмонебезпечних регіонах України.
2. Установити, що до національної системи сейсмічних
спостережень та підвищення безпеки проживання населення у
сейсмонебезпечних регіонах входять сили та засоби сейсмічних і
сейсмопрогностичних спостережень Національної академії наук,
Міністерства оборони, Державного комітету у справах містобудування
та архітектури, Державної служби геології та надр, Комітету з
питань гідрометеорології, Національного космічного агентства. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1763
( 1763-99-п ) від 24.09.99, N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006,
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
3. Покласти координацію діяльності національної системи
сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення
у сейсмонебезпечних регіонах на Постійну урядову комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, утворену
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р.
N 617 ( 617-93-п ). Для безпосереднього керівництва діяльністю зазначеною
національною системою утворити на громадських засадах Міжвідомчу
комісію із сейсмічного моніторингу у складі згідно із додатком. Дозволити голові Постійної урядової комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вносити
зміни до персонального складу Міжвідомчої комісії із сейсмічного
моніторингу.
4. Міністерству оборони разом із Національною академією наук,
іншими заінтересованими міністерствами та відомствами подати у
тримісячний термін погоджені з Постійною урядовою комісією з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
проекти Програми функціонування і розвитку національної системи
сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення
у сейсмонебезпечних регіонах, Положення про цю систему.
5. Державному комітетові у справах містобудування та
архітектури разом з Національною академією наук, заінтересованими
міністерствами та відомствами утворити на громадських засадах
Міжвідомчу комісію із сейсмостійкого будівництва.
Установити, що зазначена Міжвідомча комісія підзвітна
Державному комітетові у справах містобудування та архітектури і
діє відповідно до положення, затвердженого цим Комітетом.
6. Взяти до відома, що Національною академією наук разом з
Державним комітетом у справах містобудування та архітектури,
Державною службою геології та надр розробляються програми
виконання робіт щодо загального, детального районування і
сейсмічного мікрорайонування сейсмонебезпечних регіонів України, а
також фундаментальних досліджень у галузі прогнозу землетрусів. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 754
( 754-2006-п ) від 25.05.2006, N 911 ( 911-2011-п ) від
31.08.2011 }
7. Міністерству енергетики та електрифікації, Міністерству
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
забезпечити проведення інструментального сейсмологічного нагляду
за гідротехнічними спорудами, атомними електростанціями,
пошкодження яких може призвести до надзвичайних ситуацій.
8. Міністерствам та відомствам, Уряду Автономної Республіки
Крим, Закарпатській, Одеській і Чернівецькій обласним,
Севастопольській міській державним адміністраціям забезпечити до
1 січня 1997 р. проведення на підприємствах, в установах та
організаціях, об'єкти яких розташовані у сейсмонебезпечних
регіонах, паспортизації на сейсмостійкість всіх будівель і споруд,
передусім житла, шкіл, дитсадків, медичних закладів, об'єктів
атомної енергетики, хімічної, оборонної промисловості, сприяти
створенню у цих районах сейсмостанцій та укомплектуванню їх
необхідним устаткуванням.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 1995 р. N 728
СКЛАД
Міжвідомчої комісії із сейсмічного моніторингу
СТАРОСТЕНКО - академік-секретар Відділення наук
Віталій Іванович про Землю Національної академії
наук, директор Інституту геофізики
імені С.І. Суботіна, доктор
фізико-математичних наук, академік
(голова Комісії)
ДЯДЮРА - заступник директора Інституту
Віталій Олексійович геофізики імені С.І. Суботіна,
доктор фізико-математичних наук
(заступник голови Комісії)
ЛИТВИНОВ - начальник управління
Валерій Аркадійович ракетно-космічного озброєння
Головного управління по науці,
розробках та випробуваннях
озброєння Збройних Сил (заступник
голови Комісії)
ТІМОФЄЄВ - провідний спеціаліст відділу
Володимир Георгійович апарату Кабінету Міністрів України
(відповідальний секретар Комісії)
ГУЗЕЙ - начальник сектора надзвичайних
Валерій Іванович ситуацій Мінекобезпеки
ДИРДА - завідуючий відділом Інституту
Віталій Іларіонович геотехнічної механіки Національної
академії наук, доктор технічних
наук, професор
КРИЩУК - начальник Головного управління
Анатолій Броніславович промислової забудови та інженерної
інфраструктури
Держкоммістобудування
КУТАС - завідуючий відділом Інституту
Роман Іванович геофізики імені С.І. Суботіна,
доктор геолого-мінералогічних наук
ЛАЗАРЕНКО - завідуючий лабораторією Інституту
Михайло Андрійович геофізики імені С.І. Суботіна,
кандидат фізико-математичних наук
ЛУЦЬКО - завідуючий відділом апарату
Василь Степанович Кабінету Міністрів України
МАНУКАЛО - начальник науково-технічного
Вячеслав Олександрович управління Держкомгідромету
МОГИЛЬНИЧЕНКО - начальник інженерно-технічного
Вячеслав Васильович відділу Штабу Цивільної оборони
ПОПАДИНЕЦЬ - начальник відділу перспектив
Василь Іванович розвитку космічної науки, техніки
і технології НКАУ
ПУСТОВИТЕНКО - завідуюча відділом Інституту
Белла Гаврилівна геофізики імені С.І. Суботіна,
кандидат фізико-математичних наук
САПУЖАК - завідуючий Карпатським відділенням
Ярослав Станіславович Інституту геофізики імені С.І.
Суботіна, доктор
геолого-мінералогічних наук
СИТОЛЕНКО - начальник групи спеціального
Олександр Миколайович контролю відділу експлуатації
ракетно-космічного озброєння
Головного управління по науці,
розробках та випробуваннях
озброєння Збройних Сил
ТЕЛЯТНИК - начальник виробничого відділу
Анатолій Олексійович Головного управління геодезії,
картографії та кадастру при
Кабінеті Міністрів України
ХАРИТОНОВ - заступник директора Інституту
Олег Матвійович геофізики імені С.І. Суботіна,
доктор геолого-мінералогічних
наук, член-кореспондент
Національної академії наук
ЯКОВЛЄВ - начальник Головного управління
Євген Олександрович гідрогеологічних робіт і
геоекології Держкомгеології

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору