Документ 616_020, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.1997, підстава - v-323342-97


Угода
між Державним митним комітетом України та Головою
Головного митного управління Республіки Польща про
зв'язок у сфері взаємодопомоги
( Щодо змін додатково див. Лист Державної митної служби
N 18-323 ( v-323342-97 ) від 03.07.97 )
Дата підписання: 03.08.1996 Дата набрання чинності для України: 03.08.1996
Державний митний комітет України та Голова Головного митного
управління Республіки Польща (далі - Сторони), керуючись статтею
13 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про
співробітництво і взаємодопомогу в митних справах ( 616_017 ),
підписаної у Варшаві 18 грудня 1995 року (далі - Угода), прагнучи
до виконання Угоди й обміну допомогою, визнаючи необхідність
швидкого обміну інформацією і повідомленнями, спрямованими на
вдосконалення митного контролю на українсько-польському державному
кордоні, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони визначають своїх уповноважених, зазначених у Додатках
1 і 2 цієї Угоди, для підтримання контактів у рамках своїх
правомочностей з метою виконання Угоди. Сторони інформуватимуть
одна одну про зміни в цих Додатках.
Стаття 2
Уповноважені будуть відповідно до Угоди обмінюватися
інформацією, особливо тією, що стосується незаконного обігу
наркотичних засобів і психотропних речовин, товарів, про які
відомо, що вони є або можуть бути предметом порушень правил
встановлення митної вартості, а також списками товарів, на які
поширюються заборони й обмеження імпорту та експорту.
Стаття 3
1. Запити про подання допомоги і відповіді на них згідно з
Угодою будуть даватися в письмовій формі, в тому числі факсом,
телексом чи іншими технічними засобами. Якщо цього потребує
терміновість ситуації, можуть бути прийняті запити в усній формі,
але вони повинні бути підтверджені письмово негайно. 2. Митний орган, який отримав запит, надає інформацію та
документи щонайскоріше.
Стаття 4
Запити про надання інформації щодо митної вартості будуть
даватися лише стосовно товарів, про які відомо, що їхня митна
вартість значно занижена чи може бути значно занижена, і лише
тоді, коли вичерпано власні можливості щодо верифікації митної
вартості.
Стаття 5
1. Результати дій, які передбачені розслідуванням, мають бути
подані у формі висновків, до яких додаються завірені копії
документів-доказів та інших матеріалів, що визнані як суттєві. 2. Якщо уповноважений, до якого звернено запит, не в змозі
встановити адреси чи інші необхідні дані стосовно суб'єктів
розслідування, він передає всю наявну інформацію, яка сприятиме
виконанню запиту, заінтересованій в цьому Стороні.
Стаття 6
Зустрічі Сторін з метою оцінки дії Угоди, а також для
обговорення інших митних питань будуть проводитися регулярно, але
не рідше ніж один раз на рік, або за пропозицією однієї із Сторін.
Стаття 7
Угода між Державним митним комітетом України та Головою
Головного митного управління Республіки Польща про зв'язок у сфері
взаємодопомоги набуває чинності з дня підписання і втрачає
чинність у той же день, як і Угода між Урядом України і Урядом
Республіки Польща про співробітництво і взаємодопомогу у митних
справах ( 616_017 ). Здійснено в м. Ялті 3 серпня 1996 року у двох примірниках,
кожний українською і польською мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
Голова Державного Голова Головного митного
митного комітету управління Республіки
України Польща
(підпис) (підпис)

Додаток 1
Уповноважені митні органи
(Україна)
Відповідальні за зв'язки:
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
252055 м. Київ, пров. Політехнічний, 4
ЄГОРОВ перший заступник Голови тел. (044) 446-92-41
Олександр Держмиткому факс (044) 274-80-54
Борисович телекс 131103 COMET
КРИКУН начальник Управління по тел. (044) 264-99-98
Олексій боротьбі з контрабандою 264-87-72
