Документ 555-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.08.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 серпня 2013 р. № 555
Київ

Питання проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів із вирішення спорів у рамках Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року

На виконання Указу Президента України від 12 червня 2013 р. № 330 “Питання добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів із вирішення спорів у рамках Договору про зону вільної торгівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити комісію з добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів із вирішення спорів у рамках Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 р. у складі згідно з додатком.

Надати голові комісії право вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів із вирішення спорів у рамках Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року, що додається.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити організацію та проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів із вирішення спорів у рамках Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 555

СКЛАД
комісії з добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів із вирішення спорів у рамках Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року


ПРАСОЛОВ
Ігор Миколайович

-

Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова комісії


МУНТІЯН
Валерій Іванович

-

Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об’єднаннями, заступник голови комісії


АНДРІЄВА
Тамара Володимирівна

-

заступник директора департаменту міжнародного права та співробітництва - начальник управління міжнародно-правової експертизи Мін’юсту


ГУТНИК
Анатолій Євгенович

-

заступник директора департаменту митної справи Міндоходів


КОЛІСНИК
Людмила Володимирівна

-

заступник директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби Мінекономрозвитку


КОЛМАКОВА
Наталія Іванівна

-

заступник директора департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту - начальник управління з питань торговельного захисту Мінекономрозвитку


КРАСУЛЯ
Олександр Іванович

-

заступник директора департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією Мінекономрозвитку


ПАХАЧУК
Галина Данилівна

-

директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну


ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
Олексій Юрійович

-

директор юридичного департаменту Мінекономрозвитку


ПОНОМАРЕНКО
Дмитро Георгійович

-

заступник директора департаменту економічного співробітництва МЗС
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 555

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів із вирішення спорів у рамках Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсною комісією з добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів із вирішення спорів у рамках Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року (далі - комісія експертів) конкурсу з добору зазначених кандидатів до такої комісії (далі - конкурсна комісія).

2. Діяльність конкурсної комісії ґрунтується на засадах незалежності, відкритості та прозорості процедури добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів.

Конкурс з добору кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів (далі - конкурс) проводиться з дотриманням принципу рівності прав учасників незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3. Кандидатом для призначення представником від України до комісії експертів (далі - кандидат) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту та/або вищу освіту в галузі міжнародного права чи міжнародної економіки, відповідний стаж роботи не менше ніж десять років та досвід діяльності у сфері врегулювання міжнародних спорів.

Кандидатом не може бути особа, що:

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

має хронічні психічні захворювання;

має судимість (якщо така судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку).

4. Конкурс проводиться такими етапами:

1) публікація та поширення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку або в засобах масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність вимогам, установленим цим Порядком;

3) проведення співбесіди;

4) добір кандидатів.

5. Конкурсна комісія не пізніше ніж за місяць до проведення співбесіди розміщує на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку оголошення про дату її проведення.

Приймання заявок для участі у конкурсі припиняється за п’ять календарних днів до дати проведення співбесіди.

В оголошенні зазначаються:

основні вимоги до кандидатів;

перелік документів, що подаються для участі в конкурсі, та строк їх подання;

умови проведення конкурсу.

6. Особа, яка має намір узяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії написану власноруч заяву на ім’я голови конкурсної комісії та автобіографію, а також завірені або легалізовані в установленому порядку:

копію паспорта громадянина України;

копію диплома про повну вищу юридичну освіту та/або вищу освіту в галузі міжнародного права чи міжнародної економіки;

копію документа про присвоєння наукового ступеня або вченого звання (у разі наявності);

копію трудової книжки;

довідки про відсутність хронічних психічних захворювань та про відсутність судимості.

Особи, які мають намір узяти участь у конкурсі, також можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, досвіду діяльності у сфері врегулювання міжнародних спорів (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

7. До участі в конкурсі допускаються особи, які подали документи, що зазначені в пункті 6 цього Порядку і відповідають вимогам, установленим пунктом 3 цього Порядку.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, до участі в конкурсі не допускаються, про що конкурсна комісія повідомляє їм письмово з відповідним обґрунтуванням.

8. Конкурсна комісія проводить співбесіду з метою перевірки відповідності учасників конкурсу вимогам, установленим пунктом 3 цього Порядку, та критеріям, визначеним Додатком 4 до Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року.

9. За результатами розгляду поданих документів та співбесіди конкурсна комісія здійснює добір кандидатів шляхом відкритого голосування.

Кандидат вважається таким, що пройшов конкурсний відбір, якщо за нього проголосувала більшість членів конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

У разі відсутності голови конкурсної комісії його функції виконує заступник голови конкурсної комісії.

10. За результатами проведення конкурсу конкурсна комісія формує список із трьох кандидатів для призначення представниками від України до комісії експертів.

Список оголошується в день завершення конкурсу.вгору