Документ 723-2017-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 жовтня 2017 р. № 723-р
Київ

Про затвердження плану заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки

1. Затвердити план заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати Міністерству соціальної політики щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України до 27 числа відповідного місяця.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 723-р

ПЛАН
заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки

Найменування заходу

Пояснення, обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Індикатор виконання

Очікувані результати

1. Розроблення та подання законодавчого акта щодо перерозподілу функцій між Нацкомфінпослуг та НКЦПФР у сфері регулювання діяльності суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі з урахуванням необхідності запровадження нагляду за діяльністю суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення на основі оцінки ризиків

консолідація повноважень з регулювання та нагляду за суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення в НКЦПФР

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Пенсійний фонд України
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

IV квартал 2017 р.

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення інституційної спроможності регуляторів фінансового сектору здійснювати регулювання та нагляд за суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення

2. Розроблення та подання законодавчого акта щодо посилення інституційної та фінансової спроможності НКЦПФР у сфері регулювання та нагляду за суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення; підвищення ефективності протидії НКЦПФР зловживанням у фінансовому секторі, зокрема маніпулюванню, торгівлі інсайдерською інформацією та іншим шахрайським діям

запровадження нагляду за діяльністю суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення; протидія зловживанням у фінансовому секторі

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Пенсійний фонд України
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

IV квартал 2017 р.

подано до Верховної Ради України законопроект

підвищення ефективності роботи регуляторів з виявлення проблемних учасників фінансового сектору та протидії їм

3. Розроблення та подання законодавчих актів щодо:
критеріїв відбору недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення;
створення умов для вільного руху капіталу;
запровадження нових фінансових інструментів для інвестування;
забезпечення прозорості діяльності та звітності суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення;
удосконалення вимог до компаній, які управляють пенсійними активами;
визначення правил відбору та зміни недержавного пенсійного фонду, у якому обліковуються страхові внески до системи накопичувального пенсійного забезпечення

визначення передумов запровадження другого рівня системи накопичувального пенсійного забезпечення

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Пенсійний фонд України

IV квартал 2017 р.

подано до Верховної Ради України законопроекти

виконання передумов для функціонування суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення

4. Розроблення та подання законодавчих актів щодо:
гарантування прав учасників системи накопичувального пенсійного забезпечення;
підвищення стандартів розкриття інформації установами, які залучені до другого рівня системи накопичувального пенсійного забезпечення

підвищення рівня відповідальності за зловживання на фінансових ринках, зокрема за порушення прав страхувальників і застрахованих осіб внаслідок маніпулювання, торгівлі інсайдерською інформацією та інших шахрайських дій

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Пенсійний фонд України
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку

I квартал 2018 р.

подано до Верховної Ради України законопроекти

створення комплексної системи захисту прав учасників системи накопичувального пенсійного забезпечення

5. Розроблення та подання законодавчого акта щодо визначення умов для запровадження професійної пенсійної системи накопичувального пенсійного забезпечення працівників, які були зайняті на виробництвах, роботах, посадах, визначених у списках № 1 та № 2, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та деяких інших професій

визначення умов участі у професійній пенсійній системі накопичувального пенсійного забезпечення

Мінсоцполітики
Мінфін
НКЦПФР (за згодою)
Пенсійний фонд України
Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)

I квартал 2018 р.

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження професійної пенсійної системи накопичувального пенсійного забезпечення

6. Розроблення та подання законодавчого акта щодо визначення розмірів страхових внесків та бази нарахування страхового внеску до системи накопичувального пенсійного забезпечення

визначення правил і загальних вимог до програм обов’язкової, добровільної участі у системі накопичувального пенсійного забезпечення, зокрема щодо розмірів і порядку сплати страхових внесків

Мінсоцполітики
НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Пенсійний фонд України
Мінфін
Мінекономрозвитку

I квартал 2018 р.

подано до Верховної Ради України законопроект

розроблення правил участі у системі накопичувального пенсійного забезпечення для страхувальників та застрахованих осіб
вгору