Документ 552-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.08.2017, підстава - 581-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 червня 2012 р. № 552
Київ

Про умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року
№ 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}

{Установити,  що у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах установ,  закладів та організацій, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій  підвищуються з 1 грудня 2015 р. на 10 відсотків  посадові оклади працівників, розміри яких затверджено цією постановою, згідно з Постановою КМ № 1013 від 09.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) та його територіальних відділень згідно з додатком.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}

2. Надати право директорові Координаційного центру та керівникам його територіальних відділень у межах затвердженого фонду оплати праці:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}

1) установлювати:

працівникам конкретні розміри посадових окладів відповідно до затвердженої цією постановою схеми;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}

посадові оклади заступників директора Координаційного центру та заступників керівників його територіальних відділень, заступників керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}

надбавки працівникам:

за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни такі надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесне звання “заслужений” - у розмірі 10 відсотків посадового окладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директорові Координаційного центру, керівникам його територіальних відділень, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

{Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}

за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

за науковий ступінь доктора наук - у розмірі до 25 відсотків посадового окладу, кандидата наук - у розмірі до 15 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь виплачується працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення одночасно з наданням щорічної відпустки та для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат згідно із затвердженими порядком і розмірами преміювання працівників у межах фонду преміювання, створеного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

3. Преміювання, установлення надбавок і доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги директорові Координаційного центру здійснюється за погодженням з Міністерством юстиції, керівникам територіальних відділень Координаційного центру, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, - за погодженням з директором Координаційного центру, керівникам територіальних відділень, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, - за погодженням з директором відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}

4. Установити, що у разі, коли розмір посадового окладу працівників Координаційного центру та територіальних центрів нижчий, ніж визначений законом розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

5. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням Координаційного центру та його територіальних відділень, визначаються на рівні умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. № 552
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 581)

СХЕМА
посадових окладів працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень

Група посад

Розміри посадових окладів, гривень

вся територія України

територія Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник установи

11 000

7 100

5 830

Помічник керівника

5 500

3 601

2 840

Керівник самостійного управління, головний бухгалтер

8 670

6 800

5 300

Керівник самостійного відділу

8 200

6 500

5 000

Керівник відділу у складі управління

6 900

4 500

4 000

Завідувач самостійного сектору

7 500

5 600

4 300

Завідувач сектору у складі структурного підрозділу

6 400

4 100

3 850

Головний спеціаліст

5 900

3 801

3 200

Провідний спеціаліст

4 600

3 352

2 649

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}


{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 581 від 09.08.2017 - застосовується з 1 січня 2018 року}вгору