Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України
Закон України; Статут від 24.03.1999551-XIV
Документ 551-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.04.2017, підстава - 1952-VIII

     б)   позбавляти   солдатів  (матросів),  сержантів  (старшин) 
строкової військової служби чергового звільнення з розташування
військової частини чи корабля на берег; ( Пункт "б" статті 57 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на
роботу - до 5 нарядів;
( Пункт "г" статті 57 виключено на підставі Закону N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
58. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
б) позбавляти солдатів (матросів), сержантів (старшин)
строкової військової служби чергового звільнення з розташування
військової частини чи корабля на берег; ( Пункт "б" статті 58 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на
роботу - до 5 нарядів;
( Пункт "г" статті 58 виключено на підставі Закону N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також
командир окремої військової частини, який користується відповідно
до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира
батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати
стягнення, зазначені у пунктах "д" - "ж" статті 59 цього Статуту.
59. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
б) позбавляти солдатів (матросів), сержантів (старшин)
строкової військової служби чергового звільнення з розташування
військової частини чи корабля на берег; ( Пункт "б" статті 59 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )
в) призначати солдатів (матросів) поза чергою в наряд на
роботу - до 5 нарядів;
( Пункт "г" статті 59 виключено на підставі Закону N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
д) позбавляти військового звання "від старшого сержанта
(головного старшини) та нижче; { Пункт "д" статті 59 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від
16.03.2017 }
е) понижувати в посаді сержантів (старшин);
є) понижувати у військовому званні на один ступінь від
старшого сержанта (головного старшини) та нижче, в тому числі і з
переведенням на нижчу посаду;
ж) звільняти з військової служби солдатів (матросів),
сержантів (старшин) (крім військовослужбовців строкової служби) за
службовою невідповідністю. { Пункт "ж" статті 59 в редакції Закону
N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
60. Командир дивізії, крім прав, наданих командирові бригади,
полку (корабля 1 рангу), має право:
( Пункт "а" статті 60 виключено на підставі Закону N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
б) понижувати у військовому званні на один ступінь старшин
(головних корабельних старшин), у тому числі і з переведенням на
нижчу посаду;
в) позбавляти військового звання сержантів (старшин);
г) звільняти з військової служби старшин (головних
корабельних старшин) (крім військовослужбовців строкової служби)
за службовою невідповідністю. { Пункт "г" статті 60 в редакції
Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
61. Командувач військ оперативного командування, командир
корпусу щодо підлеглих солдатів (матросів), сержантів (старшин)
користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному
обсязі цього Статуту. { Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004, N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010 }

Дисциплінарні стягнення, які накладають
на прапорщиків (мічманів)
62. На прапорщиків (мічманів) можуть бути накладені такі
стягнення: ( Абзац перший статті 62 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
а) зауваження;
б) догана;
в) сувора догана;
г) попередження про неповну службову відповідність;
д) пониження в посаді; ( Пункт "д" статті 62 в редакції
Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
е) пониження старших прапорщиків (старших мічманів) у
військовому званні на один ступінь;
є) звільнення з військової служби за службовою
невідповідністю;
ж) позбавлення військового звання прапорщик (мічман), старший
прапорщик (старший мічман) із звільненням з військової служби у
запас.
Права командирів (начальників)
накладати дисциплінарні стягнення на
підлеглих прапорщиків (мічманів)
63. Командир взводу (групи), роти (корабля 4 рангу) має право
робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану.
64. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право робити
зауваження, оголошувати догану, сувору догану.
Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також
командир окремої військової частини, який користується відповідно
до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира
батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати
стягнення, визначене пунктах "б" - "г" статті 65. { Частина друга статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
65. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;
б) попереджувати про неповну службову відповідність;
в) понижувати в посаді; { Статтю 65 доповнено пунктом "в"
згідно із Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
г) звільняти з військової служби через службову
невідповідність. { Статтю 65 доповнено пунктом "г" згідно із
Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
66. Командир дивізії має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;
б) попереджувати про неповну службову відповідність;
в) понижувати у посаді.
