Документ 633-2003-п, поточна редакція — Редакція від 01.07.2004, підстава - 882-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2003 р. N 633
Київ
Про заснування академічної стипендії імені В.М. Чорновола
студентам факультетів (інститутів) журналістики
вищих навчальних закладів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
( У назві і тексті постанови слово "стипендія" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "академічна стипендія" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )

З метою вшанування пам'яті Героя України В.М. Чорновола
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати 5 академічних стипендій імені В.М. Чорновола
студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних
закладів.
2. Затвердити Положення про академічну стипендію імені В.М.
Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих
навчальних закладів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 633
ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію імені В.М. Чорновола студентам
факультетів (інститутів) журналістики вищих
навчальних закладів
( У Положенні слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа
замінено словами "академічна стипендія " у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п )
від 12.07.2004 )
1. Академічна стипендія імені В.М. Чорновола (далі -
стипендія) призначається студентам денної форми навчання
факультетів (інститутів) журналістики державних вищих навчальних
закладів (далі - вищі навчальні заклади), які найбільше
відзначилися в навчальній та творчій роботі, починаючи з другого
курсу.
2. Кандидати на отримання академічної стипендії висуваються
вченими радами вищих навчальних закладів двічі на рік за
результатами екзаменаційної сесії.
3. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на
здобуття академічної стипендії, надсилає протягом двох тижнів
після закінчення екзаменаційної сесії МОН мотивоване подання, в
якому відзначає успішність кандидата, його творчу роботу та участь
у громадському житті навчального закладу, а також витяг з
протоколу засідання вченої ради.
4. МОН разом з Національною спілкою журналістів здійснює
відбір кандидатів на здобуття академічної стипендії і протягом
двох тижнів видає наказ про призначення академічної стипендії.
Порядок відбору кандидатів на здобуття академічної стипендії
визначається МОН разом з Національною спілкою журналістів.
5. Академічна стипендія імені В.М. Чорновола призначається з
першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового
контролю, за результатами якого студенту призначена зазначена
стипендія, у межах коштів, передбачених у загальному фонді
кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне
забезпечення. Розмір академічної стипендії імені В.М. Чорновола
дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитації. ( Пункт 5 в редакції
Постанови КМ N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
6. Позбавлення студента академічної стипендії може бути
здійснено наказом МОН за умови подання відповідного рішення вченої
ради вищого навчального закладу.вгору