Договір між Україною та Словацькою Республікою про спільний Державний кордон
Словаччина, Україна; Договір, Міжнародний документ від 14.10.1993
Документ 703_002, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 15.07.1994, підстава - 113/94-ВР
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.12.1994. Подивитися в історії? )


Договір
між Україною та Словацькою Республікою
про спільний Державний кордон

( Договір ратифіковано Законом N 113/94-ВР від 15.07.94 )
( Протокол додатково див. в ( 703_519 )

Дата підписання: 14.10.1993 Дата ратифікації: 15.07.1994 Дата набуття чинності: 02.12.1994
Україна і Словацька Республіка, які надалі іменуються
Договірні Сторони, виходячи з принципів суверенної рівності, територіальної
цілісності, недоторканості існуючих кордонів та взаємної поваги, керуючись бажанням розвивати дружні відносини на користь обох
держав та їх народів, домовились про наступне:
РОЗДІЛ I
Проходження і позначення Державного кордону
Стаття 1
1. Договірні Сторони підтверджують проходження лінії
державного кордону між Україною та Словацькою Республікою,
встановленої Договором між Союзом Радянських Соціалістичних
Республік і Чехословацькою Соціалістичною Республікою про режим
радянсько-чехословацького Державного кордону, співробітництво та
взаємодопомогу з прикордонних питань, підписаним
10 лютого 1973 року в м.Празі, в межах: від стику Державних
кордонів Договірних сторін і Республіки Польща, до стику Державних
кордонів Договірних Сторін і Угорської Республіки.
2. Проходження державного кордону на місцевості, зазначеного
в пункті 1 цієї статті, визначають наступні демаркаційні
документи:
A. Протокол-опис державного кордону між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою,
демаркованого в листопаді 1945 - квітні 1946 рр., підписаний
8 травня 1946 року в м.Ужгороді з такими додатками:
1) альбом карт, матеріалів картографічних та геодезичних
робіт по державному кордону між Союзом Радянських Соціалістичних
Республік і Чехословацькою Республікою;
2) протоколи про прикордонні знаки, встановлені на державному
кордоні між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і
Чехословацькою Республікою;
3) протокол-опис державного кордону між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік,Чехословаччиною і Польщею та такі додатки
до нього:
a) карта району стику державних кордонів Союзу РСР,
Чехословаччини і Польщі масштабом 1:25000;
b) протокол прикордонного знака "Кременець", встановленого на
стику державних кордонів СРСР, Чехословаччини і Польщі.
B. Протокол прикордонного знака "Тиса", встановленого на
стику державних кордонів СРСР, Чехословацької Соціалістичної
Республіки, підписаний 19 лютого 1963 року у місті Чопі.
Стаття 2
1. Державний кордон розмежовує суверенні території Договірних
Сторін, а також за вертикальними напрямами - повітряний простір і
надра землі.
2. Для цілей цього Договору вжиті терміни "державний кордон"
або "лінія кордону" мають однакове значення.
3. Державний кордон на місцевості позначено прикордонними
знаками. Під терміном "прикордонний знак", що використовується у
цьому Договорі, мається на увазі система прикордонних стовпів та
полігонометричних стовпчиків або знаків тригонометричних пунктів з
однаковим номером.
4. Під прикордонними водами у цьому Договорі маються на увазі
ділянки рік та інших поверхневих водотоків, по яких проходить
державний кордон, а також поверхневі води в створах, де їх
перетинає кордон.
Стаття 3
1. Державний кордон на сухопутних ділянках, а також у місцях,
де він перетинає стоячі або проточні води, проходить нерухомо, по
прямій лінії, від одного прикордонного знака до іншого, згідно з
документами демаркації, згаданими у статті 1.
2. Державний кордон на ділянці прикордонної р.Уж від
прикордонного знака N 317 до прикордонного знака N 321 є нерухомим
і проходить по середині цієї річки.
Серединою р.Уж вважається випрямлена лінія, однаково
віддалена від випрямленої лінії обох берегів.
3. В разі зміни русла р.Уж внаслідок природних явищ, спільна
українсько-словацька прикордонна комісія визначає проходження
лінії державного кордону на цій ділянці.
4. На мостах та інших гідротехнічних спорудах лінія кордону
проходить по їх технологічній осі.
