Документ 655-IV, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2003

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України з питань майбутнього
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 28, ст.222 )

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та глави 4.6 Регламенту Верховної Ради України
( 129а/94-ВР ), а також з метою вивчення тенденцій довгострокового
розвитку України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України з питань майбутнього (далі - Тимчасова спеціальна
комісія).
2. Тимчасова спеціальна комісія утворюється з метою:
підготовки для розгляду Верховною Радою України питань щодо
прогнозів та планів на майбутнє;
визначення напрямів технологічного та інноваційного розвитку
держави, врахування його соціальних наслідків;
опрацювання питань щодо чинників та моделей майбутнього
розвитку, проведення аналізу програм економічного і соціального
розвитку України, загальнодержавних (національних) та державних
програм, програм діяльності Кабінету Міністрів України;
підтримання зв'язків з парламентами, науковими організаціями
та вченими інших держав щодо питань майбутнього розвитку і
опрацювання відповідної інформації.
3. Затвердити склад Тимчасової спеціальної комісії
(додається).
4. Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії народного
депутата України Юхновського Ігоря Рафаїловича.
5. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 655-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 3 квітня 2003 року
N 655-IV
СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України
з питань майбутнього

Юхновський - фракція "Наша Україна", голова Ігор Рафаїлович Комісії
Ситник - фракція Блоку Юлії Тимошенко, Костянтин Меркурійович заступник голови Комісії
Гавриш - група "Демократичні ініціативи" Степан Богданович
Гладій - фракція Аграрної партії України Михайло Васильович
Довгий - фракція політичних партій Станіслав Олексійович Промисловців і підприємців
України та "Трудова Україна"
Зарубінський - фракція Народно-демократичної Олег Олександрович партії
Матвієнко - група "Європейський вибір" Павло Володимирович
Матвієнков - група "Європейський вибір" Сергій Анатолійович
Панасовський - фракція "Регіони України" Олег Григорович
Родіонов - фракція Комуністичної партії Михайло Кузьмич України
Скудар - фракція "Регіони України" Георгій Маркович
Шибко - фракція Соціалістичної партії Віталій Якович Українивгору