Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016667
Документ 667-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.10.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2016 р. № 667
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; 1994 р., № 1, ст. 23; Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1393; 2006 р., № 7, ст. 371, № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2007 р., № 7, ст. 275; 2008 р., № 12, ст. 301; 2009 р., № 85, ст. 2876; 2011 р., № 84, ст. 3078, № 99, ст. 3621; 2014 р., № 34, ст. 911, № 45, ст. 1191, № 47, ст. 1238, № 55, ст. 1503, № 86, ст. 2431; 2015 р., № 9, ст. 240; 2016 р., № 20, ст. 805) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 6 травня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 667

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення.”.

2. Підпункт “а” пункту 3 доповнити абзацом такого змісту:

“період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення;”.

3. У пункті 7:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Особам із числа резервістів, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членам їх сімей пенсія нараховується із розміру грошового забезпечення з урахуванням окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних прирівняних посад, у розмірах, чинних на день звільнення із служби у військовому резерві, загибелі, смерті або оголошення резервіста померлим.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

в абзаці дев’ятому слово “шостому” замінити словом “сьомому”.вгору