Документ 548-2017-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 серпня 2017 р. № 548-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація” на 2018 рік

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація” на 2018 рік, що додається.

2. Обласним, Київській міській держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування:

забезпечити розроблення та затвердження в місячний строк регіональних планів заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація” на 2018 рік;

забезпечити підготовку та оприлюднення до 15 січня 2019 р. звіту про виконання відповідних регіональних планів заходів за попередній рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям, іншим виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням:

забезпечити його виконання за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

подати до 15 січня 2019 р. Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого 2019 р. Кабінетові Міністрів України звіту про виконання плану заходів за 2018 рік.

4. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 548-р

ПЛАН
заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні
на період до 2025 року “Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація” на 2018 рік

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Забезпечення координації дій усіх заінтересованих суб’єктів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

1) засідання Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності на чолі з Віце-прем’єр-міністром України

протягом року

Мінмолодьспорт,
інші центральні органи виконавчої влади

2) засідання відповідних рад при місцевих держадміністраціях

-“-

обласні та Київська міська держадміністрації

2. Розроблення та затвердження рекомендацій щодо оздоровчої рухової активності як документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров’я осіб різної статі та віку: від народження до п’яти років; від шести до 11 років; від 12 до 18 років; від 19 до 64 років; 65 років і старших

затвердження рекомендацій щодо оздоровчої рухової активності як документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров’я осіб різної статі та віку (від народження до п’яти років; від шести до 11 років; від 12 до 18 років; від 19 до 64 років; 65 років і старших)

до 31 грудня

Мінмолодьспорт

3. Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених осіб

продовження проведення моніторингу забезпечення населення спортивними майданчиками

до 1 липня

Мінмолодьспорт,
обласні та Київська міська держадміністрації

4. Формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності

1) створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді

протягом року

Мінмолодьспорт,
обласні та Київська міська держадміністрації

2) підвищення рівня здоров’я молоді, сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури стосунків у сім’ї та соціальному середовищі; репродуктивного здоров’я молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності

-“-

Мінмолодьспорт

3) участь дітей з інвалідністю з усіх регіонів України у відбіркових та фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе”

-“-

Мінмолодьспорт,
Національний комітет спорту інвалідів (за згодою)

5. Упорядкування мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та удосконалення нормативно-правової бази діяльності таких центрів

продовження проведення аналізу стану забезпечення населення центрами фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

до 1 липня

Мінмолодьспорт,
Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”,
обласні та Київська міська держадміністрації

6. Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах

збільшення кількості загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах, на пляжах тощо)

протягом року

обласні та Київська міська держадміністрації

7. Залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення

здійснення громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, ветеранськими, молодіжними та дитячими громадськими організаціями заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я

-“-

Мінмолодьспорт,
обласні та Київська міська держадміністрації,
фізкультурно-спортивні товариства, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжні та дитячі громадські організації (за згодою)

8. Сприяння впровадженню всеукраїнськими спортивними федераціями у навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах популярних серед дітей та молоді видів спорту (розроблення методичних рекомендацій, покращення матеріально-технічного забезпечення тощо)

1) затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження у навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах популярних серед дітей та молоді видів спорту

до 1 липня

МОН,
Мінмолодьспорт,
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

2) впровадження всеукраїнськими спортивними федераціями, ветеранськими громадськими організаціями у навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах популярних серед дітей та молоді видів спорту

протягом року

МОН,
Мінмолодьспорт,
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

9. Розроблення проектів повторного використання для будівництва комунальних спортивних комплексів, плавальних басейнів; організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності та забезпечення їх будівництва за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством

вивчення питання впровадження механізму організації виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій

-“-

Мінмолодьспорт,
Мінрегіон,
Мінекономрозвитку

10. Обґрунтування комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров’я різних верств населення

проведення щорічного оцінювання рівня фізичного здоров’я населення

-“-

Мінмолодьспорт,
інші центральні органи виконавчої влади,
обласні та Київська міська держадміністрації

11. Впровадження у засобах масової інформації, насамперед на телебаченні, соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику неінфекційних захворювань, а також пізнавальних програм для осіб різного віку з питань використання рухової активності в процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров’я та здоров’я нації

впровадження в засобах масової інформації соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою забезпечення соціальної активності, фізично здорової та духовно багатої особистості

-“-

Мінмолодьспорт,
обласні та Київська міська держадміністрації,
МІП, Держкомтелерадіо

12. Запровадження системи моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників

проведення моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих факторів

до 31 грудня

Мінмолодьспорт,
МОН,
МОЗ,
Мінсоцполітики
вгору