Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995648
Документ 648-95-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.10.2018, підстава - 873-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 серпня 1995 р. N 648
Київ
Про умови оплати праці осіб, які працюють
в гірських районах
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 392 ( 392-96-п ) від 03.04.96
N 1594 ( 1594-2002-п ) від 25.10.2002
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006
N 1078 ( 1078-2009-п ) від 14.10.2009
N 226 ( 226-2016-п ) від 23.03.2016
N 873 ( 873-2018-п ) від 24.10.2018 }

На виконання постанови Верховної Ради України від 15 лютого
1995 р. N 57 ( 57/95-ВР ) "Про порядок введення в дію Закону
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що на підприємствах, в установах,
організаціях, територіальних органах, територіальних підрозділах
та військових частинах, розташованих на території населених
пунктів, яким надано статус гірських, тарифні ставки і посадові
оклади працівників, військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та
підрозділів цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої
служби, визначені генеральною, галузевими та регіональними угодами
як мінімальні гарантії в оплаті праці, а також встановлені за
рішенням Кабінету Міністрів України або за його дорученням,
підвищуються на 25 відсотків. { Абзац перший пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 392 ( 392-96-п ) від 03.04.96, N 1074
( 1074-2006-п ) від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1078 ( 1078-2009-п ) від 14.10.2009, N 226
( 226-2016-п ) від 23.03.2016, N 873 ( 873-2018-п ) від
24.10.2018 }
У разі коли підприємство, установа, організація розташовані
за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але
мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені
підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус
гірських, тарифні ставки та посадові оклади працівників, які
постійно в них працюють, також підлягають підвищенню у розмірі,
передбаченому абзацом першим цього пункту. ( Пункт 1 доповнено
абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1594 ( 1594-2002-п ) від
25.10.2002 - набирає чинності 01.01.2003 )
Підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам
бюджетних установ і організацій, військовослужбовцям та особам
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів
та підрозділів цивільного захисту та Державної
кримінально-виконавчої служби здійснити в межах асигнувань
відповідних бюджетів. { Абзац пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 392 ( 392-96-п ) від 03.04.96, N 1074
( 1074-2006-п ) від 01.08.2006, N 1078 ( 1078-2009-п ) від
14.10.2009, N 226 ( 226-2016-п ) від 23.03.2016, N 873
( 873-2018-п ) від 24.10.2018 }
2. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.26вгору