Про розширення меж міста Запоріжжя
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 16.06.19886039-XI
Документ 6039-XI, поточна редакція — Прийняття від 16.06.1988

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про розширення меж міста Запоріжжя
( Відомості Верховної Ради УРСР, N 26, 1988, ст. 613 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Запоріжжя частину території
Вільнянського і Запорізького районів загальною площею
1137,7 гектара, яку за генеральним планом розвитку міста
передбачається використати під промислове та житлове будівництво.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 16 червня 1988 року
N 6039-XIвгору