67. Командувач військ оперативного командування, командувач
(начальник) військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до
складу видів Збройних Сил України командир корпусу щодо підлеглих
прапорщиків (мічманів) користуються правом накладати дисциплінарні
стягнення в повному обсязі цього Статуту. { Стаття 67 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004, N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010,
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
Дисциплінарні стягнення, які накладають
на офіцерів
( Назва глави із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
68. На молодших та старших офіцерів можуть бути накладені
такі дисциплінарні стягнення: ( Абзац перший статті 68 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
а) зауваження;
б) догана;
в) сувора догана;
г) попередження про неповну службову відповідність;
д) пониження в посаді; ( Пункт "д" статті 68 в редакції
Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
е) пониження військового звання на один ступінь;
є) звільнення з військової служби за службовою
невідповідністю;
ж) позбавлення військового звання.
69. На вищих офіцерів можуть бути накладені такі
дисциплінарні стягнення: ( Абзац перший статті 69 в редакції
Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
а) зауваження;
б) догана;
в) сувора догана;
г) попередження про неповну службову відповідність;
д) пониження у посаді.
Права командирів (начальників) накладати
дисциплінарні стягнення на підлеглих офіцерів
( Назва глави із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
70. Командир роти (корабля 4 рангу), батальйону (корабля 3
рангу) щодо підлеглих офіцерів користується правом робити
зауваження, оголошувати догану, сувору догану. ( Частина перша
статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також
командир окремої військової частини, який користується відповідно
до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира
батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право попереджувати
офіцерів про неповну службову відповідність.
71. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади, дивізії щодо
підлеглих офіцерів має право:
а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;
б) попереджувати про неповну службову відповідність.
72. Командир корпусу, крім прав, якими наділено командира
бригади, дивізії, має право щодо вищих офіцерів робити зауваження,
оголошувати догану, сувору догану. { Стаття 72 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004, N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010 }
73. Командувач військ оперативного командування має право:
щодо офіцерів:
а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;
б) попереджувати про неповну службову відповідність;
в) понижувати у посаді офіцерів від командирів батальйонів
(кораблів 3 рангу), відповідних їм і нижчих;
г) звільняти з військової служби через службову
невідповідність від командирів батальйонів (кораблів 3 рангу),
відповідних їм і нижчих; { Статтю 73 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
щодо генералів та адміралів:
а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;
б) попереджувати про неповну службову відповідність.
74. Заступники Міністра оборони України, командувачі видів
Збройних Сил України, командувач (начальник) військ (сил) Збройних
Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України,
крім прав, якими наділено командувача військ оперативного
командування, мають право понижувати у посаді офіцерів від
заступників командирів полків, старших помічників командирів
кораблів 1 рангу, відповідних їм і нижчих, а також позбавляти
військового звання старших офіцерів у званні до майора (капітана 3
рангу) включно. { Стаття 74 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004, N 1414-VI ( 1414-17 ) від 02.06.2009,
N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010; в редакції Закону
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
Накладення дисциплінарних стягнень
в особливих випадках
75. Начальники гарнізонів, старші морські начальники та
начальники органів управління Військової служби правопорядку
Збройних Сил України (далі - Служби правопорядку) в гарнізонах
мають право накладати дисциплінарні стягнення на
військовослужбовців у таких випадках: ( Абзац перший статті 75 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )
а) правопорушення пов'язане з порушенням правил гарнізонної
або вартової служби;
б) порушення громадського порядку або військової дисципліни
вчинено за межами розташування військової частини;
в) правопорушення вчинено під час перебування у відпустці,
відрядженні, на лікуванні, на гауптвахті Служби правопорядку.
( Пункт "в" статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
76. Військові коменданти всіх найменувань на транспорті мають
право накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців за
вчинені ними правопорушення під час пересування шляхами
сполучення.
