Документ 681-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.09.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 вересня 2017 р. № 681
Київ

Про внесення змін до Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 394 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 42, ст. 1508), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2017 р. № 681

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки

1. В абзаці другому розділу “Обсяги та джерела фінансування” цифри “401,497” замінити цифрами “394,075”.

2. Пункт 7 додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

337,703

6,208

149,3

107,997

69,57

4,628

Інші джерела

56,372

8,704

9,627

9,922

10,236

17,883

Усього

394,075

14,912

158,927

117,919

79,806

22,511”.

3. Додаток 2 до Програми викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2017 р. № 681)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, громадських організацій

загальний тираж

10000

2000

2000

2000

2000

2000

1) видання книг та брошур з тематики безоплатної вторинної правової допомоги для адвокатів, а також студентів, які навчаються за спеціальністю “Право”

Мін’юст

державний бюджет

0,244


0,078

0,081

0,085


інші джерела

0,163

0,074
0,089

тираж

3455000

691000

691000

691000

691000

691000

2) друкування пам’яток для громадян, виявлених працівниками центрів обліку бездомних громадян, осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

-“-

державний бюджет

1,318


0,54

0,38

0,398інші джерела

0,761

0,346
0,415


-“-

1400000

280000

280000

280000

280000

280000

3) друкування кишенькових календарів для громадян, що оформлюють субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

-“-

державний бюджет

0,741


0,237

0,247

0,257інші джерела

0,492

0,224
0,268


-“-

5000

1000

1000

1000

1000

1000

4) друкування настінних календарів для організацій та установ, задіяних у системі надання безоплатної правової допомоги

-“-

державний бюджет

0,248


0,079

0,083

0,086інші джерела

0,165

0,075
0,09


-“-

75000

15000

15000

15000

15000

15000

5) виготовлення наклейок, що містять єдиний телефонний номер системи

-“-

державний бюджет

0,05


0,016

0,017

0,017


безоплатної правової допомоги (0-800-213-103) для розміщення у місцях ув’язнення


інші джерела

0,033

0,015
0,018


загальний тираж

18750

3750

3750

3750

3750

3750

6) видання книг та брошур для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, інтернатах, притулках для дітей, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

Мін’юст

державний бюджет

0,066


0,021

0,022

0,023інші джерела

0,044

0,02
0,024


тираж

75000

15000

15000

15000

15000

15000

7) друкування плакатів, що містять інформацію про порядок надання безоплатної правової допомоги та єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213-103)

-“-

державний бюджет

0,05


0,016

0,017

0,017інші джерела

0,033

0,015
0,018


загальний тираж

13500

2700

2700

2700

2700

2700

8) підготовка і друкування матеріалів, зокрема таких, що містять інформацію довідково-енциклопедичного характеру про розвиток системи надання безоплатної правової допомоги

-“-

державний бюджет

0,301

0,07

0,074

0,077

0,08інші джерела

0,084

0,084

9) розміщення соціальної реклами, що містять інформацію про надання безоплатної правової допомоги та єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213-103):

-“-

-“-
строк розміщення, місяців

24


12

6

6


у метрополітені

-“-

державний бюджет

5,487


2,656

1,385

1,446-“-

24


12

6

6


у вагонах приміських електро- та дизель-поїздів

-“-

державний бюджет

3,057


1,48

0,772

0,805кількість білбордів

1300


520

260

260

260

на білбордах

-“-

державний бюджет

16,567


8,022

4,182

4,363
інші джерела

4,55

4,55


кількість сітілайтів

4050


1620

810

810

810

на сітілайтах

-“-

державний бюджет

4,594


2,224

1,159

1,211
інші джерела

1,261

1,261


загальний тираж

1680000


840000

420000

420000


на квитанціях про сплату житлово-комунальних послуг

Мін’юст

державний бюджет

0,611


0,296

0,154

0,161кількість учасників

400

80

80

80

80

80

10) проведення тренінгів для тренерів-волонтерів, представників громадських організацій, що працюють із суб’єктами права на безоплатну правову допомогу, здійснення інших заходів щодо інформування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу про реалізацію їх прав

-“-

інші джерела

0,55

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11


кількість програм

108


27

27

27

27

11) розроблення та виконання програм інституціонального розвитку юридичних клінік та громадських організацій, що працюють із суб’єктами права на безоплатну правову допомогу

-“-

інші джерела

10


2,5

2,5

2,5

2,5


кількість конференцій

4

1

1

1

1


12) проведення міжнародної конференції з метою обговорення актуальних питань розвитку системи надання безоплатної правової допомоги

