Документ 583/2012, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.10.2012. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2012 року

На підставі подання Комітету з Державної премії України в галузі освіти постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі освіти 2012 року:

– у номінації «дошкільна і позашкільна освіта» за цикл робіт «Всеукраїнський освітній Інтернет-портал «Острів знань»:

ГАЛЬЧЕНКУ Максиму Сергійовичу – аспірантові Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

ГУЛЯЄВУ Кирилу Дмитровичу – виконуючому обов'язки завідувача відділу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, кандидатові технічних наук

ДОВГОМУ Станіславу Олексійовичу – народному депутатові України, докторові фізико-математичних наук, професорові, члену-кореспондентові Національної академії наук України, дійсному члену Національної академії педагогічних наук України

КАМИШИНУ Володимиру Вікторовичу – директорові Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, кандидатові технічних наук

ЛІСОВОМУ Оксену Васильовичу – директорові Національного центру «Мала академія наук України»

МІЛЄНІНУ Володимиру Михайловичу – старшому науковому співробітникові Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України

ОНОПЧЕНКО Галині Василівні – старшому науковому співробітникові Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України

СУХОМУ Олексію Лукичу – завідувачеві відділу Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України

ЮРЧЕНКО Тетяні Анатоліївні – старшому науковому співробітникові Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України;

– у номінації «загальна середня освіта» за навчально-методичний комплект з фізики для середньої школи:

ЛЯШЕНКУ Олександру Івановичу – академіку-секретареві Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України, докторові педагогічних наук, професорові, дійсному члену Національної академії педагогічних наук України

САВЧЕНКУ Віталію Федоровичу – завідувачеві кафедри Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, кандидатові педагогічних наук, професорові;

– у номінації «професійно-технічна освіта» за цикл робіт «Форми і зміст курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти»:

ДЖУС Людмилі Костянтинівні – заступникові директора з методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

КАСПРІК Наталії Миколаївні – завідувачеві відділу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

ТЕРТИЧНІЙ Олександрі Валентинівні – завідувачеві лабораторії Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

СУПРУНУ В'ячеславу Васильовичу – директорові департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидатові економічних наук, доцентові

ШАМРАЛЮК Олені Леонідівні – заступникові директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

ШЕВЧУК Людмилі Іванівні – директорові Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидатові педагогічних наук, доцентові;

– у номінації «вища освіта» за навчально-методичний комплект «Диференціальні рівняння»:

САМОЙЛЕНКУ Анатолію Михайловичу – академіку-секретареві Відділення математики Національної академії наук України, докторові фізико-математичних наук, професорові, дійсному члену Національної академії наук України

ПЕРЕСТЮКУ Миколі Олексійовичу – завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук, професорові, дійсному члену Національної академії наук України

КРИВОШЕЇ Сергію Арсентійовичу – доцентові кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатові фізико-математичних наук

МАРИНЦЮ Василю Васильовичу – завідувачеві кафедри Ужгородського національного університету, докторові фізико-математичних наук, професорові

МОКЛЯЧУКУ Михайлу Павловичу – професорові кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук

ПАРАСЮКУ Ігорю Остаповичу – професорові кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук;

– у номінації «наукові досягнення в галузі освіти» за цикл робіт «Комплекс наукових досліджень проблем судово-правової реформи в Україні у 2001 – 2011 роках та їх використання у фаховій підготовці юристів»:

ДОЛЕЖАНУ Валентину Володимировичу – професорові кафедри Національного університету «Одеська юридична академія», докторові юридичних наук

КІВАЛОВУ Сергію Васильовичу – Голові Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, президентові Національного університету «Одеська юридична академія», докторові юридичних наук, професорові, дійсному члену Національної академії правових наук України

КОСЮТІ Михайлу Васильовичу – заступникові начальника відділу підготовки кадрів та зв'язків з навчальними закладами Генеральної прокуратури України, докторові юридичних наук, професорові

ПОЛЯНСЬКОМУ Юрію Євгеновичу – проректорові з навчально-методичної та виховної роботи, завідувачеві кафедри Національного університету «Одеська юридична академія», кандидатові юридичних наук, професорові.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі освіти на 2012 рік двісті тисяч гривень кожна.

3. Державному управлінню справами забезпечити виплату грошової частини Державної премії України в галузі освіти.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 жовтня 2012 року
№ 583/2012
вгору