77. Щодо військовослужбовців, які вчинили правопорушення, у
випадках, зазначених у статтях 75 і 76 цього Статуту, начальники
користуються такими дисциплінарними правами:
начальники гарнізонів і старші морські начальники - владою,
наданою їм за основною штатною посадою;
начальники органів управління Служби правопорядку в
гарнізонах і військові коменданти всіх найменувань на транспорті -
владою на один ступінь вищою за права, надані їм відповідно до
військового звання, передбаченого у штатах для посади, яку вони
обіймають; ( Абзац третій статті 77 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
( Абзац четвертий статті 77 виключено на підставі Закону
N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
78. Начальники, які наклали стягнення згідно із статтями 75 і
76 цього Статуту, повідомляють про це командирів військових
частин, в яких служать військовослужбовці, що вчинили
правопорушення, та роблять відповідні записи у посвідченні про
відпустку або в розпорядженні чи посвідченні про відрядження.
Після прибуття на місце постійної служби військовослужбовець
зобов'язаний доповісти своєму безпосередньому командирові про
накладене на нього дисциплінарне стягнення. Військовослужбовець,
який не доповів про накладене на нього стягнення, несе
дисциплінарну відповідальність.
79. На прапорщиків, мічманів, офіцерів, які перебувають у
запасі або відставці та носять військову форму одягу, за вчинення
правопорушення, що ганьбить військову честь і гідність військового
звання, накладається стягнення у вигляді позбавлення права носіння
військової форми одягу. ( Стаття 79 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
80. Прапорщики (мічмани), які перебувають у запасі чи
відставці, можуть бути позбавлені права носіння військової форми
одягу командувачем виду Збройних Сил України, командувачем військ
оперативного командування.
Молодші та старші офіцери, які перебувають у запасі або
відставці, можуть бути позбавлені права носіння військової форми
одягу наказом Міністра оборони України.
81. Під час спільного виконання службових обов'язків
військовослужбовцями, не підпорядкованими один одному, якщо їх
службові стосунки не визначені командиром, старший з них за
посадою, а за рівних посад - старший за військовим званням є
начальником і користується дисциплінарною владою, наданою йому
військовим званням або посадою, яку він обіймає.
82. Якщо військовослужбовець порушує військову дисципліну чи
громадський порядок у стані сп'яніння, або якщо особу затриманого
військовослужбовця не можна встановити через відсутність у нього
документів, начальник органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні має право затримати його і тримати на гауптвахті Служби
правопорядку до однієї доби з моменту затримання до встановлення
особи, а того, хто перебуває у стані сп'яніння, - до
протвереження.
За цей час начальник органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні вживає заходів щодо встановлення особи
військовослужбовця, характеру вчиненого порушення військової
дисципліни чи громадського порядку та, залежно від наслідків, діє
відповідно до статей 75, 77 та частини першої статті 78 цього
Статуту. ( Частина друга статті 82 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
Військовослужбовця, який вчинив діяння з ознаками злочину,
можна тримати на гауптвахті Служби правопорядку строком до 3 діб
із сповіщенням протягом доби органів досудового розслідування,
прокуратури, начальника гарнізону і відповідного органу управління
Служби правопорядку. { Частина третя статті 82 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004,
N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 } { Стаття 82 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 }
Порядок накладення дисциплінарних стягнень
83. На військовослужбовця, який порушує військову дисципліну
або громадський порядок, можуть бути накладені лише ті
дисциплінарні стягнення, які визначені цим Статутом і відповідають
військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі
командира, що вирішив накласти на винну особу дисциплінарне
стягнення.
84. Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого
дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування.
Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли
вчиненню правопорушення, та ступеня вини.
У кожному випадку вчинення корупційного правопорушення або
невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) з метою
виявлення причин та умов, що сприяли його вчиненню, службове
розслідування призначається командиром самостійно або проводиться
за його рішенням за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у
сфері протидії корупції. { Статтю 84 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
85. Службове розслідування призначається письмовим наказом
командира, який вирішив притягти військовослужбовця до
дисциплінарної відповідальності. Воно може бути проведено особисто
командиром, доручено офіцерові чи прапорщикові (мічманові), а у
разі вчинення правопорушення солдатом (матросом) чи сержантом
(старшиною) - також сержантові (старшині).