-“-

державний бюджет

1,984


0,634

0,661

0,689інші джерела

0,6

0,6


кількість засідань

405

14

148

81

81

81

13) проведення на регіональному рівні засідань за круглим столом з метою обговорення актуальних питань розвитку системи надання безоплатної правової допомоги

-“-

державний бюджет

4,434

0,089

2,11

1,093

1,142
інші джерела

1,69

0,1

0,1

0,1

0,1

1,29

Разом за завданням 160,178

1,738

21,193

13,04

13,49

10,717

у тому числі


державний бюджет

39,752

0,159

18,483

10,33

10,78
інші джерела

20,426

1,579

2,71

2,71

2,71

10,717

2. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - комплексна інформаційно-аналітична система)

кількість автоматизованих робочих місць

3263


1929

644

690


1) розроблення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи

Мін’юст

державний бюджет

83,634

3,5

45,194

18,416

16,524кількість відвідувачів веб-порталу безоплатної правової допомоги

630000

100000

110000

120000

150000

150000

2) розроблення програмного забезпечення для роботи із комплексною інформаційно-аналітичною системою

Мін’юст

державний бюджет

0,158

0,05

0,053

0,055
кількість кіосків

2661


1080

1276

305


3) встановлення інформаційних кіосків, що забезпечують надання інформації з питань безоплатної правової допомоги

-“-

-“-

88,169


35,193

42,463

10,513


Разом за завданням 2


-“-

171,961

3,55

80,44

60,934

27,037


3. Створення та забезпечення функціонування мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

кількість центрів

105


45

28

30

2

1) утворення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

-“-

-“-кв. метрів

16713

333

5850

4760

3640

2130

2) проведення ремонту приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

-“-

-“-

50,699

1,5

18,533

15,722

12,547

2,397


одиниць

12543


1890

6157

3270

1226

3) придбання меблів для обладнання робочих місць працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів

-“-

-“-

9,757


1,213

5,223

2,435

0,886


-“-

1602


315

561

360

366

4) обладнання центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги офісною технікою

-“-

-“-

3,208


0,433

0,868

0,562

1,345


кількість центрів

131


73

28

30


5) підключення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до каналу зв’язку високої пропускної спроможності шляхом монтажу/оренди оптоволоконних ліній з’єднання з провайдерами послуг

-“-

-“-

36,596

0,999

19,272

7,707

8,618кількість центрів

131


73

28

30


6) організація системи IP-телефонії у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх інтеграція до комплексної інформаційно-аналітичної системи

Мін’юст

державний бюджет

12,7


5,992

3,167

3,541


Разом за завданням 3


-“-

112,96

2,499

45,443

32,687

27,703

4,628

4. Організація роботи з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальністю “Право”, підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, та працівників, відповідальних за організацію надання безоплатної правової допомоги

кількість програм

74

8

20

18

17

11

1) участь у розробленні (удосконаленні) навчальних програм з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальністю “Право” у навчальних закладах

-“-

-“--“-

135

27

27

27

27

27

2) участь у розробленні (удосконаленні) програм підвищення кваліфікації для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги

-“-

-“-
кількість адвокатів

11000

2500

2500

2500

2500

1000

3) організація підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги


інші джерела

31,344

6,55

6,917

7,212

7,526

3,139


кількість семінарів

540

8

208

108

108

108

4) проведення тематичних семінарів для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги

-“-

державний бюджет

8,405


3,991

2,16

2,254інші джерела

2,495

0,145
2,35


кількість тренінгів

156

24

33

42

33

24

5) проведення тренінгів для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та інших осіб, залучених до організації надання безоплатної правової допомоги

-“-

державний бюджет

2,125


0,626

0,818

0,681інші джерела

0,945

0,43
0,515


кількість працівників

1308


120

396

396

396

6) проведення стажування для працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

-“-

державний бюджет

2,5


0,317

1,068

1,115інші джерела

1,162

1,162

Разом за завданням 448,976

7,125

11,851

11,258

11,576

7,166

у тому числі


державний бюджет

13,03


4,934

4,046

4,05
інші джерела

35,946

7,125

6,917

7,212

7,526

7,166

Усього за Програмою394,075

14,912

158,927

117,919

79,806

22,511

у тому числі


державний бюджет

337,703

6,208

149,3

107,997

69,57

4,628інші джерела

56,372

8,704

9,627

9,922

10,236

17,883”.вгору