Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016671
Документ 671-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2018, підстава - 96-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2016 р. № 671
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 96 від 21.02.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2016 р. № 671

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 96 від 21.02.2018}

2. В абзаці першому пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 309 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 974; 2012 p., № 16, ст. 582; 2013 р., № 63, ст. 2283; 2016 р., № 35, ст. 1362), слова “свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку)” замінити словами “свідоцтв про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для учнів з порушеннями розумового розвитку) та довідок про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою (для учнів з помірною розумовою відсталістю)”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645 “Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2400):

1) у переліку документів про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатків до них:

позицію “Свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи-1” замінити такими позиціями:

“Свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою-1

Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою-1

Довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою-1*”;

виноску “-1 Для дітей, які мають вади у розумовому розвитку.” викласти в такій редакції:

-1 Для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою.”;

доповнити перелік виноскою такого змісту:

-1* Для випускників з помірною розумовою відсталістю.”;

2) у зразках документів про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатків до них, затверджених зазначеною постановою:

зразок свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 645
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2016 р. № 671)

СВІДОЦТВО
про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою”;

доповнити зразки зразками документів про загальну середню освіту такого змісту:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2016 р. № 671

ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА
про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2016 р. № 671

ДОВІДКА
про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою”.вгору