Заборонено проводити службове розслідування особам, які є
підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає
розслідуванню, а також особам - співучасникам правопорушення або
зацікавленим у наслідках розслідування. Розслідування проводиться
за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який
вчинив дисциплінарне правопорушення. { Частина друга статті 85 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 }
Службове розслідування має бути завершене протягом одного
місяця з дня його призначення командиром (начальником). У
необхідних випадках цей термін може бути продовжено командиром
(начальником), який призначив службове розслідування, або старшим
командиром (начальником), але не більш як на один місяць. { Частина третя статті 85 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 )
від 03.02.2004 }
Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що
правопорушення військовослужбовця містить ознаки кримінального
правопорушення, командир військової частини письмово повідомляє
про це орган досудового розслідування. { Частина четверта статті 85 в редакції Законів N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що
правопорушення військовослужбовця містить ознаки адміністративного
корупційного правопорушення, чи одержано інформацію про вчинення
такого правопорушення військовослужбовцем, командир військової
частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів щодо
припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити
про його вчинення відповідному прокуророві та спеціально
уповноваженому суб’єктові у сфері протидії корупції. { Статтю 85 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
У разі якщо ознаки адміністративного корупційного
правопорушення встановлено під час проведення службового
розслідування стосовно військовослужбовця Збройних Сил України чи
одержано інформацію про вчинення ним такого правопорушення,
командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень
вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно
письмово повідомити про його вчинення відповідному прокуророві та
начальникові відповідного органу управління Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України. { Статтю 85 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах
України ( z1503-17, z0396-18 ) встановлюється наказом Міністерства
оборони України, в інших військових формуваннях - центральними
органами виконавчої влади, яким вони підпорядковані. { Статтю 85 доповнено частиною сьомою згідно із Законом
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
86. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир
приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення. { Частина перша статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
Під час накладення дисциплінарного стягнення та обрання його
виду враховується: характер та обставини вчинення правопорушення,
його наслідки, попередня поведінка військовослужбовця, а також
тривалість військової служби та рівень знань про порядок служби.
87. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше
ніж за 10 діб від дня, коли командирові (начальникові) стало
відомо про правопорушення, а у разі провадження службового
розслідування - протягом місяця від дня його закінчення, не
враховуючи часу перебування військовослужбовця на лікуванні або у
відпустці. Під час накладення дисциплінарного стягнення командир
не має права принижувати гідність підлеглого.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене після шести
місяців з дня вчинення правопорушення. До зазначеного строку не
зараховується час перебування військовослужбовця на лікуванні або
у відпустці, а також час відсутності на службі без поважних
причин. { Статтю 87 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
{ Стаття 87 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VIII
( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
87-1. Військовослужбовець, який повідомив про порушення вимог
Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 ) іншим військовослужбовцем, не може бути звільнений з
посади або із служби чи змушений до звільнення або притягнутий до
дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної
відповідальності військовослужбовця оскаржується в установленому
законом порядку. { Статут доповнено статтею 87-1 згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
88. Військовослужбовець, який вважає, що не вчинив
правопорушення, має право протягом місяця з часу накладення
дисциплінарного стягнення подати скаргу старшому командирові або
звернутися до суду у визначений законом строк. ( Стаття 88 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
89. Накладення дисциплінарного стягнення на
військовослужбовця, який входить до складу добового наряду
(виконує бойове чергування), за правопорушення, вчинені ним під
час несення служби, здійснюється після зміни з наряду (бойового
чергування) чи після заміни його іншим військовослужбовцем.
90. Накладення дисциплінарного стягнення на
військовослужбовця, який перебуває у стані сп'яніння, та отримання
від нього пояснень проводиться після його протвереження.
