Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з [...]
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила, Договір, Вимоги, Форма типового документа, Журнал, Акт від 21.07.2005630
Документ 630-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.08.2017, підстава - 633-2017-п

{Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 156 від 16.03.2017}

nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;

{Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 156 від 16.03.2017}

nі - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії.

{Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 156 від 16.03.2017}

44. У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону визначається виконавцем як сума плати, розрахована виходячи з умовно-постійної частини тарифу (щомісяця протягом року) та умовно-змінної частини тарифу (щомісяця протягом опалювального сезону).

Плата, розрахована виходячи з умовно-змінної частини тарифу (Пуз), визначається за формулою:

Пуз = Туз х S х Кі х (ni/nкi);

{Абзац другий пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 156 від 16.03.2017}

де Туз - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр) за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість);

S - опалювана площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу централізованого опалення та не має будинкового або квартирного приладу обліку теплової енергії, кв. метрів (куб. метрів);

Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;

{Абзац п’ятий пункту 44 в редакції Постанови КМ № 156 від 16.03.2017}

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

{Абзац шостий пункту 44 в редакції Постанови КМ № 156 від 16.03.2017}

nкi - календарна кількість діб в і-му місяці.

{Абзац сьомий пункту 44 в редакції Постанови КМ № 156 від 16.03.2017}

45. Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального періоду від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в і-му місяці, за умови застосування двоставкового тарифу проводиться за формулами, зазначеними у пунктах 41, 42 і 43 цих Правил.

46. Середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °C (tср о ф i) визначається як середньозважений показник на підставі офіційних даних Українського гідрометеорологічного центру (або іншої організації, що має право на представлення метеорологічної інформації) щодо температури зовнішнього повітря в кожній з діб розрахункового періоду, протягом яких фактично надавалася послуга з централізованого опалення.

{Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 156 від 16.03.2017}

47. Якщо у споживача протягом розрахункового періоду змінювався розмір опалюваної площі (об’єму), розрахунок плати та визначення середньої температури зовнішнього повітря проводиться окремо за кожен період з урахуванням відповідного розміру площі (об’єму).

48. Проведення перерахунків розміру плати за послугу з централізованого опалення в разі ненадання її або надання не в повному обсязі, зниження якості, крім випадків, коли надання послуги з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк, здійснюється відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 151 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 574), після проведення нарахувань згідно з вимогами пунктів 40-47 цих Правил.

{Абзац другий пункту 48 виключено на підставі Постанови КМ № 156 від 16.03.2017}

49. Субсидії на оплату послуги з централізованого опалення нараховуються виходячи із встановлених тарифів (гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр) відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17).

Виконавці за підсумками опалювального періоду подають інформацію про нарахування плати за послугу з централізованого опалення (у розрізі кожного місяця та з урахуванням усіх проведених перерахунків) структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад для здійснення перерахунку розміру призначених субсидій.

Для нарахування пільг з оплати послуги з централізованого опалення застосовується тариф на послугу з централізованого опалення (гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр), визначений з урахуванням перерахунків розміру плати за таку послугу відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 151 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 574), а також згідно з вимогами пунктів 40-47 цих Правил.

Відшкодування пільг здійснюється в межах соціальних нормативів, визначених законодавством.

{Правила доповнено пунктом 49 згідно з Постановою КМ № 156 від 16.03.2017}

{Правила доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1037 від 30.10.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 р. № 630
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. № 933)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

{Типовий договір в редакції Постанови КМ № 933 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 151 від 17.02.2010, № 1135 від 31.10.2011, № 1037 від 30.10.2015, № 633 від 18.08.2017}


{Додаток 1 до Правил виключено на підставі Постанови КМ № 151 від 17.02.2010}


Додаток 2
до Правил

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ
про неналежне надання або ненадання послуг

{Правила доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 933 від 03.09.2009}Додаток 3
до Правил

ЖУРНАЛ
реєстрації актів-претензій

Порядковий номер

Дата звернення

Прізвище,  ім'я, по батькові заявника

Адреса заявника

Вид та зміст акта-претензії

Рішення керівника підприємства-виконавця послуг

Виконавець,  строк виконання

Інформація про виконавця

{Правила доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 933 від 03.09.2009}Додаток 4
до Правил

ЗАЯВА

{Правила доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 744 від 19.10.2016}Додаток 5
до Правил

ДОВІДКА
щодо суми коштів, які підлягають обов’язковій сплаті постачальнику природного газу протягом міжопалювального періоду, в рахунок оплати за природний газ,
спожитий в ________________ місяці (місяцях) опалювального сезону 20__/___ року

_______________________________________________________
(найменування виконавця послуги з централізованого опалення)

(гривень)

Місяці опалювального сезону

Сума коштів, що підлягає щомісячній сплаті протягом міжопалювального періоду

У тому числі

Х

Х

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтеньлистопадгруденьсіченьлютийберезеньквітеньУсього
{Правила доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 892 від 26.10.2016}вгору