Документ 679-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.09.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 вересня 2013 р. № 679
Київ

Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Дозволити здійснювати протягом бюджетного періоду одночасно з державного та місцевих бюджетів видатки на надання медичної допомоги, оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, проведення наукових досліджень у клінічних лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, які використовуються для розміщення структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії тощо) вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III-IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ державної власності, а також на проведення спільної роботи із забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців та проведення наукових досліджень і впровадження у практику їх результатів.

2. Установити, що:

1) виплата доплат до посадового окладу (з нарахуваннями) професорсько-викладацькому складу вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти за лікувально-діагностичну роботу у клініках та інших закладах охорони здоров’я; виплата доплат до посадового окладу (з нарахуваннями) асистентам, аспірантам, клінічним ординаторам та науковим співробітникам клінічних кафедр (відділень) за лікувально-діагностичну роботу в профільних відділеннях, на яких базується клініка, в обсязі, обрахованому із застосуванням норми навантаження лікаря-ординатора відповідної спеціальності, здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міністерству охорони здоров’я у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах державної власності, проведення наукових досліджень;

2) витрати, пов’язані з утриманням клінічних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я комунальної власності (оплата послуг з теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електроенергії, природного газу, інших енергоносіїв), наданням послуг з охорони майна та вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження, проведення ремонту, забезпечення медичним обладнанням, апаратурою та іншими засобами медичного та господарського призначення, оплатою додаткового чергування у вечірній та нічний час понад місячну норму робочого часу асистентів та наукових працівників кафедр, здійснюються лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я за рахунок коштів місцевих бюджетів;

3) здійснення видатків, не пов’язаних з виконанням підпунктів 1 і 2 цього пункту, одночасно з різних бюджетів не допускається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
вгору