91. Заборонено за одне правопорушення накладати кілька
дисциплінарних стягнень або поєднувати одне стягнення з іншим,
накладати стягнення на весь особовий склад підрозділу замість
покарання безпосередньо винних осіб. { Стаття 91 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 }
91-1. Військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у
вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або
пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає
відстороненню від виконання повноважень у порядку, визначеному
законом. Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про
адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений
від виконання службових повноважень за рішенням командира до
закінчення розгляду справи судом. { Статут доповнено статтею 91-1 згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }
92. Якщо командир за тяжкістю вчиненого підлеглим
правопорушення визнає надану йому дисциплінарну владу недостатньою
для покарання військовослужбовця, він порушує клопотання про
накладення стягнення на винну особу владою старшого командира.
За перевищення наданої дисциплінарної влади командир несе
відповідальність відповідно до законів України.
93. Старший командир не має права скасовувати або
пом'якшувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим
командиром, з причини суворості стягнення, якщо останній не
перевищив наданої йому влади.
94. Старший командир має право скасовувати дисциплінарні
стягнення, накладені молодшим командиром, якщо він визнає, що
стягнення не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення, та
накладати своєю владою більш суворі стягнення.
95. Старший командир зобов'язаний не менш як один раз на три
місяці контролювати стан дисциплінарної практики та вживати
заходів щодо запобігання порушенням військової дисципліни. ( Стаття 95 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
Порядок виконання дисциплінарних стягнень
96. Дисциплінарне стягнення виконується, як правило,
негайно, а у виняткових випадках - не пізніше ніж за три місяці
від дня його накладення. Після закінчення зазначеного строку
стягнення не виконується, а лише заноситься до службової картки
військовослужбовця.
Особи, з вини яких не було виконане стягнення, несуть
дисциплінарну відповідальність.
У разі подання скарги старшому начальникові виконання
дисциплінарного стягнення не зупиняється до надходження від нього
розпорядження про скасування цього стягнення"; ( Стаття 96 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )
97. Про накладені дисциплінарні стягнення військовослужбовцям
може бути оголошено особисто, у письмовому наказі (розпорядженні),
на нараді чи перед строєм військовослужбовців, які мають військові
звання (обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду)
військовослужбовця, який вчинив правопорушення.
Оголошувати про дисциплінарні стягнення командирам у
присутності підлеглих заборонено. { Стаття 97 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004; в редакції Закону N 1952-VIII
( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
98. Під час оголошення дисциплінарного стягнення до відома
військовослужбовця доводять, в чому полягає порушення ним
військової дисципліни чи громадського порядку.
99. Солдати (матроси) та курсанти перших курсів військових
навчальних закладів, призначені поза чергою в наряд на роботу,
залучаються до виконання робіт у своєму підрозділі або у
військовій частині в будь-які дні тижня у вільний від занять час.
Тривалість виконання одного наряду на роботу не повинна
перевищувати 8 годин на добу. Роботи виконуються від підйому до
відбою.
100. Пониження в посаді військовослужбовців, пониження у
військових званнях здійснюються за наказом того командира, якому
надано право призначати на ці посади та присвоювати військові
звання. ( Стаття 100 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
101. Забороняється зривання погонів, зрізання нашивок та інші
дії, що принижують гідність військовослужбовців. Під час
оголошення стягнення про пониження у військовому званні
військовослужбовцю надається час для заміни відповідних знаків
розрізнення.
102. Попередження про неповну службову відповідність
застосовується одноразово і накладається наказом посадової особи,
якій цим Статутом надано таке право.
Якщо протягом шести місяців після накладення цього стягнення
військовослужбовець не виправив своєї поведінки зразковим
виконанням військового обов'язку і стягнення не відіграло своєї
ролі, командир приймає рішення про переміщення військовослужбовця
на нижчу посаду чи звільнення з військової служби. Подання
відповідних документів здійснюється в установленому порядку. { Частина друга статті 102 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
Військовослужбовцям, які мають не зняте дисциплінарне
стягнення у виді попередження про неповну службову відповідність,
чергові військові звання не присвоюються. { Статтю 102 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }

{ Статтю 103 виключено на підставі Закону N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 }
РОЗДІЛ IV
ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ ТА ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ
104. Безпосередні командири зобов'язані доповідати по команді
про заохочення та дисциплінарні стягнення:
а) щодо солдатів (матросів), сержантів (старшин) - командирам
рот та їм рівним - щоденно;
б) щодо прапорщиків (мічманів) та офіцерів - командирам
військових частин - щотижня;
в) щодо командирів військових частин, генералів і адміралів -
до вищого штабу - щомісяця.
