Документ 5462-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2018, підстава - 2518-VIII

у частині третій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за поданням його територіального органу або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

17) у статті 31:

частину третю доповнити словами "а в разі якщо рішення про дострокове припинення права користування мисливськими угіддями ухвалювалося судом, - органом, який звернувся до адміністративного суду з позовом щодо застосування такого заходу реагування";

у частині п’ятій слово "радами" замінити словами "Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами", а слова "судом або третейським судом" - "або в судовому порядку";

18) у частині першій статті 32 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства", а слова "територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій";

19) у статті 33:

у частині другій слова "Територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства", а слова "територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій";

у частині третій слова "Територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

у частині шостій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

20) у статті 34:

у частині першій слова "територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, у строки, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, у строки, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Організація обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи (ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів єдиного зразка та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів), розроблення нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства. Затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

21) у статті 35:

у частині п’ятій слова "органів державної ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

у частині восьмій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства", а слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

22) у статті 36:

у частині другій:

після слів "розмір якої визначається" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

слова "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

у частинах другій та третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання або визначеного ним органу" та "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

23) у статті 37 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, їх територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

24) у статті 38:

у частинах першій та другій слова "громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "громадські інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

25) у статті 39:

у пункті 11 частини першої слова "а також на переселення, акліматизацію та утримання в неволі чи напіввільних умовах цих тварин" виключити;

у частинах другій та третій слова "громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "громадські інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;

у тексті статті слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання та їх органів на місцях", "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх органів на місцях", "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання або центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи їх територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

26) у частинах першій, другій та сьомій статті 40 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх територіальних органів", "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх органів на місцях", "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства";

27) у частині другій статті 43 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

34. Статтю 30 Закону України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 143) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення:

організовує роботу щодо призначення та виплати грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

здійснює нормативно-правове регулювання, методичне забезпечення і координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, а також їх соціального захисту".

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою.

35. У Законі України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 157):

1) в абзаці п’ятнадцятому статті 1 слова "відповідним органом державної ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

2) у статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та його органи на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

3) у частині другій статті 9 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

4) у тексті Закону слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

36. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2009 р., № 18, ст. 247, № 24, ст. 298; 2011 р., № 2-3, ст. 11):

1) в абзаці восьмому частини першої статті 11 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

2) у статті 12:

в абзаці першому частини першої:

у другому реченні слова "органи державної служби зайнятості" замінити словами "державну службу зайнятості";

третє речення виключити;

у частині другій:

в абзаці першому слова "центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості" замінити словами "державну службу зайнятості";

у пункті 5:

в абзаці першому слова "центральними органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, державної податкової політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

в абзаці другому слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику";

3) у частині восьмій статті 13 слова "за погодженням з Українським координаційним комітетом сприяння зайнятості населення" виключити;

4) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:

"1. Державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, здійснює державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у частині забезпечення відповідності чинному законодавству рішень правління Фонду, у тому числі погодження структури органів цього Фонду, граничної чисельності працівників, схем їх посадових окладів, видатків на адміністративно-господарські витрати Фонду.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, має право безперешкодно здійснювати в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчої дирекції Фонду перевірки з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від Фонду необхідні для виконання повноважень копії або витяги з документів.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у разі виявлення порушень прав застрахованих осіб вживають заходів відповідно до визначених законом повноважень";

5) у другому реченні частини першої статті 15 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

6) в абзаці другому частини першої статті 20 слова "праці та соціального захисту населення, іншими органами виконавчої влади" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, іншими центральними органами виконавчої влади";

7) у частині п’ятій статті 38 слова "центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості та їх заступники" виключити;

8) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

37. У частинах першій і третій статті 4 та частині другій статті 5 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст. 211; 2006 р., № 32, ст. 271) слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує її реалізацію та несе відповідальність за її виконання" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту".

38. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2003 р., № 7, ст. 71; 2005 р., № 6, ст. 142):

1) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Особам, зазначеним у пунктах 1, 3-5 статті 1 цього Закону, пенсії за особливі заслуги встановлюються Пенсійним фондом України.

Особам, зазначеним у пунктах 2, 6-8 статті 1 цього Закону, пенсії за особливі заслуги встановлюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері пенсійного забезпечення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Органи виконавчої влади, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, здійснюють підготовку документів для встановлення пенсій за особливі заслуги.

