Про Стройовий статут Збройних Сил України
Закон України від 24.03.1999549-XIV
Документ 549-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.10.2018, підстава - 2587-VIII


     232. Для зустрічі особи, яка приймає парад, командувач параду 
подає команди: "РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ
(ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)", а якщо військові частини озброєні
карабінами,- "РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Для зустрічі праворуч
(ліворуч, з фронту), зброєю - ЧЕСТЬ".
Усі командири, починаючи від командира взводу і вище,
прикладають руку до головного убору. Зведений оркестр грає
"Зустрічний марш".
233. Командувач параду прикладає руку до головного убору,
під'їжджає до особи, яка приймає парад, і доповідає, наприклад:
"Пане (пані) генерал-полковнику. Війська (такого-то) гарнізону
для параду на відзначення (такого-то) свята вишикувані. Командувач
параду генерал-лейтенант Хоменко".
Коли командувач параду зупиниться для доповіді, зведений
оркестр припиняє грати. Після закінчення доповіді командувач
параду, не опускаючи руки від головного убору, супроводжує особу,
яка приймає парад, рухаючись перед фронтом строю трохи позаду.
234. Особа, яка приймає парад, вислухавши доповідь, об'їжджає
війська, вітається з ними та поздоровляє їх. Зведений оркестр
виконує "Зустрічний марш", припиняючи грати під час зупинок особи,
яка приймає парад, для вітання та поздоровлення.
На вітання та поздоровлення війська відповідають так, як
викладено у статтях 84, 85 цього Статуту, при цьому слово "слава"
вимовляється протяжно, з перекатом.
235. Під час повернення особи, яка приймає парад, після
об'їзду військ до місця приймання параду, війська повторюють слово
"слава" (протяжно, з перекатом). Зведений оркестр виконує урочисту
мелодію.
236. За вказівкою особи, яка приймає парад, командувач параду
подає команду "ВІЛЬНО". Командири військових частин повторюють цю
команду або командують "До но-ГИ", а згодом - "ВІЛЬНО".
Фанфаристи (корнетисти і сурмачі) зведеного оркестру
виконують сигнал "Слухайте всі".
237. Після виконання сигналу "Слухайте всі" особа, яка
приймає парад, виголошує промову (читає наказ). Після закінчення
промови (зачитання наказу) війська гучно вимовляють тричі "слава",
зведений оркестр виконує Державний Гімн України, одночасно лунає
артилерійський салют (якщо це передбачено); усі командири, від
командира взводу й вище, прикладають руку до головного убору, а
війська без команди приймають стройове положення.
Після виконання Державного Гімну України фанфаристи
(корнетисти й сурмачі) грають "Відбій", усі командири опускають
руку від головного убору, а війська стають у положення "вільно".
Проходження військ урочистим маршем
238. Війська проходять урочистим маршем у строях та в
послідовності, визначеній у наказі по гарнізону.
Для проходження урочистим маршем командувач параду подає
команди: "СТРУНКО", "До урочистого маршу, поротно (побатальйонно,
подивізіонно), на одного лінійного (двох лінійних) дистанції,
перша рота (батальйон) прямо, решта право-РУЧ", "На пле-ЧЕ",
"Рівняння праворуч, кроком - РУШ".
239. За командою "До урочистого маршу" командири підрозділів
виходять із строю та стають перед фронтом своїх підрозділів, а
командири військових частин (з'єднань) та їх заступники - попереду
командирів головних підрозділів (військових частин) на визначених
дистанціях.
Прапороносці та асистенти також виходять вперед і стають на
встановлених дистанціях.
Призначені сигналісти-барабанщики виходять наперед і стають
за 15-20 кроків попереду командира головного з'єднання (військової
частини).
Лінійні, призначені для позначення лінії проходження військ
урочистим маршем, бігом (стройовим кроком) стають на свої місця
вздовж цієї лінії на відстані 15-20 кроків один від одного.
За командою командира військової частини "На плече"
військовослужбовці, озброєні карабінами, беруть їх у положення "на
плече" (положення автоматів "на груди" не змінюється);
прапороносці піднімають Бойові прапори, вставляють нижній кінець
