Документ 5451-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.11.2012. Подивитися в історії? )

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний

розроблення механізму інтеграції фтизіатричної служби до закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання лікувально-профілактичної допомоги

1

1

розроблення моделі реформування системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз в пілотних регіонах

4

4

4
запровадження зазначеної моделі в інших регіонах

239

14


кількість засідань Національної ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз

5

1

1

1

1

1

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

3

3

кількість затверджених нормативно-правових актів

1

1

підготовка методики розрахунку протитуберкульозних препаратів

1


1

1

1

1

утворення робочої групи для реалізації гранту Глобального фонду

1

1

кількість відповідальних за виконання Програми та відповідних регіональних програм осіб, що проходять навчання, відсотків

75

75

75

75

75

75

розроблення та затвердження стратегії розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби

1

1

стан забезпеченості лікарями-фтизіатрами та медичними сестрами закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків

95


80

85

90

95

стан забезпеченості лікарями-лаборантами та лаборантами із середньою освітою закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків

95


80

85

90

95

кількість опрацьованих та затверджених програм

3


3
утворення ресурсного (тренінгового) центру

1

1

розроблення та узгодження плану проведення та тематики навчальних заходів для фахівців протитуберкульозної служби

1

1

1

1

1


розроблення та впровадження системи моніторингу використання набутих знань

1


1
наявність уніфікованої бази даних для проведення тренінгів та підготовки фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання

1

1

кількість медичних працівників, що пройшли навчання з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

2150

175

900

360

360

360

кількість лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

13890

2830

4070

2330

2330

2330

кількість психологів та соціальних працівників, які пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги

930

60

120

180

240

330

кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані майном відповідно до табеля оснащення

741


150

250

500

741

кількість закладів охорони здоров’я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, відсотків

95

25

50

75

80

95

кількість відділень для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту

27

12

15

27

27

27

утворення Національної референс-лабораторії

1


1
кількість лабораторій першого рівня, в тому числі відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків

100

50

60

75

85

100

кількість лабораторій другого рівня, які включені до системи контролю якості, відсотків

100

25

42

70

85

100

кількість лабораторій третього рівня, в тому числі відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків

100

100

100

100

100

100

кількість лабораторій першого - третього рівня, які відповідають діючим стандартам, відсотків

100

60

70

80

100

100

2. Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми

кількість регіональних відділів моніторингу і оцінки, що функціонують

27

5

15

27

27

27

підготовка нормативно-правових актів з питань діяльності регіональних відділів моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз

2

2

створення та забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз на національному та регіональному рівні

1

1

електронного реєстру хворих на туберкульоз, що надходять від установ ДПтС

25

10

15
приведення обліково-звітних форм документації у відповідність з міжнародними стандартами

1


1
кількість регіонів, у які здійснено моніторингові візити представників центральних органів виконавчої влади

27

27

27

27

27

27

кількість регіонів, у які здійснено моніторингові візити представників центрального апарату ДПтС

10

10

10

10

10

10

розроблення та затвердження алгоритмів проведення моніторингових візитів

1

1

кількість регіонів, які охоплені моніторинговими візитами, відсотків

75

75

75

75

75

75

кількість регіонів, персонал медичних закладів яких пройшов навчання

27

27

27

27

27

27

3. Організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу

кількість випадків туберкульозу, виявлених методом мікроскопії мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги, відсотків

4,5

2,5

3

3

4

4,5

кількість хворих на туберкульоз, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище, відсотків

95

95

95

95

95

95

закупівля шаф біологічної безпеки для:МОЗ

27


6

7

7

7

ДПтС

10


3

3

3

1

закупівля центрифуг для:МОЗ

24


6

6

6

6

ДПтС

8


2

2

2

2

закупівля сухожарових шаф для:МОЗ

27


6

7

7

7

ДПтС

10


2

2

2

2

закупівля автоклавів для:МОЗ

27


6

7

7

7

Національної академії медичних наук

3
1

2

ДПтС

10


3

1

3

3

закупівля холодильників для:МОЗ

81


20

20

20

21

Національної академії медичних наук

21

1


ДПтС

22


5

5

5

7

закупівля аквадистиляторів для:МОЗ

54


13

13


14

Національної академії медичних наук

22

14


кількість хворих на туберкульоз першої - третьої категорії, яким проведено діагностику методом посіву на рідке поживне середовище, відсотків

80

45

55

65

70

80

кількість хворих на туберкульоз першої - третьої категорії з числа осіб, позбавлених волі, яким проведено діагностику методом посіву на рідке поживне середовище в комунальних закладах охорони здоров’я

6000

1200

1200

1200

1200

1200

рівень охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням, відсотків

100

95

100

100

100

100

закупівля обладнання для МОЗ:апарати цифрові флюорографічні стаціонарні

54


13

13

13

15

рентгенологічні стаціонарні діагностичні комплекси на три робочих місця

27


6

6

6

9

відеоторакоскопи

18


4

4

5

5

відеобронхоскопи

27


6

6

7

8

закупівля відеобронхоскопів для Національної академії медичних наук

2
1

1

кількість дітей віком від чотирьох до 14 років, які охоплені туберкулінодіагностикою, відсотків

98

90

92

95

98

98

4. Лікування та профілактикатуберкульозу

кількість випадків успішного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу, відсотків

80

60

65

70

75

80

кількість осіб, які пройшли повний курс хіміопрофілактики ізоніазидом, відсотків

90

60

70

80

90

90

кількість випадків успішного лікування нових випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків

65

35

40

45

55

65

кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на патогенетичне лікування відповідає розрахунковим потребам, відсотків

95

25

50

85

95

95

кількість вилікуваних хворих першої, другої і четвертої категорії за допомогою хірургічних методів з числа тих, яким було проведено оперативне втручання, відсотків

90

75

80

85

90

90

кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на харчування відповідає нормативному, відсотків

95

25

50

85

95

95

кількість хворих серед затриманих та ув’язнених осіб, які не перервали лікування, відсотків

85

60

70

75

80

85

кількість хворих на туберкульоз першої - четвертої категорії, які пройшли контрольоване лікування на амбулаторному етапі, відсотків

90

70

75

80

85

90

кількість осіб, що перервали лікування з числа тих, у яких виявлені нові випадки легеневого туберкульозу, відсотків

5

7

6,8

6,5

6

5

5. Протидія поширенню мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю

безперервне постачання протитуберкульозних препаратів до усіх протитуберкульозних закладів з метою запобігання поширенню мультирезистентного туберкульозу

30

30

30

30

30

30

кількість протитуберкульозних закладів у регіоніах, у яких утворені відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до потреби у стаціонарному лікуванні

27

12

15

20

27

27

кількість протитуберкульозних закладів у регіонах, у яких утворені відділення для надання паліативної допомоги

27

5

15

20

25

27

забезпечення необхідними препаратами протитуберкульозних закладів для надання паліативної допомоги відповідно до потреби, відсотків

100

80

80

80

90

100

проведення соціологічного дослідження

1

1

кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз, що отримують соціальну допомогу, відсотків

80

50

60

70

80

80

розроблення проекту нормативно-правового акта щодо ведення осіб, які перебували в контакті з особами, хворими на мультирезистентний туберкульоз

1

1

кількість лабораторій другого та третього рівня, які здійснюють швидку діагностику туберкульозу

162

41

76

108

133

162

облаштування відповідним обладнанням лабораторій:МОЗ

217

7

7

Національної академії медичних наук

11ДПтС

5


1

1

1

2

кількість хворих на туберкульоз першої категорії, яким проведено діагностику за допомогою молекулярно-генетичних методів, відсотків

98


20

40

70

98

кількість хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування відповідно до затверджених схем та забезпечені протитуберкульозними препаратами другого ряду, відсотків

100

70

75

85

90

90

рівень забезпечення препаратами для лікування побічних реакцій відповідно до потреби, відсотківрозроблення та затвердження рекомендацій щодо хірургічного лікування

1


1
кількість закладів первинної лікувально-профілактичної допомоги, що відповідають вимогам інфекційного контролю, відсотків

90

50

60

70

80

90

кількість медичних працівників, які захворіли на туберкульоз (на 10 тис. осіб)

2

6

5

4

3

2

кількість протитуберкульозних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю, в тому числі оснащені засобами інженерного контролю, відсотків

90

50

60

70

80

90

кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання

400

130

230

250

350

400

кількість туберкульозних лікарень ДПтС, у яких утворено відділення для хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до вимог інфекційного контролю

9

1

2

3

3


кількість медичних працівників, які пройшли навчання з інфекційного контролю, відсотків

100

30

50

70

85

100

кількість проведених досліджень щодо стійкості до протитуберкульозних препаратів

1

1

кількість регіонів, у яких налагоджена система надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення за участю громадських організацій

27

20

27

27

27

27

кількість регіонів, у яких неурядові громадські організації співпрацюють із протитуберкульозними закладами

27

20

27

27

27

27

6. Здійснення заходів протидії захворюванням на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД

забезпечення виконання плану спільних заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекція/СНІД) на центральному та регіональному рівні

28

28

28

28

28

28

розроблення індикаторних показників

1

1

кількість хворих, що проходять профілактичне лікування котримоксазолом відповідно до потреби, відсотків

100

75

80

95

100

100

кількість хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), які проходять антиретровірусну терапію, відсотків

95

70

80

90

95

95

кількість хворих на туберкульоз першої - четвертої категорії, що пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію, відсотків

98

80

95

98

98

98

кількість медичних та соціальних працівників, що пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги

930

60

120

180

240

330

кількість регіонів, у яких впроваджено механізм надання інтегрованої допомоги

27

5

10

15

20

27

7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства, спрямованої на подолання епідемії туберкульозу

звіт про проведення дослідження

2

1


1Національна стратегія інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз

1

1

кількість регіонів, у яких розроблено та затверджено регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз на регіональних радах протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

27

27

27

27

27

27

кількість регіонів, у яких виконуються регіональні плани заходів з інформування населення щодо протидії захворюванню на туберкульоз

27

3

10

15

20

27

кількість регіонів, у яких організовано проведення навчання

27

15

18

24

27


8. Проведення досліджень в рамках виконання Програми

кількість наукових досліджень

2


1


1
вгору