Пенсійний фонд України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим розглядають скарги щодо відмови в установленні пенсій за особливі заслуги відповідно органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері пенсійного забезпечення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

2) у частині першій статті 8 слова "Міністром Кабінету Міністрів України" замінити словами "Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України";

3) у статтях 5, 9, 10 та 11 слово "комісії" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

4) в абзаці другому пункту 4 статті 17 слова "Комісією, з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".

39. У Законі України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2002 р., № 50, ст. 367; 2009 р., № 16, ст. 222; 2011 р., № 39, ст. 389; 2012 р., № 5, ст. 44):

1) у статті 4:

у частині першій слова "органу праці та соціального захисту населення за місцем його проживання" та "органу праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевої державної адміністрації";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Місцеві державні адміністрації для мети цього Закону мають право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі й інформацією органів державної податкової служби";

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, організовує роботу щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям".

У зв’язку з цим частини восьму та дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою та десятою;

2) в абзаці першому частини другої статті 7 слова "або утворених ними комісій" виключити;

3) у статті 13:

у частині першій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади в сфері праці та соціальної політики безпосередньо та через соціальних інспекторів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, безпосередньо та через керівника та уповноважених ним осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";

частину другу виключити;

4) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

слова "орган праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках та числах замінити словами "місцева державна адміністрація" у відповідному відмінку та числі.

{Пункт 40 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

41. У Законі України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2004 р., № 10, ст. 107, № 25, ст. 342; 2005 р., № 16, ст. 261; 2009 р., № 38, ст. 535):

1) статтю 1 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, організовує роботу щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;

2) у частині другій статті 4 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

3) у частині першій статті 7 та частині першій статті 8 слова "управління праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевої державної адміністрації";

4) у частинах другій та третій статті 7 слова "управління праці та соціального захисту населення зобов’язане" замінити словами "місцева державна адміністрація зобов’язана";

5) у частині шостій статті 8 слова "Управління праці та соціального захисту населення, яке прийняло" замінити словами "Місцева державна адміністрація, яка прийняла";

6) у частинах першій та другій статті 9, частині другій статті 10 слова "органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "місцевою державною адміністрацією";

7) у першому реченні частини третьої статті 14 слова "відповідним органом праці та соціального захисту населення" замінити словами "відповідною місцевою державною адміністрацією".

{Пункт 42 розділу І втратив чинність на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

43. Статтю 1 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2002 р., № 46, ст. 347; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року № 5290-VI) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Роботу щодо призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми організовує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".

44. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 32, ст. 232; 2005 р., № 10, ст. 191, № 11, ст. 202; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року № 5290-VI):

1) у частинах третій та четвертій статті 10 слова "служби у справах неповнолітніх" замінити словами "служби у справах дітей";

2) у статті 19:

у частині сьомій слова "органи управління освітою" та "забезпечують навчання" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки та забезпечує навчання";

у частині восьмій слова "системи охорони здоров’я, системи праці та соціального захисту населення" замінити словами "що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, місцевих державних адміністрацій";

у частині одинадцятій слова "забезпечують органи управління освітою та органи охорони здоров’я" замінити словами "здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах освіти і науки, охорони здоров’я";

3) у статті 24:

у частині другій слова "притулках для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх" замінити словами "притулках для дітей служб у справах дітей";

у частині четвертій слова "органів соціального захисту населення" замінити словами "відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій";

у частині сьомій слова "іноземними громадянами" замінити словом "іноземцями";

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"Переважне право серед інших іноземців на усиновлення дитини, яка є громадянином України, мають громадяни держав, які уклали міжнародні договори з Україною про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

у частині чотирнадцятій слово "спеціально" виключити;

4) у частині другій статті 31 слова "Органи міграційної служби сприяють" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) сприяє";

5) у частині другій статті 36 слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінити словом "іноземці" у відповідному відмінку.

45. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251 із наступними змінами):

1) у другому реченні частини другої статті 14 та частині шостій статті 19 слова "Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" замінити словами "Фондом державного майна України";

2) в абзаці другому частини першої статті 20 слова "на підставі висновку Наглядової ради з питань оціночної діяльності" виключити;

3) статтю 21 виключити;

4) в абзаці п’ятому частини другої статті 23 слова "Наглядової ради та" виключити;

5) в абзаці шостому частини першої статті 28 слова "та Наглядової ради" виключити;

6) в абзаці сьомому статті 29 та абзаці восьмому статті 30 слова "Наглядової ради" виключити;

7) абзац сьомий статті 30 виключити.

{Пункт 46 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2229-VIII від 07.12.2017}

47. У Законі України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167):

1) у статті 5 слова "уповноважений центральний орган виконавчої влади, повноваження якого визначені відповідно до Конституції та законів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";

2) у статті 7:

у назві слова "відповідного уповноваженого центрального органу виконавчої влади у проведенні державної політики пріоритетного розвитку машинобудування для агропромислового комплексу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику";

у частині першій слова "відповідний уповноважений центральний орган виконавчої влади" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику".

48. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2005 р., № 26, ст. 351; 2007 р., № 12, ст. 104; 2009 р., № 27, ст. 350):

1) у частині першій статті 1:

включити пункт 17 такого змісту:

"17) зернопереробні підприємства - підприємства, які приймають, зберігають та переробляють зерно, зокрема борошномельні, круп’яні, комбікормові, олієекстракційні, спиртові солодові пивзаводи";

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20) продукти переробки зерна - борошно, крупа, комбікорм, клейковина, солод, побічні продукти переробки зерна, зокрема висівки, макуха і шрот";

включити пункти 25 та 26 такого змісту:

"25) реєстр сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки - інформаційна система, яка містить відомості про видані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки і про володільців цих сертифікатів;

26) реєстр сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки - інформаційна система, яка містить відомості про видані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, сертифікати якості зерна та продуктів його переробки і про володільців цих сертифікатів";

2) у статті 10:

в абзаці шостому слово "сертифікації" замінити словами "забезпечення сертифікації";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"запровадження декларування зерна, що знаходиться на зберіганні на зернових складах, а також зерна, що зберігається суб’єктами виробництва зерна та іншими суб’єктами господарювання у власних або орендованих зерносховищах";

3) у статті 11:

у частині першій слова "правилам і технічним умовам" замінити словами "стандартам та іншим нормативним документам";

частину другу викласти в такій редакції:

"Видача сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, переоформлення сертифіката, видача його дубліката здійснюється на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Порядок видачі, переоформлення сертифіката, видачі його дубліката, перелік документів, що подаються для одержання сертифіката, розмір та порядок внесення плати за видачу, переоформлення сертифіката, видачу його дубліката визначаються Кабінетом Міністрів України";

у частині четвертій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виявлення в документах, поданих суб’єктом зберігання зерна, недостовірних відомостей".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "правилам і технічним умовам" замінити словами "стандартам та іншим нормативним документам у сфері";

у частині п’ятій слова "правил і технічних умов" замінити словами "стандартів та інших нормативних документів у сфері";

доповнити частинами шостою - дев’ятою такого змісту:

"У цьому випадку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у вигляді анулювання такого сертифіката.

Строк дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки становить один рік із дати його видачі.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, забезпечує ведення реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, порядок ведення та надання відомостей з якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Розмір плати за надання у паперовому вигляді відомостей з реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки визначається Кабінетом Міністрів України";

4) у частині четвертій статті 19 слово "законодавства" замінити словом "закону";

5) у статті 20:

у назві слова "на зернових складах, та зерна, що зберігається суб’єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах" виключити;

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"іншими суб’єктами господарювання";

6) у статті 21:

частини другу та третю викласти в такій редакції:

"Експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки, а також переміщення зерна та продуктів його переробки територією України (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей) проводяться за наявності сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, в якому зазначаються якість зерна та продуктів його переробки, показники їх безпечності, наявність або відсутність генетично модифікованих організмів. Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки видається на платній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки при переміщенні територією України та при експортних операціях із зерном та продуктами його переробки приймається протягом трьох днів після надходження від суб’єкта ринку зерна заяви про видачу сертифіката якості на партію зерна та продуктів його переробки і завершення завантаження транспортного засобу, а при імпортних операціях із зерном та продуктами його переробки - протягом трьох днів після надходження від суб’єкта ринку зерна заяви про видачу сертифіката якості на партію зерна та продуктів його переробки і прибуття завантаженого транспортного засобу до митного органу призначення. Якщо після закінчення зазначеного строку рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката якості на партію зерна та продуктів його переробки не буде прийнято, вважається, що суб’єкту ринку зерна надано такий сертифікат. При цьому доказом подання заяви про видачу сертифіката якості на партію зерна та продуктів його переробки є копія зазначеної заяви з відміткою про дату її прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

частину четверту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"відсутність документів, що підтверджують безпечність зерна та продуктів його переробки, та документів, що засвідчують наявність або відсутність у зерні та продуктах його переробки генетично модифікованих організмів".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

після частини четвертої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:

"Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки діє протягом строку перевезення вантажу та розвантаження у пункті призначення.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, веде реєстр виданих ним сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки.