древка Бойового Прапора в циліндрик черезплічника і підтримують
древко руками.
240. Подавши команду для проходження урочистим маршем,
командувач параду рухається за 30 кроків попереду командира
головного з'єднання (військової частини), попереду
сигналістів-барабанщиків. Не доїжджаючи одного-двох лінійних до
особи, яка приймає парад, командувач параду прикладає руку до
головного убору і повертає голову у його бік. Минувши особу, яка
приймає парад, він залишає машину і стає праворуч й трохи позаду.
241. За командою командувача параду "РУШ" головний підрозділ
починає рух стройовим кроком під бій малих барабанів. Інші
підрозділи доходять до місця, де стояв головний підрозділ, за
командою своїх командирів повертаються ліворуч (заходять плечем),
вирівнюються, набирають визначені дистанції та за командою "ПРЯМО"
йдуть за підрозділом, що попереду.
Правофлангові у підрозділах рухаються вздовж лінії,
позначеної лінійними, за один крок від них.
242. Під час проходження з'єднання урочистим маршем перед
серединою фронту підрозділу, що рухається попереду головної
військової частини, йде командир з'єднання, через три кроки за ним
- його заступники (в одній шерензі), через два кроки за
заступниками - прапороносець із Бойовим Прапором з'єднання та
асистенти, через чотири кроки за Бойовим Прапором - військові
частини (підрозділи) з'єднання одна за одною на визначених
дистанціях.
243. Коли головний підрозділ наблизиться до особи, яка
приймає парад, на відстань чотирьох-п'яти лінійних, зведений
оркестр починає грати марш; барабанщики, які йдуть попереду
колони, припиняють бити в барабани і рухаються у вказаному
напрямку.
244. Для проходження урочистим маршем з карабінами "на руку"
зброя береться в положення "на руку" за командою (сигналом) своїх
командирів на відстані трьох-чотирьох лінійних до особи, яка
приймає парад.
245. Під час руху урочистим маршем командири з'єднань,
військових частин і підрозділів, не доходячи одного-двох лінійних
до особи, яка приймає парад, прикладають руку до головного убору й
повертають голову в його бік; усі, хто перебуває в строю, крім
правофлангових, одночасно повертають голову в той самий бік. Коли
остання шеренга підрозділу мине особу, яка приймає парад,
командири опускають руку від головного убору і повертають голову
прямо.
Якщо підрозділи проходили з карабінами в положенні "на руку",
то за командою (сигналом) своїх командирів вони беруть зброю в
положення "на плече".
Прапороносці та асистенти під час проходження урочистим
маршем голову в бік особи, яка приймає парад, не повертають.
246. Командири з'єднань (військових частин), минувши особу,
яка приймає парад, виходять із строю і зупиняються за п'ять
кроків праворуч від командувача парадом.
247. Командири з'єднань і військових частин, які проходять
урочистим маршем на машинах, пересуваються попереду своїх з'єднань
і частин, стоячи в башті (відкритому верхньому люці) танків,
бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гармат, і на
відстані двох-трьох лінійних до особи, яка приймає парад,
прикладають руку до головного убору з одночасним поворотом голови
в її бік.
Люки решти танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів і
самохідних гармат мають бути зачинені.
Військовослужбовці, які під час проходження урочистим маршем
перебувають в кабінах автомобілів (тягачів), військове вітання не
виконують.
Військовослужбовці, які знаходяться у відкритих кузовах
машин, виконують військове вітання поворотом голови в бік особи,
яка приймає парад, на відстані двох-трьох лінійних до неї.
248. Кожне з'єднання (військова частина), пройшовши перед
особою, яка приймає парад, прямує в тому ж строю до вказаного
місця, звідки після необхідного перешиковування відбуває до місця
свого розташування.
249. Коли остання військова частина мине особу, яка приймає
парад, зведений оркестр припиняє грати, повертається праворуч і
виходить у вихідне положення, звідки проходить урочистим маршем,
виконуючи на ходу марш.
2. Почесні варти
250. Для зустрічі Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України,
начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил
України, які прибувають у розташування гарнізону, почесна варта з
Бойовим Прапором шикується в розгорнутому двошеренговому строю.
Прапороносець та асистенти стають на відстані двох кроків від
правого флангу варти, оркестр - праворуч від Бойового Прапора на
відстані трьох кроків. { Частина перша статті 250 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004, N 1900-VI ( 1900-17 ) від
16.02.2010 }
Під час наближення на 40-50 кроків особи, яку зустрічають,
начальник почесної варти, озброєної карабінами, командує "Варта -
РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту),
зброєю - ЧЕСТЬ", а озброєної автоматами: "Варта - РІВНЯЙСЬ",
"СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)".
За цими командами почесна варта бере зброю в положення
"зброєю - ЧЕСТЬ" або тільки повертає голову в бік особи, яку
зустрічає; оркестр грає "Зустрічний марш"; начальник почесної
варти бере шаблю "сторч", стройовим кроком наближається до особи,
яку зустрічає, зупиняється за три кроки, салютує шаблею і
доповідає, наприклад: "Пане (пані) Президенте. Почесна варта
на честь Вашого прибуття вишикувана. Начальник варти майор
Шевченко".
Коли начальник варти зупиниться для доповіді, оркестр
припиняє грати. Закінчивши доповідь, начальник варти робить крок
лівою (правою) ногою вбік з одночасним поворотом праворуч
(ліворуч).
Оркестр виконує Державний Гімн України.
Після виконання оркестром Державного Гімну України начальник
варти супроводжує особу вздовж фронту варти, йдучи за ним на
один-два кроки позаду із зовнішнього боку строю та тримаючи шаблю
опущеною.
Після привітання та обходу фронту варти начальник варти
командує: "До но-ГИ", вкладає шаблю у піхви і перешиковує варту в
колону по три (по чотири); тоді варта проходить урочистим маршем
повз особу, яку зустрічають.
251. Під час відкриття пам'ятника почесна варта шикується у
дві шеренги перед ним, фронтом до нього. Начальник варти виставляє
до пам'ятника дві пари чатових, які приймають стройове положення,
маючи автомати у положенні "на груди" (карабіни - "до ноги").
З наближенням на 40-50 кроків особи, уповноваженої відкрити
пам'ятник, начальник варти, озброєної автоматами, командує "Варта
- РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА
СЕРЕДИНУ)", а озброєної карабінами: "Варта - РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО",
"Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту), зброєю - ЧЕСТЬ", бере
шаблю "сторч", стройовим кроком наближається до особи,
уповноваженої відкрити пам'ятник. Зупиняється за три кроки,
салютує шаблею і доповідає, наприклад: "Пане (пані)
генерал-лейтенанте (або називає посаду уповноваженої особи).
Почесна варта на честь відкриття пам'ятника (такому-то)
вишикувана. Начальник варти капітан Дмитрук".
Закінчивши доповідь, начальник варти робить крок лівою
(правою) ногою вбік з одночасним поворотом праворуч (ліворуч),
пропускає особу, уповноважену відкрити пам'ятник, і супроводжує
її, йдучи за нею за один-два кроки позаду із зовнішнього боку
строю, тримаючи шаблю опущеною. За вказівкою уповноваженої особи
начальник варти подає команду "ВІЛЬНО" і стає на своє місце в
строю.
Якщо особою, уповноваженою відкрити пам'ятник, є
військовослужбовець, то на її вітання особовий склад почесної
варти відповідає так, як викладено у статті 84 цього Статуту, а на
вітання решти осіб - за окремою вказівкою.
Перед зняттям із пам'ятника чохла начальник варти командує:
"Варта - СТРУНКО", "Рівняння на - СЕРЕДИНУ", а якщо варта озброєна
карабінами, то командує "Варта - СТРУНКО", "Рівняння на -
СЕРЕДИНУ, зброєю - ЧЕСТЬ"; почесна варта, озброєна карабінами,
бере їх у положення "зброєю - ЧЕСТЬ", оркестр виконує Державний
Гімн України.
Після виконання оркестром Державного Гімну України начальник
варти подає команду "ВІЛЬНО" (для озброєних карабінами - "До
ноГИ", а тоді "ВІЛЬНО").
Після закінчення мітингу почесна варта за командою начальника
варти перешиковується в колону по три (по чотири) і проходить
урочистим маршем перед пам'ятником. Чатові почесної варти
знімаються за окремою вказівкою.