Олексійович та порушеннями митних факс (044)
правил 264-86-10
ПАШИННИЙ начальник Управління тел. (044) 220-67-90
Олександр нетарифного факс (044)
Іванович регулювання 220-14-45
БІЛЬЧУК начальник Управління тел. (044) 220-53-55
Олександр організації митного факс (044)
Сергійович контролю 220-14-45
ШЕЙКО начальник тел. (044) 274-80-36
Олександр Митно-тарифного факс (044)
Петрович управління 274-80-54
ШУЛЬГА начальник Управління тел. (044) 274-82-94
Світлана митних доходів і факс (044)274-82-86
Василівна платежів
ГРАБОВСЬКИЙ начальник Управління тел. (044) 274-82-80
Олег Борисович міждержавних зв'язків факс (044)
274-82-93
РИБАЛКО начальник Правового тел. (044)
Олександр управління 274-81-80
Михайлович
БОРИСПІЛЬСЬКА МИТНИЦЯ
256300 м. Бориспіль Київської області
КОЗІН начальник митниці тел. (044) 296-70-46
Володимир (044) 296-73-89
Іванович факс (044)
220-87-40
ЗАХІДНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ
295058 м. Львів, вул. 700-річчя Львова, 67
САМОЙЛЮК перший заступник тел. (0322)-33-24
Володимир начальника Управління факс
Олександрович (0322)-52-34-62
ЛЬВІВСЬКА МИТНИЦЯ
290040 м. Львів, вул. Городоцька, 369
ОНИШКЕВИЧ начальник митниці тел. (0322) 33-34-88
Володимир факс (0322)
Андрійович 69-66-72
РАВА-РУСЬКА МИТНИЦЯ
292360 м. Рава-Руська Львівської області
БУРИЧКО начальник митниці тел. (0322) 76-96-94
Зіновій факс (03252) 43-177
Олексійович факс (0322)
76-96-94
МОСТИСЬКА МИТНИЦЯ
ст. Мостиська-2 Львівської області
СЕНІВ начальник митниці тел. (0322) 76-62-56
Василь факс (0322)
Васильович 76-73-57
ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ
264670 ст. Ягодин Любомльського району Волинської області
БАЗЯРУК начальник митниці тел. (0377) 2-21-67
Анатолій факс (0377) 2-25-41
Володимирович
Додаток 2
Уповноважені митні служби
(Республіка Польща)
Відповідальні за зв'язки:
ГОЛОВНЕ МИТНЕ УПРАВЛІННЯ тел. (022) 26-71-55
00-916 Варшава, факс (022) 27-34-27
вул. Свентокшиська, 12
пошт. скринька 10
Лех КАЦПЕРСЬКИЙ Заступник Голови тел. (02) 621-40-41
02-699 Варшава, Головного митного дод. 22-49
вул. Клобуцька, 23 управління, факс (022) 47-10-52
Генеральний митний
інспектор
Адам ПАЛАФІЙ Директор Бюро тел. (02) 621-40-41
02-699 Варшава, повторного митного дод. 22-01
вул. Клобуцька, 23 контролю ГМІ
Януш ДМОВСЬКИЙ Директор Правового тел. (022) 26-73-02
00-916 Варшава, управління
вул. Свентокшиська, 12
Пьотр ПОГОЖЕЛЬСЬКІ Директор Управління тел. (02) 620-97-29
00-828 Варшава, митних тарифів і
Ал. Яна Павла II, 11 правил походження
товарів
МИТНЕ УПРАВЛІННЯ - АЕРОПОРТ ВАРШАВА
00-906 Варшава,
вул. Жвірки і Вігури, 1е
Богдан ЯКУБЯК Директор тел. (02) 650-28-70
управління факс (022) 46-18-10
МИТНЕ УПРАВЛІННЯ В ПШЕМИСЬЛІ
37-700 Пшемисьль,
вул. Зацішна, 4
Генрик ВОЗЬНЯК Директор тел. (010) 78-56-74
Управління факс (010) 78-30-02
78-30-03
МИТНИЙ ВІДДІЛ У МЕДИЦІ
37-732 Медика
Войцех ПАЧКОВСЬКИЙ Начальник відділу тел. (010) 71-52-08
факс (010) 71-52-27
МИТНИЙ ТОВАРНИЙ ПОСТ У МЕДИЦІ
37-732 Медика
Войцех Начальник поста факс (010) 71-52-13
КАРАСИНЬСЬКИЙ залізн. тел. 206
МИТНИЙ ВІДДІЛ У ГРЕБЕННЕ
22-681 Гребенне
Ян ЖДАН Начальник відділу тел. (0832) 14-182
факс (0832) 14-183
МИТНИЙ ПОСТ У ЗОСИНІ
22-525 Зосин, пошт. від. Городло
Станіслав КЕЛБ Начальник поста тел. (0838) 16-108
дод. 9, 10
МИТНИЙ ПОСТ У ГРУБЕШУВІ
22-500 Грубешув,
вул. Нова, 24
Едвард БУГАЙЧУК Начальник поста тел. (0838) 26-09
МИТНИЙ ПОСТ У КРОСЬЦЕНКО
Кросьценко, 38-700 Устшики Дольне
Альбін ГОЖЕЛЬНИК Начальник поста тел. (0137) 21-70
залізн. тел. 14, 15
або через Прикордонну
варту
МИТНЕ УПРАВЛІННЯ В ТЕРЕСПОЛІ
21-550 Тереспіль,
вул. Яновська, 6
Леон СИДОРОВИЧ Директор тел. (057) 75-20-98
управління факс (057) 75-24-40
МИТНИЙ ВІДДІЛ У ДОРОГУСЬКУ
22-175 Дорогуськ
Ярослав Начальник відділу тел. (082) 66-10-10
МЕДОЛИНЬСЬКИЙ 66-10-07
факс (082) 66-17-37
вгору