105. Облік заохочень та дисциплінарних стягнень ведеться в
усіх підрозділах (від роти і вище) та військових частинах.
106. Усі заохочення та дисциплінарні стягнення (крім
зауваження), передбачені цим Статутом, у тому числі і заохочення,
оголошені командиром усьому особовому складу підрозділу (команди),
військової частини, заносяться у тижневий строк до службової
картки військовослужбовця (додаток 3 до цього Статуту). ( Частина
перша статті 106 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
У разі зняття дисциплінарного стягнення у службовій картці
військовослужбовця в розділі "Стягнення" робиться запис - коли й
ким стягнення знято.
Якщо накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення,
крім попередження про неповну службову відповідність, після
закінчення року не було знято і він не вчинив за цей час іншого
правопорушення, за яке був притягнутий до дисциплінарної
відповідальності, у відповідній графі розділу "Стягнення" робиться
запис про зняття стягнення у зв'язку із закінченням строку.
107. Службові картки ведуться:
а) у роті - на солдатів та сержантів;
б) у штабі військової частини - на прапорщиків та офіцерів;
в) на кораблях 1 і 2 рангу: на матросів і старшин - у бойових
частинах, службах та окремих командах; на мічманів та офіцерів -
помічником командира корабля;
г) на кораблях 3 рангу - помічником командира корабля на весь
особовий склад корабля;
д) в управлінні дивізіону - на весь особовий склад кораблів 4
рангу.
Службові картки на командирів військових частин, з'єднань,
генералів (адміралів) ведуться у штабі, вищому за рангом.
108. Командири батальйонів, полків, бригад, дивізій, кораблів
та рівні з ними посадові особи зобов'язані періодично переглядати
службові картки військовослужбовців з метою перевірки правильності
застосованих заохочень та накладених стягнень.
109. Кожний військовослужбовець один раз на рік, а також у
разі переведення на нове місце служби повинен ознайомитися із
своєю службовою карткою й розписатися про це. У разі переведення
військовослужбовця службова картка пересилається до нового місця
служби.
РОЗДІЛ V
ПРО ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАЯВИ ТА СКАРГИ
110. Усі військовослужбовці мають право надсилати письмові
звернення або особисто звертатися до посадових осіб, органів
військового управління, органів управління Служби правопорядку,
органів досудового розслідування та інших державних органів у
разі: { Абзац перший статті 110 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004, N 245-VII
( 245-18 ) від 16.05.2013 }
незаконних рішень, дій (бездіяльності) щодо них командирів чи
інших військовослужбовців, порушення їх прав, законних інтересів
та свобод;
незаконного покладення на них обов'язків або незаконного
притягнення до відповідальності.
111. З інших питань службової діяльності скарга подається
безпосередньому командирові тієї особи, чиї дії оскаржуються, а
якщо ті, хто подають скаргу, не знають, з чиєї вини порушені їх
права, скарга подається у порядку підпорядкованості.
112. Військовослужбовці, які подали заяву чи скаргу, мають
право:
особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву
чи скаргу, звернутися за допомогою до свідків;
подати додаткові матеріали, що стосуються справи, чи
клопотати, щоб їх вимагав командир або орган, який розглядає заяву
або скаргу;
бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги;
одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи
скарги;
ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги;
оскаржити прийняте за їхньою заявою чи скаргою рішення в
суді;
вимагати відшкодування збитків у встановленому законом
порядку.
113. Ніхто не може бути скривджений на службі чи покараний за
те, що він подає пропозицію, заяву чи скаргу.
Подання скарги військовослужбовцями не звільняє їх від
виконання своїх службових обов'язків і наказів командирів.