Порядок ведення реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Надання у паперовому вигляді відомостей з реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки відповідному суб’єкту ринку зерна здійснюється за плату, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною дев’ятою;

7) у статті 22:

абзац третій частини першої доповнити словами "ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових та зернопереробних підприємствах усіх форм власності";

у частині другій слова "спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України державний орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

частину третю виключити;

8) у частині другій статті 23 слова "спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України державний орган у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

9) статтю 24 після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Технічний регламент зернового складу затверджується в установленому законом порядку.

Державний контроль за дотриманням зерновими складами технічного регламенту у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі".

У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;

10) статтю 82 доповнити частинами другою - четвертою такого змісту:

"Проведення суб’єктами ринку зерна експортно-імпортних операцій із зерном та продуктами його переробки, а також переміщення зерна та продуктів його переробки територією України (за винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке використовується для насіннєвих цілей) без відповідних сертифікатів якості, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зберігання зерна та продуктів його переробки суб’єктами зберігання зерна без проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафні санкції накладаються в установленому законом порядку державними інспекторами сільського господарства".

49. У Законі України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2010 р., № 9, ст. 76):

1) у статті 5 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та їх територіальні органи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику, державну політику у сфері лісового господарства, у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

2) у статті 7:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики в галузі насінництва та розсадництва";

абзац другий викласти в такій редакції:

"визначення пріоритетних напрямів розвитку, формування державної політики в галузі насінництва та розсадництва";

в абзаці третьому слова "та державного контролю" виключити;

в абзаці четвертому слова "та організація виконання" виключити;

абзац п’ятий після слів "і садивного матеріалу" доповнити словами "а також інших нормативно-правових актів в галузі насінництва та розсадництва";

абзац шостий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"нормативно-правове забезпечення ведення Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу";

абзаци восьмий, дев’ятий та десятий виключити;

абзац дванадцятий виключити;

3) доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику в галузі насінництва та розсадництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику в галузі насінництва та розсадництва, належать:

реалізація державної політики в галузі насінництва та розсадництва;

здійснення державного управління в насінництві та розсадництві;

організація виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва;

забезпечення проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин;

координація діяльності підприємств, пов’язаної з проведенням державного випробовування сортів сільськогосподарських рослин;

сприяння розвитку ринку насіння і садивного матеріалу;

участь у міжнародному співробітництві з питань насінництва та розсадництва, а також виконання міжнародних договорів України у цій сфері";

4) у статті 8:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

абзаци третій, четвертий та восьмий виключити;

в абзаці п’ятому слово "організація" виключити;

в абзаці сьомому слова "та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням" замінити словами "виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання";

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"атестація суб’єктів насінництва та розсадництва на надання права виробництва та реалізації оригінального і елітного лісового насіння";

5) у статті 9:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

абзаци третій, сьомий та восьмий виключити;

в абзаці шостому слова "та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням" замінити словами "виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання";

6) розділ II доповнити статтею 9-1 такого змісту:

"Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері насінництва та розсадництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері насінництва та розсадництва, належать:

1) здійснення контролю за:

діяльністю суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва (включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю), садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу;

дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу;

дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі;

додержанням суб’єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформленням документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг;

сертифікацією насіння і садивного матеріалу;

2) здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, призначених для реалізації на території України та міжнародної торгівлі, з видачею сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сертифіката Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА);

3) видача документів про якість насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, лісового насіння і садивного матеріалу, насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин;

4) проведення маркування партій насіння;

5) видача дозволу на введення в обіг насіння і садивного матеріалу;

6) здійснення атестації суб’єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію оригінального і елітного насіння, крім лісового насіння;

7) ведення Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;

8) перевірка відповідності насіння державним стандартам та видання сертифікатів відповідності, здійснення сортової сертифікації насінницьких посівів та відбору проб насіння і садивного матеріалу з метою перевірки їх на сортові та посівні якості;

9) видача дозволу на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не внесених до Реєстру сортів рослин України";

7) у частині другій статті 10 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

8) частини другу та третю статті 13 викласти в такій редакції:

"Обсяги формування державного резервного насіннєвого фонду щодо насіння сільськогосподарських та лісових рослин визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики (насіння квітково-декоративних рослин - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва). Заготівля насіння в державний резервний насіннєвий фонд здійснюється на контрактній основі, а також за рахунок імпорту. Формування партій насіння з товарного зерна забороняється.

Заготівля насіння сільськогосподарських рослин у державний резервний насіннєвий фонд і його зберігання забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику (насіння лісових рослин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, насіння квітково-декоративних рослин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва), за рахунок коштів Державного бюджету України";

9) у статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів), якщо їх виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики (для квітково-декоративного насіння - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва), відповідно до його компетенції";

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";вгору