Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака "Ветеран праці"
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994521
Документ 521-94-п, поточна редакція — Редакція від 17.01.2014, підстава - 955-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 1994 р. N 521
Київ
Про порядок видачі посвідчення і нагрудного
знака "Ветеран праці"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002
N 268 ( 268-2004-п ) від 04.03.2004
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

Відповідно до статті 46 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі посвідчення і
нагрудного знака "Ветеран праці", що додається.
2. Затвердити опис нагрудного знака "Ветеран праці", згідно з
додатком N 1.
3. Затвердити зразки посвідчення та нагрудного знака "Ветеран
праці" згідно з додатками N 2 і 3.
4. Міністерству фінансів виготовити за заявкою Міністерства
соціальної політики необхідну кількість бланків посвідчення
"Ветеран праці". { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
Державному комітетові з матеріальних ресурсів забезпечити
Міністерство фінансів та відкрите акціонерне товариство
"Українські ювеліри" матеріалами для виготовлення бланків
посвідчень та нагрудних знаків.
Міністерству фінансів передбачити у державному бюджеті на
друге півріччя 1994 р. кошти на покриття зазначених витрат.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

 ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 липня 1994 р. N 521
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчення і нагрудного
знака "Ветеран праці"
1. Це Положення регулює правила видачі посвідчення і
нагрудного знака "Ветеран праці" відповідно до Закону України "Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні".
2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветерана
праці, на підставі якого надаються відповідні пільги і
компенсації.
3. Обчислення стажу роботи, необхідного для визнання громадян
ветеранами праці, здійснюється в порядку, передбаченому Законом
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ). ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 268 ( 268-2004-п ) від 04.03.2004 )
4. Посвідчення і нагрудний знак видаються ветеранам праці за
місцем їх проживання органами праці та соціального захисту
населення, а ветеранам праці із числа осіб, зазначених у частині
другій статті 10 Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) - органами, що здійснюють
їх пенсійне забезпечення відповідно до законодавства. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 497 ( 497-2002-п ) від
11.04.2002 )

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 955
( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

6. При заповненні посвідчення записи "ким видано", "прізвище,
ім'я, по батькові" робляться без скорочень. Дата видачі
позначається прописом. Особистий підпис ветерана праці і його фотокартка
скріплюються печаткою органу, який видав посвідчення. Записи у
посвідченні завіряються підписом керівника відділу (управління)
соціального захисту населення або іншого органу, який видав
посвідчення і скріплюються печаткою.
7. Посвідчення і нагрудний знак вручаються особисто ветеранам
праці або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони
розписуються у відповідних документах. Посвідчення і нагрудний знак видаються безкоштовно. Нагрудний знак "Ветеран праці" носиться на лівій стороні
грудей і при носінні разом з іншими нагородами розміщується вище
від них.
8. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, то
за заявою ветерана праці видається нове посвідчення.

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1994 р. N 521
ОПИС
нагрудного знака "Ветеран праці"
1. Нагрудний знак виготовляється з алюмінієвого сплаву
світложовтого кольору і має круглу форму. Розмір знака: діаметр - 32 мм, товщина - 3 мм. На лицьовому боці в центрі знака зображене пшеничне поле, за
яким сходить сонце, справа - доменна піч і гідроелектростанція,
знизу міститься напис "Ветеран праці", від якого зліва і справа
розходяться по колу два пшеничних колоски, зверху - напис
"Україна". На зворотному боці знака напис: "За багаторічну і сумлінну
працю в народному господарстві України". По краях знака з лицьового та зворотного боків - бортики
заввишки 1 мм. Усі написи і зображення опуклі.
2. Нагрудний знак за допомогою вушка і кільця з'єднується з
прямокутною колодкою розміром 32х15 мм, виготовленою з
алюмінієвого сплаву і покритою емаллю синього і жовтого кольорів
(кольори Державного прапора України). Колодка має на зворотному боці шпильку для прикріплення до
одягу.

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1994 р. N 521

ЗРАЗОК
посвідчення "Ветеран праці"

(лицьовий бік)
УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
ВЕТЕРАН ПРАЦІ

(зворотний бік) _______________________________ Пред'явник цього посвідчення _______________ має право на пільги,
(ким видано) встановлені ПОСВІДЧЕННЯ серія А N 000000 законодавством України для
ветеранів праці
Прізвище________ ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ Фото Ім'я ____________ І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ 3х4 см По батькові ______ УКРАЇНИ
МП Дата видачі "___" _____199__р.
Особистий _______________________
підпис _________ (підпис керівника установи)

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1994 р. N 521

ЗРАЗОК
нагрудного знака "Ветеран праці"
(лицьовий бік)
(зворотний бік)
 
 
Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКОвгору