Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 25.09.2008597-VI
Документ 597-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2008

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 8, ст.106 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини
третьої статті 62 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), статті 15 Закону України "Про порядок обрання на
посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою
України" ( 1625-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів:
Вищого адміністративного суду України
Головчук Світлану Володимирівну;
Вищого господарського суду України
Малетича Михайла Михайловича;
апеляційного суду Київської області
Матюшка Миколу Павловича;
апеляційного суду Львівської області
Зверхановську Лідію Дмитрівну;
Донецького апеляційного адміністративного суду
Юрченко Валентину Петрівну;
Київського апеляційного адміністративного суду
Горбань Тетяну Іванівну;
Львівського апеляційного адміністративного суду
Попка Ярослава Степановича,
Старунського Дмитра Миколайовича;
Харківського апеляційного адміністративного суду
Донець Ліану Олексіївну;
місцевого Хмельницького окружного
адміністративного суду
Касапа Віктора Миколайовича.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 25 вересня 2008 року
N 597-VIвгору