Заборонено подавати скаргу під час бойового чергування,
перебування в строю (за винятком скарг, поданих під час опитування
військовослужбовців), на варті (вахті), а також у добовому наряді,
під час занять.
114. Під час опитування військовослужбовців заява чи скарга
може бути подана усно або в письмовій формі безпосередньо на ім'я
командира, який проводив опитування.
115. Якщо військовослужбовець виявить факти розкрадання чи
псування військового майна, незаконного витрачання коштів,
зловживання у постачанні військ, недоліки у стані озброєння та
бойової техніки чи інші факти, які завдають шкоди Збройним Силам
України, він повинен доповісти про це безпосередньому командирові,
а також може надіслати письмову заяву старшому командирові, до
Міністра оборони України включно, або до органів військового
управління, органів управління Служби правопорядку, органів
досудового розслідування прокуратури та інших державних органів.
{ Стаття 115 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004, N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }

116. Пропозиція, заява чи скарга, подані в письмовій формі,
мають бути підписаними. Пропозиція, заява чи скарга, що не містять
даних про заявника, визнаються анонімними і не підлягають
розгляду.
117. Пропозиція, заява чи скарга, оформлені належним чином і
подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю
та розгляду.
Якщо питання, порушені в пропозиції, заяві чи скарзі, не
входять до компетенції командира, органу військового управління,
вони в строк не більше п'яти днів пересилаються ним за належністю
відповідній посадовій особі чи органу, про що сповіщається
військовослужбовець, який подав пропозицію, заяву чи скаргу. Якщо
пропозиція, заява чи скарга не містять даних, необхідних для
прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, вони
в той же строк повертаються військовослужбовцю з відповідним
роз'ясненням.
Забороняється надсилати заяви та скарги військовослужбовців
тим посадовим особам або органам, дії чи рішення яких
оскаржуються.
118. Пропозиція, заява чи скарга вважаються вирішеними, якщо
розглянуто всі порушені в них питання і з приводу їх вжито
необхідних заходів або дано вичерпні відповіді.
Відмова в задоволенні питань, викладених у пропозиції, заяві
чи скарзі, доводиться до відома військовослужбовців, які їх
подали, у письмовій формі з посиланням на закон або військові
статути із зазначенням мотивів відмови та роз'ясненням порядку
оскарження прийнятого рішення.
119. Усі пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і
вирішуються у строк не більше одного місяця з часу їх отримання, а
ті, що не потребують додаткового вивчення й перевірки, -
невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів з часу їх
надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні
питання неможливо, командир встановлює новий строк, про що
сповіщається військовослужбовець, який подав звернення. При цьому
загальний строк розгляду пропозиції, заяви чи скарги не може
перевищувати сорока п'яти днів.
120. Під час розгляду пропозиції, заяви чи скарги не
допускається розголошення командиром чи іншою особою, яка бере
участь у розгляді, відомостей про особисте життя
військовослужбовця без його згоди, а також розголошення іншої
інформації, якщо це зачіпає його права і свободи, законні
інтереси.
Командир, який допустив несправедливість або незаконні дії
щодо підлеглих за подання пропозиції, заяви чи скарги, несе
відповідальність згідно із законами України.
121. Командири військових частин, начальники органів
військового управління зобов'язані проводити особистий прийом
військовослужбовців, членів їх сімей, а також інших громадян з
питань, що стосуються їх діяльності.
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години. Усі
звернення на особистому прийомі реєструються, і якщо вирішити їх
безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються
у такому ж порядку, що й письмові звернення.
122. Усі пропозиції, заяви та скарги в день їх надходження
заносяться до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
(додаток 4 до цього Статуту), який ведеться і зберігається у
кожній військовій частині, закладі та установі.
Командири військових з'єднань, частин (підрозділів), закладів
та установ зобов'язані не рідше одного разу на квартал проводити
перевірку стану роботи щодо розгляду та прийняття рішень з приводу
пропозицій, заяв і скарг. { Частина друга статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010 }
Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян має бути
пронумерований, прошнурований, скріплений сургучевою печаткою та
завірений командиром частини.
