Документ 674-92-п, поточна редакція — Редакція від 25.07.2018, підстава - 551-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1992 р. N 674
Київ
Про порядок віднесення деяких категорій
громадян до відповідних категорій осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 6 ( 6-2017-п ) від 11.01.2017
N 551 ( 551-2018-п ) від 11.07.2018 }

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції від 19 грудня
1991 р. ( 2001-12 ), із змінами і доповненнями ( 2532-12 ) від 1
липня 1992 р.) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок віднесення громадян із числа тих, які
брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них
регламентних робіт або постраждали за інших обставин від
радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних
категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи (додається). { Абзац перший постановляючої частини із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 6 ( 6-2017-п ) від
11.01.2017 }
Установити, що громадянам, відносно яких застосовується цей
Порядок, видаються посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій
або потерпілого від радіаційного опромінення, відповідної
категорії за встановленим зразком. { Абзац другий постановляючої
частини із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 6
( 6-2017-п ) від 11.01.2017, N 551 ( 551-2018-п ) від 11.07.2018 }

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1992 р. N 674

ПОРЯДОК
віднесення громадян із числа тих, які брали участь
у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та проведенні на них регламентних робіт
або постраждали за інших обставин від радіаційного
опромінення не з власної вини, до відповідних
категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
{ Назву та текст Порядку після слів "із застосуванням ядерної
зброї" доповнено словами ", у складанні ядерних зарядів та
проведенні на них регламентних робіт" згідно з Постановою КМ
N 6 ( 6-2017-п ) від 11.01.2017 }

1. Цей Порядок визначає умови віднесення громадян із числа
тих, які брали участь у ліквідації ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них
регламентних робіт, а також громадян, які постраждали від
радіаційного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення
правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною,
порушення правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, що
сталися не з вини потерпілих, до 1, 2 або 3 категорій,
встановлених статтею 14 Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ).
2. Громадяни із числа тих, які брали участь у ліквідації
ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та
проведенні на них регламентних робіт, відносяться:
до категорії 1 - інваліди з числа учасників ліквідації
ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та
проведенні на них регламентних робіт, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з відповідною аварією,
випробуванням або військовим навчанням, а також хворі на променеву
хворобу внаслідок участі у ліквідації ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них
регламентних робіт;
до категорії 2 - учасники випробувань ядерної зброї в
атмосфері, бойових радіоактивних речовин і учасники військових
навчань із застосуванням такої зброї та ліквідації наслідків
ядерних аварій;
до категорії 3 - особи, які складали ядерні заряди і
здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних
випробувань і військових навчань, брали участь у підземних
випробуваннях ядерної зброї, а також ті, які переопромінились при
охороні ядерних полігонів під час випробувань (якщо їх не
віднесено до категорії 1).
3. Громадяни із числа тих, які постраждали від радіаційного
опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил
експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення
правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, що сталися не
з вини потерпілих, відносяться:
до категорії 1 - особи, які стали інвалідами, захворіли на
променеву хворобу внаслідок будь-якої радіаційної аварії,
порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною
речовиною, порушення правил зберігання і поховання радіоактивних
речовин, які сталися не з вини потерпілих, що визначено актом за
формою НI (у разі коли захворювання пов'язано з виробничою або
професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний
випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв'язок встановлено
медичними закладами;
до категорії 2 - особи, захворювання яких пов'язано з
переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушенням правил
експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушенням
правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, які сталися
не з вини потерпілих, що визначено актом за формою НI (у разі коли
захворювання пов'язано з виробничою або професійною діяльністю)
або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну
аварію), якщо такий зв'язок встановлено медичними закладами.

4. Особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, видаються
посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій відповідної
категорії на підставі таких документів: { Абзац перший пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 551 ( 551-2018-п ) від
11.07.2018 }
1) довідки, що підтверджує безпосередню участь у ліквідації
інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої
відповідною військовою частиною або архівною установою, до якої
було передано первинні підтвердні документи на зберігання; { Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 551 ( 551-2018-п )
від 11.07.2018 }
2) військового квитка (за необхідності);
3) завіреного в установленому порядку витягу з особової
справи військовослужбовця (за необхідності).
Інвалідам і хворим на променеву хворобу із числа таких осіб
посвідчення видаються на підставі довідки, зазначеної в підпункті
1 цього пункту, висновку міжвідомчої експертної ради про причинний
зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними
випробуваннями або військовими навчаннями із застосуванням ядерної
зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них
регламентних робіт і довідки медико-соціальної експертної
комісії. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 6 ( 6-2017-п ) від
11.01.2017 }
5. Особам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, видаються
посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення відповідної
категорії на підставі висновку міжвідомчої експертної ради про
причинний зв'язок інвалідності чи захворювання з відповідною
аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з
радіоактивною речовиною тощо, а інвалідам - й на підставі
відповідної довідки медично-соціальної експертної комісії. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 551
( 551-2018-п ) від 11.07.2018 }
6. Видача посвідчень указаним у цьому Порядку особам
провадиться Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями за
поданням районних державних адміністрацій за місцем проживання.
7. Спірні питання встановлення факту участі громадян у
ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та проведенні на них регламентних робіт розглядаються
комісіями при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях на
підставі довідок та інших документів, що засвідчують факт участі у
ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та проведенні на них регламентних робіт і письмових
підтверджень осіб, які брали участь у ліквідації тих самих ядерних
аварій, у тих самих випробуваннях, військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та
проведенні на них регламентних робіт (за необхідності). { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 6 ( 6-2017-п ) від
11.01.2017 }вгору