Додаток 1
до Стройового статуту
(стаття 18)
(Таблиця відсутня)

Додаток 2
до Стройового статуту
(стаття 18)
(Таблиця відсутня)
Додаток 3
до Стройового статуту
(стаття 190)

СТРОЙОВА ЗАПИСКА _____________ РОТИ (БАТАЛЬЙОНУ)__________ ПОЛКУ
"____"_________________ 19___р.

----------------------------------------------------------------------------------------- | Особовий склад | Зброя |Бойова та інша техніка |--------------------------+----------------------------+---------------------- Вид обліку|офі-|пра-|сер-|сол-|всього|авто-|руч- |рот- |і т.|БМП-1|БТР-80|тан-|тяга-|і т. |цери|пор-|жан-|дати| |мати |ні |ні |ін. |(БМП-| |ки |чі |ін. | |щики|ти | | | |куле-|куле-| |2) | | | | | | | | | | |мети |мети | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- За штатом
За списком
У строю
Відсутні
Командир роти (батальйону, полку)
----------------------------------- (військове звання, підпис)
Примітки: 1. У стройовій записці батальйону на звороті
зазначаються військові звання та прізвища командирів рот,
починаючи з першої роти, а в стройовій записці полку, крім того, -
військові звання та прізвища командирів батальйонів.
2. Стройова записка після заповнення зберігається як документ
для службового користування і у разі потреби знищується у
встановленому порядку.

Додаток 4
до Стройового статуту
(стаття 212)

ОПИС ЧЕРЕЗПЛІЧНИКА
ДЛЯ НОСІННЯ БОЙОВОГО ПРАПОРА
Черезплічник для носіння Бойового Прапора прапороносцем
складається з довгого та короткого плечових ременів і шкіряного
циліндрика для встановлення нижнього кінця древка Бойового
Прапора. Плечові шкіряні ремені завширшки 80 міліметрів
обтягуються блакитною шовковою тканиною, краї обшиваються
золотистим галуном завширшки 12-15 міліметрів.
Черезплічник для асистентів такий самий, як і для
прапороносця, але замість шкіряного циліндрика пришивається китиця
золотистого кольору.

Додаток 5
до Стройового статуту
ПРАВИЛА ДЛЯ РОТНИХ
СИГНАЛІСТІВ-БАРАБАНЩИКІВ
1. Сигналіст-барабанщик у строю тримає барабан підвішеним на
барабанному ремені через ліве плече, нижньою шкірою барабана до
правого стегна. Палички знаходяться у гніздах барабанного ременя
тонкими кінцями донизу. Сурма (сигнальна труба) - на шнурі через
плече з прикріпленням до поясного ременя за кільце труби біля
лівого стегна, розтрубом донизу (малюнок 56).
2. Готуючись до барабанного бою, сигналіст-барабанщик дістає
барабанні палички з гнізд барабанного ременя, переводить барабан у
положення для гри і кладе палички тонкими кінцями на верхню шкіру
барабана (малюнок 57). У цьому випадку сурма залишається у
положенні, визначеному в пункті 1.
Для початку та припинення барабанного бою старший
сигналіст-барабанщик подає знак змахом паличок.
3. При поворотах барабанщик підтримує барабан рукою за обруч.
4. Під час руху в строю без гри сигналіст-барабанщик тримає
барабан, як визначено в пункті 1.
5. Готуючись до гри на сурмі, сигналіст-барабанщик бере сурму
в праву руку й підносить мундштук до вуст (малюнок 58). Барабан у
цьому випадку залишається у положенні, визначеному в пункті 1.
(Малюнки 1-58 відсутні)вгору