Документ 68-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.05.2015, підстава - 238-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 лютого 2015 р. № 68
Київ

Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 238 від 08.04.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 127 від 23.03.2015
№ 238 від 08.04.2015}

Відповідно до пункту 24 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (додається).

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 238 від 08.04.2015}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2015 р. № 68

ПОРЯДОК
перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 238 від 08.04.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування міжбюджетних трансфертів (базова дотація, додаткові дотації, субвенції, реверсна дотація) за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 238 від 08.04.2015}

2. Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі - населені пункти на тимчасово неконтрольованій території), Казначейством не здійснюється, крім місцевих бюджетів населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які продовжують обслуговуватися органами Казначейства, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 18, ст. 495).

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 238 від 08.04.2015}

Районним (міським) бюджетам, які продовжують обслуговуватися органами Казначейства та за рахунок коштів яких здійснюється фінансування установ і закладів, що розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує субвенції в обсягах, що зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких установ і закладів. Розподіл асигнувань (з урахуванням зменшених обсягів) за такими бюджетами подається Казначейству головним розпорядником відповідної субвенції, що надається з державного бюджету, за день до встановленого для їх перерахування строку.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 127 від 23.03.2015}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 23.03.2015}

3. Неперераховані обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території перерозподіляються шляхом збільшення обсягу:

міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам населених пунктів, на територію яких переміщуються особи (споживачі гарантованих послуг) з населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території;

видатків державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях.

Відомості про кількість зазначених осіб (споживачів гарантованих послуг) подаються Мінсоцполітики на запит головного розпорядника коштів відповідного міжбюджетного трансферту.

4. Казначейство веде облік обсягу реверсної дотації, не перерахованої до державного бюджету з місцевих бюджетів населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території.

Перерахування реверсної дотації з обласних бюджетів Донецької та Луганської областей до державного бюджету в період проведення антитерористичної операції Казначейством не здійснюється.

5. Казначейство у тижневий строк з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України про виключення населеного пункту на тимчасово неконтрольованій території з переліку, зазначеного у пункті 2 цього Порядку, відновлює перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та реверсної дотації до державного бюджету відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), та розпису асигнувань державного бюджету без урахування обсягів неперерахованих міжбюджетних трансфертів.

6. Департаменти фінансів Донецької та Луганської облдержадміністрацій подають Казначейству інформацію про взяті зобов’язання місцевих бюджетів за видатками на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення у розрізі міських міст обласного значення та районних бюджетів.

7. Казначейство щодекади та станом на перше число кожного місяця подає Мінфіну інформацію про обсяг неперерахованих міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та недоотриманої реверсної дотації в розрізі місцевих бюджетів населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території.вгору