Документ 578_024, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.11.2014

УГОДА
між Урядом України та Урядом Королівства Норвегія про створення Міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки

Дата підписання:

18.11.2014

Дата набрання чинності для України:

18.11.2014

Уряд України та Уряд Королівства Норвегія {далі - Сторони),

прагнучи розвивати та підтримувати торговельно-економічне співробітництво на засадах рівності та взаємної вигоди,

визнаючи підвищений інтерес обох Сторін до поглиблення співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки та, у зв’язку з цим, необхідність створення механізму консультацій,

беручи до уваги зобов’язання та важливість вступу України до Світової організації торгівлі у 2008 році та нові можливості співробітництва, надані в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі, підписаної у 2010 році,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони створюють цією Угодою Міжурядову комісію з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки (далі - Комісія).

Стаття 2

1. Комісія складається з української та норвезької частин на паритетній для Сторін основі.

2. Сторони призначають Голову, Заступника Голови Комісії, відповідального секретаря та, перед кожною сесією, членів кожної із частин Комісії. Сторони обмінюються назвами та адресами контактних підрозділів з метою сприяння безперервному зв’язку. Контактні підрозділи діють як секретаріат Комісії.

Стаття 3

Комісія обговорює актуальні та поточні питання, пов’язані із співробітництвом Сторін у галузі торгівлі, підприємництва та економіки. Залежно від питань, включених до порядку денного, представники інших міністерств, компаній та організацій можуть бути включені до складу делегацій Сторін.

Стаття 4

1. Засідання Комісії проводяться в міру необхідності за взаємною домовленістю Сторін та на регулярній основі.

2. Кожна Сторона може звернутися, у будь-який час, шляхом надсилання дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій Стороні про скликання позачергового засідання. Такі засідання проводяться протягом 30 днів з дати отримання запиту, якщо Сторони не домовляться про інше.

3. Сторони погоджують місце проведення та дату скликання чергових засідань. Засідання проводяться почергово в Україні та в Королівстві Норвегія. Місце та час проведення позачергових засідань визначаються за взаємною згодою Сторін.

4. Веде засідання Голова Сторони, що приймає, або особа, уповноважена Головою.

Стаття 5

1. Попередній порядок денний кожного засідання готується компетентними підрозділами після консультацій зі Сторонами. Він має бути надісланий Сторонам не пізніше, ніж за місяць до дати проведення засідання. Порядок денний затверджується Комісією на початку кожного засідання. Додаткові питання можуть бути включені до порядку денного за домовленістю Сторін.

2. Сторони своєчасно обмінюються списками з іменами та посадами своїх представників для кожного засідання.

3. Сторони попередньо до проведення кожного засідання складають проект протоколу засідання англійською мовою. Протокол, як правило, включає:

a) рекомендації та заяви прийняті Комісією, а також інші рішення прийняті з окремих питань;

b) будь-яка документація офіційно представлена Стороною та погоджена на включення, як додатки до протоколу;

c) список представників кожної Сторони.

Стаття 6

З метою виконання своїх завдань Комісія, в разі необхідності може створювати підкомітети або робочі групи.

Стаття 7

Витрати, пов’язані з технічною організацією засідання, несе приймаюча Сторона. Кожна Сторона несе власні витрати, пов’язані з проїздом та проживанням.

Стаття 8

Робочими мовами Комісії є українська, норвезька та англійська.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами.

Ця Угода укладається терміном на 5 років і її дія автоматично продовжується на наступні п’ятирічні періоди, якщо інше не буде узгоджено.

Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

Учинено в м. Києві 18 листопада 2014 року у двох примірниках, кожний українською, норвезькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Уряд України

(підпис)


За Уряд Королівства Норвегія

(підпис)вгору