Про розширення меж міста Полтави
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26.01.19885266-XI
Документ 5266-XI, поточна редакція — Прийняття від 26.01.1988

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про розширення меж міста Полтави
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 6, ст. 142 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Полтави села Вакулинці, Крутий Берег
Новоселівської, Івонченці Тахтаулівської і Рибці Гожулівської
сільрад Полтавського району разом з прилеглими землями загальною
площею 1673 гектари.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 26 січня 1988 року
N 5266-XIвгору