Про затвердження Національної рейтингової шкали
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2007665
Документ 665-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.05.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2007 р. N 665
Київ
Про затвердження
Національної рейтингової шкали

Відповідно до частини восьмої статті 4-1 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Національну рейтингову шкалу, що додається.
2. Внести до Концепції створення системи рейтингової оцінки
регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів
господарювання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 1 квітня 2004 р. N 208 ( 208-2004-р ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 14, ст. 976), такі зміни:
у першому реченні абзацу третього розділу 1 слова "за
національною шкалою згідно з додатком" замінити словами "за
Національною рейтинговою шкалою";
в абзаці восьмому розділу 1 і в назві та абзаці першому
розділу 2 слова "національна шкала кредитних рейтингів" у всіх
відмінках замінити словами "Національна рейтингова шкала" у
відповідному відмінку;
абзац одинадцятий розділу 1 виключити;
визнати таким, що втратив чинність, додаток до Концепції.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 р. N 665
НАЦІОНАЛЬНА РЕЙТИНГОВА ШКАЛА
I. Довгострокові кредитні рейтинги (більше ніж один рік)
1. Інвестиційні рівні
uaAAA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю
порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами
uaAA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю
порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами
uaA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до
впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних
умов
uaBBB Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю
порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності
залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових
та економічних умов
2. Спекулятивні рівні
uaBB Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaBB характеризується кредитоспроможністю нижчою ніж
достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Висока залежність рівня
кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних,
фінансових та економічних умов
uaB Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB
характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Дуже висока залежність рівня
кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних,
фінансових та економічних умов
uaCCC Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaCCC характеризується дуже низькою кредитоспроможністю
порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Потенційна вірогідність дефолту
uaCC Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaCC характеризується високою вірогідністю дефолту
uaC Позичальник очікує дефолт за борговими зобов'язаннями
uaD Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими
зобов'язаннями позичальника припинена без досягнення згоди
з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до
настання строку платежу
II. Короткострокові кредитні рейтинги (до одного року)
1. Інвестиційні рівні
uaK1 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає
змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому
періоді
uaK2 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника
достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним
ризикам у короткостроковому періоді
uaK3 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника
задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам
у короткостроковому періоді
2. Спекулятивні рівні
uaK4 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника
недостатній для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам
у короткостроковому періоді
uaK5 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно
з іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника не дає
змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому
періоді
uaKD Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями
_______________
Примітка. ua Рейтинги, отримані відповідно до Національної
рейтингової шкали
У разі застосування Національної рейтингової шкали
можуть використовуватися такі додаткові позначення:
- або + Проміжні категорії рейтингу відносно
основних категорій
(pi) Рейтинги, визначені на підставі
використання лише публічної інформації
відкликаний Рейтинг, відкликаний у зв'язку з тим,
що позичальник не надає необхідної
інформації для оновлення рейтингу або
з інших причин
призупинений Рейтинг, що може бути відкликаний (як
проміжний етап перед його можливим
відкликанням) у зв'язку з тим, що
позичальник не надає необхідної
інформації для оновлення рейтингу або
з інших причинвгору