Скарги і заяви військовослужбовців, висловлені під час
інспектування (перевірки), не заносять до Журналу реєстрації
пропозицій, заяв і скарг громадян.
123. У Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
робиться запис про рішення, прийняте з приводу кожної пропозиції,
заяви чи скарги.
Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян подається
для перевірки своєчасності та правильності виконання прийнятих
рішень: командирові - щомісяця, а тому, хто проводить
інспектування, - на його вимогу.

Додаток 1
до Дисциплінарного статуту
(стаття 15)
КНИГА ПОШАНИ
ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ (КОРАБЛЯ)
1. Книга пошани військової частини (корабля) ведеться в усіх
полках, бригадах (на кораблях 1 рангу), в окремих військових
частинах (на кораблях 3 рангу), а також у штабах дивізіонів
кораблів 4 рангу.
2. До Книги пошани військової частини (корабля) заносяться
прізвище, ім'я та по батькові, військове звання й посада
військовослужбовців, до яких застосовано заохочення відповідно до
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.
Занесення до Книги пошани військової частини (корабля)
здійснюється за наказом командира військової частини (корабля). У
Книзі пошани військової частини (корабля) вміщується фотокартка
військовослужбовця та подається короткий опис його подвигу чи
досягнень на службі.
3. Місце зберігання Книги пошани військової частини (корабля)
визначається командиром військової частини (корабля) з тим, щоб
воно забезпечувало можливість ознайомлення з нею всього особового
складу військової частини (корабля).

( Додаток 2 до Дисциплінарного статуту виключено на підставі
Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
Додаток 3
до Дисциплінарного статуту
(стаття 106)
Лицьовий бік
СЛУЖБОВА КАРТКА
____ рота (підрозділ) військової частини (закладу, установи) _________________________________________________________
1. Посада _______________________________________________
2. Військове звання _____________________________________
3. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________
4. З якого року перебуває на військовій службі _________
I. Заохочення
---------------------------------------------------------------- Вид заохочення | | | (дата і номер | За що заохочено| Коли заохочено| Ким заохочено наказу) | | | ----------------------------------------------------------------

Зворотний бік
II. Стягнення
---------------------------------------------------------------- Вид |За що |Коли вчинено|Коли |Ким |Коли і ким стягнення|накладено|проступок |накладено|накладено|скасовано |стягнення| |стягнення|стягнення|стягнення | | |(дата і | | | | |номер | | | | |наказу) | | ----------------------------------------------------------------
Підпис про ознайомлення __________________________________
----------------- Примітка. У разі присвоєння військовослужбовцеві військового
звання прапорщик, мічман, першого офіцерського звання, а також
першого звання старшого офіцерського складу чи першого
генеральського, адміральського звання на військовослужбовця
заводиться нова службова картка, до якої раніше накладені
дисциплінарні стягнення не заносяться, а заносяться лише
заохочення, крім заохочень про скасування стягнень. Попередня
картка ліквідується.
Додаток 4
до Дисциплінарного статуту
(стаття 122)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОПОЗИЦІЙ,
ЗАЯВ І СКАРГ ГРОМАДЯН
------------------------------------------------------------------------------- N |Дата |Прізвище, |Звідки | |Зміст |Дата, |Номер п/п|надход-|ім'я, по |одержано, | Порушені питання|резолю-|індекс,|справи |ження |батькові, |дата, |-----------------|ції, її|зміст |за номен- |та ре- |адреса чи |індекс |короткий | |дата, |доку- |клату- |єстра- |місце |взяття |зміст |індекс |автор, |мента, |рою |ційний |роботи, |на контроль| | |викона-|прийня-| |індекс |категорія | | | |вець, |ті рі- | | |(соціальний| | | |строк |шення, | | |стан) | | | |вико- |викона-| | |заявника | | | |нання |вець, | | | | | | | |дата | | | | | | | |зняття | | | | | | | |з конт-| | | | | | | |ролю | -------------------------------------------------------------------------------вгору