Документ 575-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 33 Закону України
"Про статус депутатів місцевих рад"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.110 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 33 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" ( 93-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 40, ст. 290) такі зміни:
1) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її
виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий
трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення
депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три
місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради";
2) у частині другій:
абзац другий доповнити реченням такого змісту: "У разі, якщо
колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення
або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із
втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за
ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на
виборній посаді в раді";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з
неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи
(посади) безпосередньо після закінчення строку його повноважень,
зараховується, але не більше шести місяців, до страхового стажу і
стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою депутат працював
до обрання у місцеву раду, де він виконував свої обов'язки на
постійній основі".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2007 року
N 575-Vвгору