Document 5180-VI, valid, current version — Adoption on July 6, 2012
( Last event — Entry into force, gone August 1, 2012. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.348)

Верховна Рада України постановляє:

1. У підпункті "а" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., №№ 13-17, ст. 112) цифри і слово "75 відсотків" замінити цифрами і словом "50 відсотків".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2012 року.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2012 року
№ 5180-VI
on top