Стаття 4
1. Державний кордон на місцевості позначено прикордонними
знаками таким чином:
a) на стику державних кордонів України, Словацької Республіки
та Республіки Польща - прикордонним тригранним стовпом типу
піраміди;
b) в характерних точках лінії кордону (точки повороту лінії
кордону, місця перехрещення залізницями, шосейними дорогами
кордону, яри, струмки та інші точки рельєфу) - двома прикордонними
стовпами, встановленими, як правило, на відстані 2,5 м кожен від
лінії кордону, і полігонометричним стовпчиком або знаком
тригонометричного пункту, встановленим між цими прикордонними
стовпами на самій лінії кордону;
c) в місцях переходу лінії кордону з сухопутної ділянки на
водну (прикордонна ділянка річки Уж) - трьома прикордонними
стовпами та полігонометричним стовпчиком, який встановлено на
лінії кордону на одному з берегів між двома згаданими
прикордонними стовпами; третій прикордонний стовп встановлено на
протилежному березі річки в створі лінії кордону;
d) на прикордонній ділянці річки Уж двома прикордонними
стовпами, встановленими один проти одного на протилежних берегах і
полігонометричним стовпчиком, встановленим на території України
між цими прикордонними стовпами;
e) на мертвому рукаві річки Тиса - двома прикордонними
стовпами, встановленими один проти одного на протилежних берегах;
f) в місці переходу державного кордону в сухе річище мертвого
рукава річки Тиса - трьома прикордонними стовпами, з яких два
встановлені на західному і один на східному березі; двома
полігонометричними стовпчиками, з яких один встановлено між
першими двома прикордонними стовпами, а другий - в річищі, в
створі між першим полігонометричним стовпчиком і третім
прикордонним стовпом;
g) на стику державних кордонів України, Словацької Республіки
і Угорської Республіки - трьома прикордонними стовпами типу
тригранної піраміди.
2. Характеристика кожного прикордонного знака та його
положення щодо лінії кордону, а також його розміри, матеріал та
нумерація визначається документами демаркації, зазначеними в
пункті 2 статті 1 цього Договору.
РОЗДІЛ II
Перевірка і утримання державного кордону
Стаття 5
1. Договірні сторони зобов'язуються утримувати державний
кордон на всій його довжині таким чином, щоб його проходження було
ясним і видимим. Таким же чином вони зобов'язуються утримувати
прикордонні знаки, а також прикордонні просіки шириною 5 м в
кожний бік від лінії кордону, в такому порядку, щоб місце
розташування, вигляд, форма, розміри та фарбування прикордонних
знаків, ширина і можливість огляду прикордонних просік відповідали
б усім вимогам, що випливають із документів демаркації кордону
спеціальних двосторонніх угод. У цій смузі не допускається
заорювання землі і не повинні зводитися споруди та будівлі, крім
тих, які призначені для охорони Державного кордону.
2. Догляд за прикордонними просіками забезпечується
відповідними властями Договірних Сторін, кожною на своїй
території.
3. Під терміном "відповідні власті" маються на увазі
Прикордонні уповноваження і їх заступники.
Стаття 6
Договірні Сторони вживуть необхідних заходів до належної
охорони прикордонних знаків і будуть притягати до відповідальності
осіб, винних у переміщенні, пошкодженні або знищенні прикордонних
знаків або їх складові частини будуть поновлюватись або
ремонтуватися за рахунок тієї Договірної Сторони, жителі якої
заподіяли згадану шкоду. Якщо винні не будуть виявлені, то
поновлення або ремонт прикордонних знаків виконає за свій рахунок
та Договірна Сторона, яка забезпечує догляд за ними.
Стаття 7
1. Догляд за прикордонними знаками розподіляється між
Договірними Сторонами таким чином:
a) за прикордонними стовпами та полігонометричними
стовпчиками, встановленими на території України,
полігонометричними стовпчиками та знаками тригонометричних пунктів
парної нумерації, встановленими на лінії кордону, догляд
забезпечує Українська Сторона;
b) за прикордонними стовпами, встановленими на території
Словацької Республіки, полігонометричними стовпчиками та знаками
тригонометричних пунктів непарної нумерації, встановленої на лінії
кордону, догляд забезпечує Словацька Сторона.
2. Догляд за прикордонним знаком "Кременець", до укладення
окремого протоколу між Урядами України, Словацької Республіки і
Республіки Польща, здійснюється відповідно до протоколу між Урядом
Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Урядом Чехословацької
Республіки і Урядом Польської Народної Республіки по догляду за
прикордонним знаком "Кременець", встановленим на стику Державних
кордонів СРСР, ЧСР і ПНР, підписаного в Москві 29 вересня 1956 р.
3. Якщо при проведенні значних будівельних робіт потрібно
зняти або перемістити деякі прикордонні знаки, то буде проведено
нове спільне позначення Державного кордону на таких дільницях,
незалежно від положень пункту 1 цієї статті.
