Документ 53/2002-рп, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2002

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників
та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних
органах

З метою зміцнення дисципліни працівників правоохоронних
органів, підвищення їх професійного рівня, вдосконалення роботи з
добору, розстановки і виховання кадрів цих органів:
1. Міністрові внутрішніх справ України, Голові Служби безпеки
України, Голові Державної податкової адміністрації України, Голові
Державної митної служби України, Голові Державного департаменту
України з питань виконання покарань, Голові Головного
контрольно-ревізійного управління України:
вивчити протягом місяця та обговорити стан додержання
дисципліни і вимог закону працівниками, в першу чергу керівної
ланки, відповідного центрального органу виконавчої влади;
затвердити довгострокові програми, спрямовані на
вдосконалення кадрової роботи, зміцнення дисципліни керівників
усіх рівнів, законності в їх діяльності, створення умов для
професійного зростання кадрів, передбачивши в них чітку систему
добору, розстановки, виховання кадрів, просування їх по службі,
заходи щодо усунення формалізму, зрівнялівки, щодо висування на
керівні посади досвідчених, дисциплінованих та достойних
кандидатів;
розглядати не менше разу на півріччя на засіданнях колегій
(нарадах) за участю представників Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органів виконавчої влади здійснення
заходів, передбачених зазначеними програмами;
удосконалити систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівних кадрів у напрямі поєднання якостей умілого
керівництва з розумінням інтересів і проблем підлеглих;
оцінювати під час атестації керівників територіальних органів
та підрозділів їх особисті і ділові якості, вклад у вирішення
покладених завдань, додержання дисципліни і вимог закону та
враховувати думку представників місцевих органів виконавчої влади
і громадськості;
ужити заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють
вчиненню службових зловживань;
інформувати населення про заходи, які вживаються до
працівників правоохоронних органів у разі неналежного виконання
ними своїх обов'язків чи зловживання службовим становищем.
2. Запропонувати Генеральному прокуророві України здійснити
заходи, передбачені в пункті 1 цього Розпорядження, стосовно
працівників органів прокуратури України.
3. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на
Головне управління з питань діяльності військових формувань та
правоохоронних органів Адміністрації Президента України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 березня 2002 року
N 53/2002-рпвгору