Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Розділ IV
ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ; АЛКОГОЛЬНІ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ОЦЕТ; ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ

Примітка:

У цьому розділі термін "гранули" означає продукти, піддані агломерації або безпосередньо пресуванню, або з доданням в’язких речовин у кількості, що не перевищує 3 мас. %.

Група 16
Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

Примітки:

1. До цієї групи не включаються м’ясо, м’ясні субпродукти, риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, виготовлені або консервовані методами, зазначеними в групах 02, 03 або товарній позиції 0504.

2. Готові продукти включаються до цієї групи за умови, що в них міститься понад 20 мас. % ковбаси, м’яса, м’ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних чи будь-якої комбінації цих продуктів. Якщо готові продукти містять два або більше зазначені продукти, вони класифікуються в товарних позиціях групи 16 як такі, що відповідають компоненту, який домінує за масою. Ці положення не стосуються продуктів з начинкою товарної позиції 1902 і готових продуктів товарної позиції 2103 або 2104.

Стосовно готових продуктів, які містять печінку, вказівки, викладені в другому реченні цієї примітки, під час визначення товарних підпозицій товарних позицій 1601 і 1602 не застосовуються.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підкатегорії 1602 10 00 00 термін "гомогенізовані готові продукти" означає продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові, тонко подрібнені та розфасовані для реалізації в роздрібній торгівлі як продукти дитячого або дієтичного харчування в упаковках масою нетто не більш як 250 г. При цьому не беруться до уваги різні інгредієнти, які в разі потреби додаються до готового продукту в невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ці продукти можуть містити в невеликій кількості видимі оком шматочки м’яса або м’ясних субпродуктів. Товарна підкатегорія 1602 10 00 00 має першорядне значення в товарній позиції 1602.

2. Риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні у товарних підкатегоріях товарної позиції 1604 або 1605 наведені під їх звичайними назвами і стосуються тих самих видів, що і зазначені в групі 03 під тими ж назвами.

Додаткові примітки:

1. У товарних підкатегоріях 1602 31 11 00, 1602 32 11 00, 1602 39 21 00, 1602 50 10 00 та 1602 90 61 00 термін "сирі" означає продукти, які не пройшли ніякої термічної обробки або термічна обробка яких була недостатньою для забезпечення коагуляції білків в усьому продукті та в яких у зв’язку з цим (товарні підкатегорії 1602 50 10 00 та 1602 90 61 00) на поверхні площини, що виникла внаслідок розрізу, зробленого в найтовщій частині, є сліди рідини рожевого кольору.

2. У товарних підкатегоріях 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 і 1602 49 11 00-1602 49 15 00 термін "їх відруби" стосується виключно готового або консервованого м’яса, яке може бути ідентифіковане за розмірами і характеристиками сполучної м’язової тканини як таке, що отримано з окостів, лопаток, філейних або шийних частин туш свійських свиней, залежно від випадку.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

1601 00

Ковбаси та аналогiчнi вироби з м’яса, м’ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв:

1601 00 10 00

- з печiнки


15

15

-


- iншi:

1601 00 91 00

- - ковбаси, сухi або пастоподібні, сирi


15

15

-

1601 00 99 00

- - iншi


15

15

-

1602

Іншi готовi чи консервованi продукти з м’яса, м’ясних субпродуктiв або кровi:

1602 10 00 00

- гомогенiзованi готовi продукти


15

15

-

1602 20

- з печiнки будь-яких тварин:

1602 20 10 00

- - гусячої або качиної


10

10

-

1602 20 90 00

- - iнші


20

20

-


- із свiйської птицi товарної позицiї 0105:

1602 31

- - з iндикiв:


- - - якi мiстять 57 мас. % або бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi:

1602 31 11 00

- - - - якi мiстять виключно сире м’ясо iндиків


20

20

-

1602 31 19 00

- - - - iншi


20

20

-

1602 31 80 00

- - - iншi


20

20

-

1602 32

- - з курей свійських (Gallus domesticus):


- - - якi мiстять 57 мас. % або бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi:

1602 32 11 00

- - - - сирі


15

15

-

1602 32 19 00

- - - - iнші


15

15

-

1602 32 30 00

- - - якi мiстять 25 мас. % або бiльше, але менш як 57 мас. % м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi


15

15

-

1602 32 90 00

- - - iнші


15

15

-

1602 39

- - iншi:


- - - якi мiстять 57 мас. % або бiльше м’яса чи субпродуктiв свiйської птицi:

1602 39 21 00

- - - - сирi


20

20

-

1602 39 29 00

- - - - iншi


20

20

-

1602 39 85 00

- - - iншi


20

20

-


- із свинини:

1602 41

- - окiст і його вiдруби:

1602 41 10 00

- - - свiйської свинi


10

10

-

1602 41 90 00

- - - iншi


10

10

-

1602 42

- - з лопатки та її вiдрубів:

1602 42 10 00

- - - свiйської свинi


10

10

-

1602 42 90 00

- - - iншi


10

10

-

1602 49

- - iншi, включаючи сумiшi:


- - - із свiйських свиней:


- - - - якi мiстять 80 мас. % або бiльше м’яса чи м’ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження:

1602 49 11 00

- - - - - фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв


10

10

-

1602 49 13 00

- - - - - шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин


10

10

-

1602 49 15 00

- - - - - iншi сумiшi, що мiстять окости, лопаткові частини, філейні частини або шийні частини та їх вiдруби


10

10

-

1602 49 19 00

- - - - - iншi


10

10

-

1602 49 30 00

- - - - якi мiстять 40 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % м’яса або м’ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження


10

10

-

1602 49 50 00

- - - - якi мiстять менш як 40 мас. % м’яса чи м’ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження


10

10

-

1602 49 90 00

- - - iншi


10

10

-

1602 50

- з великої рогатої худоби:

1602 50 10 00

- - сирi; сумiшi м’яса або м’ясних субпродуктiв варених i м’яса або м’ясних субпродуктiв сирих


10

10

-


- - iншi:

1602 50 31 00

- - - солонина (Corned beef), у герметично закритих посудинах


10

10

-

1602 50 95 00

- - - iншi


10

10

-

1602 90

- iншi, включаючи готовi продукти з крові будь-яких тварин:

1602 90 10 00

- - продукти з кровi будь-яких тварин


10

10

-


- - iншi:

1602 90 31 00

- - - з дичини або кролика


10

10

-


- - - iншi:

1602 90 51 00

- - - - якi мiстять м’ясо або м’яснi субпродукти свiйських свиней


10

10

-


- - - - iншi:


- - - - - якi мiстять м’ясо або субпродукти великої рогатої худоби:

1602 90 61 00

- - - - - - сирi; сумiшi м’яса або субпродуктiв варених i м’яса або субпродуктiв сирих


10

10

-

1602 90 69 00

- - - - - - iншi


10

10

-


- - - - - iншi:

1602 90 91 00

- - - - - - з баранини


10

10

-

1602 90 95 00

- - - - - - з козлятини


10

10

-

1602 90 99 00

- - - - - - iншi


10

10

-

1603 00

Екстракти та соки з м’яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних:

1603 00 10 00

- у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг


0

0

-

1603 00 80 00

- iншi


0

0

-

1604

Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:


- риба цiла або шматками, але не фарширована:

1604 11 00 00

- - лосось


5

5

-

1604 12

- - оселедцi:

1604 12 10 00

- - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене


5

5

-


- - - iншi:

1604 12 91 00

- - - - у герметично закритих посудинах


5

5

-

1604 12 99 00

- - - - iншi


5

5

-

1604 13

- - сардини, сардинела, кiлька або шпроти:


- - - сардини:

1604 13 11 00

- - - - в оливковiй олiї


20

20

-

1604 13 19 00

- - - - iншi


10

10

-

1604 13 90

- - - інші:

1604 13 90 10

- - - - шпроти в олії


10

10

-

1604 13 90 90

- - - - інші


10

10

-

1604 14

- - тунець, скiпджек, або тунець смугастий, і пеламiда (Sarda spp.):


- - - тунець та скiпджек, або тунець смугастий:

1604 14 11 00

- - - - в олiї


7

7

-


- - - - iншi:

1604 14 16 00

- - - - - філе, або "балик"


7

7

-

1604 14 18 00

- - - - - iншi


7

7

-

1604 14 90 00

- - - пеламiда (Sarda spp.)


7

7

-

1604 15

- - скумбрiя:


- - - скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus), і скумбрія японська, або східна (Scomber japonicus):

1604 15 11

- - - - фiле:

1604 15 11 10

- - - - - скумбрії виду Scomber scombrus


5

5

-

1604 15 11 20

- - - - - скумбрії виду Scomber japonicus


20

20

-

1604 15 19

- - - - iнші:

1604 15 19 10

- - - - - скумбрії виду Scomber scombrus


5

5

-

1604 15 19 20

- - - - - скумбрії виду Scomber japonicus


20

20

-

1604 15 90 00

- - - скумбрія австралійська (Scomber australasicus)


5

5

-

1604 16 00 00

- - анчоуси


15

15

-

1604 17 00 00

- вугор


5

5

-

1604 19

- - iнша:

1604 19 10 00

- - - лососевi, крiм лосося


10

10

-


- - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus (Katsuwonus) pelamis):

1604 19 31 00

- - - - філе, або "балик"


10

10

-

1604 19 39 00

- - - - iншi


10

10

-

1604 19 50 00

- - - однокольоровий боніто (Orcynopsis unicolor)


10

10

-


- - - iнша:

1604 19 91

- - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене:

1604 19 91 10

- - - - - окуня морського золотистого (Sebastes marinus)


5

5

-

1604 19 91 20

- - - - - червоного миня (Urophycis chuss)


5

5

-

1604 19 91 30

- - - - - хека сріблястого (Merluccius bilinearis)


5

5

-

1604 19 91 40

- - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus)


5

5

-

1604 19 91 90

- - - - - інші


5

5

-


- - - - iнші:

1604 19 92 00

- - - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)


5

5

-

1604 19 93 00

- - - - - сайда (Pollachaius virens)


5

5

-

1604 19 94

- - - - - мерлуза (Merluccius spp.) і морський минь (Urophycis spp.):
1604 19 94 10

- - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius productus)


5

5

-

1604 19 94 20

- - - - - - хек сріблястий (Merluccius bilinearis)


5

5

-

1604 19 94 30

- - - - - - червоний минь (Urophycis chuss)


5

5

-

1604 19 94 90

- - - - - - інші


5

5

-

1604 19 95 00

- - - - - минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius)


5

5

-

1604 19 97

- - - - - iнші:

1604 19 97 10

- - - - - - окунь морський золотистий (Sebastes marinus)


5

5

-

1604 19 97 20

- - - - - - осетроподібні (Acipenseriformes)


5

5

-

1604 19 97 30

- - - - - - судак (Stizostedion spp.)


5

5

-

1604 19 97 90

- - - - - - інші


5

5

-

1604 20

- інша риба готова або консервована:

1604 20 05 00

- - готовi продукти із сурiмі


5

5

-


- - iншi:

1604 20 10 00

- - - з лосося


5

5

-

1604 20 30

- - - з лососевих, крiм лосося:
1604 20 30 10

- - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus)


5

5

-

1604 20 30 90

- - - - з інших


5

5

-

1604 20 40 00

- - - з анчоусiв


20

20

-

1604 20 50

- - - із сардин, пеламiди, скумбрії звичайної, або європейської (Scomber scombrus), скумбрії японської, або східної (Scomber japonicus), та однокольорового боніто (Orcynopsis unicolor):

1604 20 50 10

- - - - із скумбрії звичайної, або європейської (Scomber scombrus)


15

20

-

1604 20 50 20

- - - - із пеламiди


5

20

-

1604 20 50 30

- - - - з однокольорового боніто (Orcynopsis unicolor)


5

20

-

1604 20 50 90

- - - - з інших


20

20

-

1604 20 70 00

- - - з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus


5

5

-

1604 20 90

- - - з інших риб:

1604 20 90 10

- - - - з осетроподібних (Acipenseriformes)


5

5

-

1604 20 90 20

- - - - із судака (Stizostedion spp.)


5

5

-

1604 20 90 90

- - - - з інших риб


5

5

-


- ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб:

1604 31 00 00

- - ікра осетрових (чорна ікра)


15

15

-

1604 32 00 00

- - ікра інших риб


10

10

-

1605

Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:

1605 10 00 00

- краби


0

0

-


- креветки та пильчаті креветки:

1605 21

- - в негерметичній упаковці:

1605 21 10 00

- - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг


0

0

-

1605 21 90 00

- - - iншi


0

0

-

1605 29 00 00

- - інші


0

0

-

1605 30

- омари:

1605 30 10 00

- - м’ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супів чи соусiв


0

0

-

1605 30 90 00

- - iншi


0

0

-

1605 40 00

- інші ракоподібні:

1605 40 00 10

- - криль антарктичний (Euphausia superba)


15

20

-

1605 40 00 90

- - інші


15

20

-


- молюски:

1605 51 00 00

- - устриці


5

5

-

1605 52 00 00

- - гребінці, включаючи королівські гребінці


5

5

-

1605 53

- - мідії:

1605 53 10 00

- - - у герметично закритих посудинах


5

5

-

1605 53 90 00

- - - iншi


5

5

-

1605 54 00 00

- - каракатиці і кальмари


5

5

-

1605 55 00 00

- - восьминоги


5

5

-

1605 56 00 00

- - клеми, серцевидки і арки


5

5

-

1605 57 00 00

- - морські вушка


5

5

-

1605 58 00 00

- - равлики, крім липариса


5

5

-

1605 59 00 00

- - інші


5

5

-


- інші водні безхребетні:

1605 61 00 00

- - голотурії


10

10

-

1605 62 00 00

- - морські їжаки


10

10

-

1605 63 00 00

- - медузи


10

10

-

1605 69 00 00

- - інші


10

10

-вгору