Стаття 8
1. Огляд стану і місця розташування прикордонних знаків та
стану прикордонних просік відповідної власті кожної Договірної
Сторони провадять згідно зі статтею 5 і пунктом 1 статті 7 цього
Договору, самостійно. Спільні огляди прикордонних знаків та просік
провадяться, як правило, один раз на два роки відповідними
властями обох Договірних Сторін.
2. Про терміни спільного огляду згідно з пунктом 1 цієї
статті кожного разу домовляються відповідні власті Договірних
Сторін заздалегідь.
3. Про результати спільного огляду відповідні власті
Договірних Сторін складають протокол у двох примірниках, кожен
українською та словацькою мовами.
Стаття 9
1. В разі втрати, руйнування або пошкодження прикордонного
стовпа, або полігонометричного стовпчика, або знака
тригонометричного пункту відповідні власті тієї Договірної
Сторони, за якою вони закріплені, згідно зі ст.7 цього Договору
негайно вживають заходів до їх поновленню або ремонту прикордонних
знаків, або їх складових частин відповідної власті тієї Договірної
Сторони, яка ці роботи проводить, повинні письмово і завчасно
повідомити відповідні власті іншої Договірної Сторони.
2. При виявленні відповідними властями Договірної Сторони
зникнення, руйнування або пошкодження прикордонного стовпа, або
полігонометричного стовпчика, або знака тригонометричного пункту,
догляд за якими, згідно з ст.7 цього Договору, здійснює інша
Договірна Сторона, вони зобов'язані негайно повідомити про це
відповідні власті цієї Договірної Сторони.
3. В разі необхідності відповідні власті Договірних Сторін
можуть взаємною на те згодою встановлювати додаткові прикордонні
знаки. Таким чином вони можуть змінювати місце розташування
знищених або пошкоджених прикордонних знаків або їх складових
частин, які є під загрозою пошкодження або знищення, і знову
встановлювати на місця, де гарантується їх збереження.
Під час проведення цих робіт лінія проходження державного
кордону, встановлена демаркаційними документами, не повинна
змінюватися.
4. Форма, розміри і вигляд знову встановлених та додаткових
прикордонних знаків повинні відповідати положенням пункту 2
статті 4 цього Договору.
5. Поновлення знищених та пошкоджених прикордонних стовпів,
полігонометричних стовпчиків або знаків тригонометричних пунктів,
а також їх переміщення до місця, що гарантує їх збереження,
здійснюється відповідними властями Договірної Сторони, яка
забезпечує згідно зі ст.7 цього Договору догляд за ними. Ці роботи
здійснюються за участю геодезистів або топографів і в присутності
відповідних властей та експертів іншої Договірної Сторони.
6. Встановлення додаткових прикордонних знаків відповідні
власті Договірних Сторін провадять разом і пов'язані з цим витрати
розподіляють порівну.
Стаття 10
1. З метою уточнення проходження лінії державного кордону на
місцевості відповідно до демаркаційних документів, зазначених у
пункті 2 статті 1 цього Договору, будуть проводитися спільні
перевірки українсько-словацького кордону. Перша така перевірка
буде проведена в 1993 р. Про результати цих робіт будуть складені
нові документи демаркації, згадані у пункті 2 статті 2 цього
Договору.
2. Надалі спільні перевірки проходження лінії кордону
здійснюватимуться,за необхідності, через кожні 10 років, якщо одна
з Договірних Сторін не запропонує провести їх раніше.
Стаття 11
1. Про роботи, здійснювані відповідно до пунктів 1 і 3
статті 9 та статті 10 цього Договору, складаються:
a) акт про відновлення знищених або пошкоджених прикордонних
знаків, або їх складових частин на попередньому місці;
b) акт і протокол про встановлення додаткового прикордонного
знака або про перенесення прикордонного знака, або його частини,
що знаходяться під загрозою знищення, на безпечне місце.
2. Зазначені в пункті 1 цієї статті документи виготовляються
у двох примірниках, кожен українською та словацькою мовами.
РОЗДІЛ III
Спільна українсько-словацька прикордонна комісія
Стаття 12
1. Для проведення робіт по спільній перевірці проходження
ліній державного кордону Уряди Договірних Сторін створюють спільну
українсько-словацьку прикордонну комісію, що іменується надалі
Комісія. Комісія складається з української і словацької делегацій.
Уряди кожної з договірних сторін призначають у цю комісію Голову
цієї делегації, його заступника та двох членів. У міру
необхідності, Голови обох делегацій мають право залучити для
роботи цієї Комісії потрібну кількість експертів та інших осіб.
