Про підтримку діяльності торгово-промислових палат
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.1999529
Документ 529-99-п, поточна редакція — Прийняття від 01.04.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 квітня 1999 р. N 529
Київ
Про підтримку діяльності торгово-промислових палат

З метою реалізації положень, визначених у Законі України "Про
торгово-промислові палати в Україні" ( 671/97-ВР ), Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству економіки, Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі, Міністерству закордонних справ, Комітетові з
питань стандартизації, метрології та сертифікації, Національному
агентству з питань розвитку та європейської інтеграції, Державній
митній службі, іншим центральним органам виконавчої влади:
надавати Торгово-промисловій палаті України в установленому
порядку інформацію та нормативно-правові акти, необхідні для
виконання покладених на неї завдань;
співпрацювати з Торгово-промисловою палатою України під час
розроблення проектів нормативно-правових актів і державних
програм, а також у забезпеченні участі України в роботі
міжнародних організацій.
2. Державному комітетові статистики надавати в установленому
порядку Торгово-промисловій палаті України статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на неї завдань.
3. Міністерству закордонних справ забезпечити оформлення
виїзних документів працівникам Торгово-промислової палати України,
що відряджаються за кордон, відповідно до порядку, передбаченого
для працівників міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади.
4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям сприяти регіональним торгово-промисловим палатам у
виконанні ними статутних завдань, залучати їх до підготовки
проектів нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку
діяльність, а також до розроблення і реалізації програм розвитку
економіки регіонів.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 18 лютого 1989 р. N 57 "Про організаційну
структуру управління Торгово-промислової палати УРСР".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 52вгору