Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2014560
Документ 560-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 2014 р. № 560
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про Порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; 1994 р., № 1, ст. 23; Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2008 р., № 27, ст. 840; 2011 р., № 84, ст. 3078, № 99, ст. 3621; 2012 р., № 81, ст. 3272; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня набрання чинності Указом Президента України, що визначає порядок проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, але не раніше дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2014 р. № 560

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

1. Абзац другий пункту 1 після слів “Службі зовнішньої розвідки” доповнити словами “, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації”.

2. Пункт 2 після слів “Служби зовнішньої розвідки” доповнити словами “, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”.

3. В абзаці першому пункту 10 слова “Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,” виключити.

4. В абзаці другому пункту 14 слова “Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,” і “Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації,” виключити.вгору