Голови або його заступники можуть здійснювати безпосередне
співробітництво з питань роботи Комісії.
2. Кожна договірна Сторона бере на себе витрати, які
пов'язані з діяльністю членів своєї делегації, а також осіб, яких
вона залучає до роботи Комісії. Всі витрати, пов'язані з
перевіркою лінії кордону та встановленням нових або додаткових
прикордонних знаків, підготовкою та виготовленням нових документів
демаркації, Договірні Сторони розподіляють порівну.
Стаття 13
1. Комісія здійснює, таку роботу:
a) проводить спільну перевірку способом виміру на місцевості
проходження лінії кордону, а в разі необхідності вносить
пропозиції щодо зміни її проходження;
b) розв'язує питання встановлення додаткових прикордонних
знаків, переміщення тих, які є під загрозою знищення або їх
частин, на безпечне місце, а також визначає, яка з Договірних
Сторін буде здійснювати догляд за полігонометричним стовпчиком
додаткового прикордонного знака;
c) здійснює підготовку нових демаркаційних документів. Ці
документи виготовляються у двох примірниках, кожен українською і
словацькою мовами; документи підлягають затвердженню, відповідно
до законодавства кожної з Договірних Сторін і набувають чинності з
моменту обміну нотами про їх затвердження.
2. При виконанні завдань, згаданих у пункті 1 цієї статті
Комісія проводить свою роботу в тісній співпраці з прикордонними
Уповноваженими Договірних Сторін.
Стаття 14
1. Порядок та строки роботи Комісії визначаються на її
засіданнях, що проводяться по черзі на території Договірних
Сторін, якщо не буде прийнято іншого рішення.
2. На засіданнях Комісії головує Голова делегації тієї
Договірної Сторони, на території якої проводиться засідання.
3. Про кожне засідання Комісії складаються протоколи у двох
примірниках, кожен українською та словацькою мовами. Протоколи
підписуються Головами обох делегацій і скріплюються печатками.
4. Якщо Комісія з окремих питань не зможе дійти згоди, то
вона передає їх на розгляд по дипломатичних каналах.
Стаття 15
1. На період роботи по перевірці проходження лінії кордону
Комісія визначає порядок, час і місце переходу державного кордону
особами, згаданими у пункті 1 статті 12 цього Договору.
2. Зазначеним особам для цих цілей на перехід кордону
видаються посвідчення.
3. Такі посвідчення видаються: - членам делегацій - Головними Прикордонними Уповноваженими
Договірних Сторін; - експертам та іншим особам - Прикордонними Уповноваженими
тієї Договірної Сторони, яка залучила їх до роботи в Комісії.
Стаття 16
1. Особам, які вказані у пункті 1 статті 12 цього Договору,
забезпечується особиста недоторканість і недоторканість
документів, якими вони володіють.
2. Зазначені особи мають право брати з собою на територію
іншої Договірної Сторони необхідну кількість матеріалів, знарядь і
транспортних засобів за умови повернення їх назад, як і предметів
особистої необхідності, продуктів і тютюнових виробів такої
кількості, яка відповідає особистій необхідності. Зазначені
предмети не обкладаються митом та іншими зборами.
3. Кожна з Договірних Сторін забезпечить особам іншої
Договірної Сторони, які зазначені в пункті 1 статті 12 цього
Договору і перебувають на їх території у зв'язку з виконанням
обов'язків цього Договору, надання необхідної допомоги
транспортними засобами, помешканням і засобами зв'язку.
РОЗДІЛ IV
Заключні положення
Стаття 17
Цей Договір чинний протягом десяти років. Якщо одна з
Договірних Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення строку
чинності цього Договору про свою відмову від нього, то Договір
матиме чинність протягом кожних наступних 10 років за тієї ж умови
денонсації.
Стаття 18
З дня набрання чинності цим Договором "Договір між Союзом
Радянських Соціалістичних Республік та Чехословацькою
Соціалістичною Республікою про режим радянсько-чехословацького
державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з
прикордонних питань", підписаний 10 лютого 1973 року в м.Празі,
вважається таким, що втратив чинність.
Стаття 19
Цей Договір підлягає ратифікації. Обмін ратифікаційними
грамотами відбудеться в якнайстисліший термін. Договір набуває
чинності на 30 день після обміну ратифікаційними грамотами.
Цей Договір складено в двох примірниках, кожен українською та
словацькою мовами, причому обидва тексти мають однакову чинність.
Вчинено в Братиславі 14 жовтня 1993 року.
За Україну За Словацьку Республіку ( підпис ) ( підпис )вгору