Документ 704_017, чинний, поточна редакція — Підписання від 21.10.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.12.1993. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Соціалістичної
Республіки В'єтнам про умови взаємних безвізових
поїздок громадян

Дата підписання: 21.10.1993 Дата набуття чинності: 06.12.1993
Уряд України і Уряд Соціалістичної Республіки В'єтнам, які
надалі іменуються "Договірні Сторони", з метою розвитку дружніх стосунків між двома державами, прагнучи зміцнювати політичні, економічні, торгові,
науково-технічні та культурні зв'язки, домовились про таке:
Стаття 1
Громадяни України, які мають дійсні дипломатичні та службові
паспорти і громадяни Соціалістичної Республіки В'єтнам, які мають
дійсні дипломатичні та службові паспорти, в'їжджають, виїжджають,
прямують транзитом через територію держави іншої Договірної
Сторони без віз.
Стаття 2
1. Громадяни, зазначені у Статті 1 цієї Угоди, можуть
знаходитися на території держави іншої Договірної Сторони строком
не більше дев'яноста (90) днів. 2. Продовження строку їх перебування здійснюється
компетентними органами держави перебування на підставі письмового
запиту дипломатичного або консульського представництва
акредитуючої держави.
Стаття 3
1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які мають
паспорти, вказані у Статті 1 цієї Угоди і є співробітниками
дипломатичного або консульського представництва, яке знаходиться
на території держави іншої Договірної Сторони, в'їжджають,
виїжджають та знаходяться на території держави іншої Договірної
Сторони на протязі всього строку такого офіційного перебування без
віз. 2. Положення пункту 1 цієї Статті розповсюджуються на
громадян держави однієї Договірної Сторони, які є співробітниками
офіційного представництва своєї держави при міжнародних
організаціях, які знаходяться на території держави іншої
Договірної Сторони і мають дійсні дипломатичні або службові
паспорти. 3. Положення пунктів 1 і 2 цієї Статті розповсюджуються також
на членів сімей зазначених громадян (дружину/чоловіка), дітей,
батьків, а також інших осіб, які знаходяться на їх утриманні), які
проживають разом з ними під час офіційного перебування і мають
дійсні дипломатичні або службові паспорти. 4. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які є на
території держави іншої Договірної Сторони співробітниками
офіційних представництв державних установ, організацій,
підприємств і мають службові паспорти або загальногромадянські
закордонні паспорти з позначкою про службову мету поїздки,
в'їжджають, виїжджають і перебувають на території держави іншої
Договірної Сторони на умовах, передбачених пунктами 1 і 2 цієї
Статті.
Стаття 4
1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони з
загальногромадянськими закордонними паспортами, які містять
позначку про службову мету поїздки, а також з паспортами моряка,
в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом через територію держави
іншої Договірної Сторони без віз. 2. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, зазначені в
пункті 1 цієї Статті, можуть знаходитися на території держави
іншої Договірної Сторони строком не більше тридцяти (30) днів. На
підставі письмового запиту компетентних органів однієї Договірної
Сторони компетентні органи іншої Договірної Сторони можуть
продовжувати строк перебування зазначених громадян.
Стаття 5
Громадяни держави однієї Договірної Сторони, на яких
розповсюджується дія цієї Угоди, в'їжджають, виїжджають, прямують
транзитом через територію держави іншої Договірної Сторони через
прикордонні пункти пропуску для міжнародного пасажирського
сполучення.
Стаття 6
1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, зазначені в
Статтях 1-4 цієї Угоди, під час перебування на території держави
іншої Договірної Сторони повинні додержуватись її законодавства. 2. Кожна з Договірних Сторін залишає за собою право відмовити
у в'їзді або скоротити строк перебування на її території
громадянам держави іншої Договірної Сторони, зазначеним в Статтях
1-4 цієї Угоди, визнаним "persona non grata" або неприйнятими.
Стаття 7
Громадяни держави однієї Договірної Сторони, у випадку втрати
на території держави іншої Договірної Сторони паспортів,
зазначених в цій Угоді, повинні повідомити про це компетентні
органи держави перебування.
Стаття 8
1. Договірні Сторони до набуття чинності цією Угодою
обміняються по дипломатичних каналах зразками паспортів,
зазначених в цій Угоді. 2. У випадку введення нових паспортів або внесення змін в
існуючі паспорти, Договірні Сторони не пізніше, ніж за тридцять
(30) днів, будуть інформувати одна одну і передавати зразки нових
або змінених паспортів.
Стаття 9
1. Кожна з Договірних Сторін з метою безпеки або додержання
громадського порядку може тимчасово припинити дію окремих положень
цієї Угоди. 2. Повідомлення іншої Договірної Сторони про тимчасове
припинення і подальше поновлення дії окремих положень цієї Угоди
здійснюється по дипломатичних каналах у можливо короткий строк.
Стаття 10
Положення цієї Угоди можуть змінюватися і доповнюватися за
взаємною згодою Договірних Сторін.
Стаття 11
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набуде
чинності на сорок п'ятий (45) день після її підписання. 2. Кожна з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди,
повідомивши про це іншу Договірну Сторону у письмовій формі. В такому випадку ця Угода втрачає чинність через дев'яносто
(90) днів з дати отримання іншою Договірною Стороною такого
повідомлення. 3. З дати набуття чинності цією Угодою втрачає чинність Угода
між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом
Соціалістичної Республіки В'єтнам про умови взаємних поїздок
громадян від 15 липня 1981 року і Протокол до неї від 15 липня
1981 року.
Вчинено у м. Києві 21 жовтня 1993 року у двох примірниках,
кожний українською та в'єтнамською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Соціалістичної
Республіки В'єтнам
(підпис) (підпис)



вгору