Про розширення меж міста Хорола Полтавської області
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26.01.19885267-XI
Документ 5267-XI, поточна редакція — Прийняття від 26.01.1988

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про розширення меж міста Хорола Полтавської області
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 6, ст. 143 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Хорола Полтавської області селище Нове
і село Могильне Хорольської міськради разом з прилеглими землями
та землі промислової зони загальною площею 486,4 гектара, які за
генеральним планом розвитку міста передбачається використовувати
під промислове і житлове будівництво.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 26 січня 1988 року
N 5267-XIвгору