Документ 5192-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.08.2012. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.407)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134; 2011 р., № 43, ст. 448) такі зміни:

1) частину другу статті 9 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Обслуговуюча установа не може бути пов’язаною особою управителя та/або аудитора (аудиторської фірми)";

2) абзац другий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:

"Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами";

3) в абзаці другому частини першої статті 21 слова "обслуговуюча  установа" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим  Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 липня 2012 року
№ 5192-VI
вгору