Документ 6149-X, поточна редакція — Затвердження від 13.01.1984, підстава - 6426-X

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про перетворення Головного управління
по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР
у Головне управління Української РСР
по іноземному туризму
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 50, ст. 996 )
{ Указ затверджено Законом УРСР
N 6426-X ( 6426-10 ) від 13.01.84, ВВР, 1984, N 4, ст. 83 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Перетворити Головне управління по іноземному туризму при Раді
Міністрів УРСР у Головне управління Української РСР по іноземному
туризму.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 30 листопада 1983 року
N 6149-Xвгору